meerjarige subsidies


Meerjarige subsidies zijn eens in de vier jaar aan te vragen. De regelingen bieden makers en festivals de gelegenheid te investeren in de artistieke kwaliteit van hun werk en van hun programmering, en het opbouwen van een publiek daarvoor.

 • Meerjarige festivalsubsidies 2021-2024
 • Meerjarige productiesubsidies 2021-2024
 • aanspreekpunt namens de 6 rijkscultuurfondsen


  Click here for information in English.

  Wil je beeldende kunst, film, erfgoed, podiumkunst, literatuur, cultuurparticipatie & -educatie, vormgeving en/of multimedia combineren in een kunstproject? Dan kun je mogelijk terecht bij 1 of meer van de 6 rijkscultuurfondsen.

  Wie aan het begin staat van een interdisciplinair kunstproject dat meerdere kunst- of cultuurgebieden combineert en het juiste fonds zoekt, kan informatie inwinnen bij Emma Parmentier, aanspreekpunt namens de 6 rijkscultuurfondsen (zie contactgegevens onderaan de pagina).

  Welke rijkscultuurfondsen zijn er?


  Er zijn 6 cultuurfondsen. Elk fonds richt zich op een ander kunst- en cultuurgebied:

  De cultuurfondsen zorgen met hun subsidies voor dynamiek en vernieuwing in de cultuursector en bevorderen een voor kunst ontvankelijk productie- en presentatieklimaat.

  De fondsen hebben verschillende manieren om aanvragers te ondersteunen, bijvoorbeeld met projectsubsidies, beurzen en werkbijdragen.

  Wanneer neem je contact op met het aanspreekpunt?


  Je kunt informatie inwinnen als je een kunstproject in gedachten hebt dat meerdere kunst- of cultuurgebieden combineert en waarbij het eindresultaat niet binnen 1 kunst- en cultuurgebied valt.

  Een voorbeeld: bij een boekverfilming is er geen sprake van een combinatie van verschillende kunst- en cultuurgebieden, want het eindresultaat uit zich binnen 1 discipline, namelijk film. Maar een schrijver die samen met een designcollectief werkt aan een vernieuwend digitaal idee voor literatuur zou met dat project mogelijk wel bij meerdere rijksfondsen terecht kunnen.

  Een ander voorbeeld is een gelijkwaardige samenwerking tussen een theatermaker en een VR-designer, die een autonoom videokunstwerk maakt dat onderdeel wordt van een theatervoorstelling.

  Wat doet het aanspreekpunt?


  Het aanspreekpunt onderzoekt binnen de bestaande regelingen van de rijkscultuurfondsen wat de mogelijkheden zijn en verwijst je vervolgens door naar het passende rijksfonds of rijksfondsen. Zij kunnen je dan verder helpen. Het aanspreekpunt is dus geen aparte regeling voor aanvragen en er is geen budget.

  Het is goed om te weten dat contact opnemen geen garantie biedt op toekenning van een aanvraag. Een gesprek met het aanspreekpunt maakt een aanvraag ook niet meer kansrijk maar is bedoeld als informatiebron. Naast de publieke cultuurfondsen zijn er vele andere fondsen en initiatieven die geld beschikbaar stellen voor kunst en cultuur.

  Welke informatie lever je aan?


  Om te onderzoeken of je kunstproject bij één of meerdere fondsen in aanmerking komt, beantwoord je een aantal vragen. Dat doe je via het formulier hieronder. Het aanspreekpunt streeft ernaar binnen 2 weken na inzending contact met je op te nemen om de mogelijkheden bij de fondsen te bespreken.

  Informatie aanvragen


  Je kunt via dit formulier informatie aanvragen over de mogelijkheden bij de 6 rijkscultuurfondsen.

  Vragen & contact


  Heb je vragen? Neem dan contact op met Emma Parmentier, aanspreekpunt namens de 6 rijkscultuurfondsen. Stuur een e-mail naar emma.parmentier@mondriaanfonds.nl of bel +31 (0)20 523 15 19.

  Hoe werkt het?

  Voor wie voor het eerst subsidie aanvraagt bij het Fonds Podiumkunsten.

  Welke subsidie past bij mij?

  De subsidiewijzer helpt u te bepalen welke subsidie bij uw plannen past.

  Algemene documenten

  Algemeen reglement Fonds Podiumkunsten Huishoudelijk reglement Fonds Podiumkunsten

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met een beslissing van het Fonds Podiumkunsten, dan kunt u daartegen bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.

  Ontvangsten van het Fonds en de belastingen

  Het Fonds Podiumkunsten betaalt subsidies, vacatiegelden en kostenvergoedingen ook aan personen. Hoe moeten deze betalingen in de aangifte worden verwerkt?

  Bestuursbesluiten

  Een aantal regelingen van het Fonds bevat de mogelijkheid een subsidieplafond in te stellen of een bestaand plafond te verhogen of te verlagen. Deze besluiten worden op deze plaats bekendgemaakt.

  Governance

  Goed bestuur (vaak ook aangeduid als governance) gaat over de wijze waarop in een organisatie besluiten worden genomen. Het Fonds Podiumkunsten ziet goed, verantwoord en transparant bestuur als basisvoorwaarde voor instellingen om succesvol te kunnen opereren. Daarnaast hecht het Fonds aan goed bestuur als onderdeel van onze gezamenlijke verantwoording aan de samenleving over de besteding van publieke middelen. De Governance Code Cultuur bevat een uitwerking van wat goed bestuur in de culturele sector inhoudt. De Code laat zien dat het daarbij om gedrag gaat: goed bestuur is een kwestie van doen. Wat dat in de praktijk betekent, is mede afhankelijk van de omvang van uw organisatie. Hoe groter uw organisatie (fte’s, omzet), hoe meer er van u verwacht wordt. Primair is governance de verantwoordelijkheid van instellingen zelf. Als u subsidie ontvangt, gaan wij er vanuit dat u de Governance Code Cultuur hanteert. Het Fonds vraagt van aanvragers dat zij laten zien hoe zij vormgeven aan goed bestuur. Voor instellingen die bij het Fonds aanvragen is in de regel het bestuursmodel (eventueel met directeur) het meest geschikt. Het Fonds let daarbij speciaal op een goede scheiding van verantwoordelijkheden. Dat betekent dat het Fonds bijvoorbeeld controleert of er sprake is van bestuursleden die zelf ook als uitvoerende betrokken zijn, zoals een artistiek leider of een musicus die ook lid is van het bestuur. Alleen als de subsidiebijdrage van het Fonds heel beperkt is, verbindt het Fonds hier geen consequenties aan. In alle andere gevallen zal het Fonds de uitbetaling van de subsidie opschorten en u vragen de samenstelling van het bestuur aan te passen. hier vindt u de Governance Code Cultuur hier vindt u praktische tips voor toepassing van de code hier vindt u een uitleg over governance in heel kleine organisaties