programmeringsbijdrage podia Drenthe, Flevoland en Zeeland

Een tijdelijke regeling voor het programmeren van voorstellingen en concerten specifiek voor podia in de provincies Drenthe, Flevoland en Zeeland. Met deze subsidieregeling wil het Fonds Podiumkunsten de spreiding van gesubsidieerde theaters en concertzalen verbeteren en het programmeren van een kwalitatief goed en veelzijdig aanbod bevorderen.


Uiterste indiendata

Deze subsidie is op dit moment niet aan te vragen. De Podiumregeling vervangt per 1 januari 2023 de meeste programmeringsregelingen bij het Fonds Podiumkunsten. Kijk hier voor meer informatie.

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Een aanvraag voor een programmeringsbijdrage kan worden ingediend door podia die zijn gevestigd in de provincies Drenthe, Flevoland en Zeeland. Het aanvragende podium moet een rechtspersoon zijn die artistiek en financieel eindverantwoordelijk is voor de programmering van een of meer theaterzalen in de betreffende provincies. Podia die zich in Drenthe, Flevoland en Zeeland specifiek richten op het programmeren van popmuziek zijn goed vertegenwoordigd in de kernpodiumregeling en de Podiumstartregeling. Poppodia kunnen daarom geen aanspraak maken op een bijdrage uit deze tijdelijke subsidieregeling.

Aan welke voorwaarden moet een podium voldoen om aan te kunnen vragen?

Alleen podia die aan de volgende voorwaarden voldoen kunnen aanvragen:
Minimaal een van de zalen waarvoor wordt aangevraagd heeft een capaciteit van meer dan 200 bezoekers
In de zalen waarvoor wordt aangevraagd vinden jaarlijks minimaal 80 professionele voorstellingen plaats. Als peiljaar hanteren we hierbij het jaar 2019.

Waarvoor kan worden aangevraagd?

De programmeringsbijdrage is bestemd voor het programmeren van een of meer theaterzalen waarin dans, theater of muziektheater wordt getoond, eventueel in combinatie met muziek. De aanvraag kan betrekking hebben op de totale programmering of een gedeelte daarvan, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen of versterken van een specifieke programmeringslijn.

Beoordelingscriteria

De aanvragen worden getoetst aan de volgende criteria:
Programmeringsambitie
Publiekspotentieel
Inbedding

Berekening hoogte subsidiebedrag en beschikbaar budget

De programmeringsbijdrage bedraagt minimaal 26.250 euro en maximaal 52.500 euro voor het jaar 2022 per podium. De subsidie wordt per podium vastgesteld op basis van de aard en omvang van de programmering. Er is in 2022 maximaal 315.000 euro beschikbaar.

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?

U vraagt de subsidie online aan door het volledig invullen van het aanvraagformulier en het uploaden van de in het formulier gevraagde bijlagen. De uiterste indiendatum staat bovenaan op deze pagina.
Om subsidie aan te vragen, heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord, dan kunt u dat hier aanvragen. Raadplaag voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de richtlijnen die als bijlage onder deze pagina staat.

Regeling

Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u in de programmeringsregeling op wetten.overheid.nl

Contact

Bel gerust als u vragen heeft of twijfelt of u in aanmerking komt voor deze regeling: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).
Neem contact op voor vragen over deze regeling via:
Micha Monnereau
Micha Monnereau
Bureaumedewerker
070-7072720
@ m.monnereau@fondspodiumkunsten.nl
Jan Sprengers
Jan Sprengers
Secretaris podia en festivals
070-7072739
@ j.sprengers@fondspodiumkunsten.nl