programmering incidentele concerten popmuziek

Subsidies voor het programmeren van concerten van Nederlandse bands hebben als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de popmuziek in Nederland.

Deze regeling komt vanaf 2021 te vervallen. Er kan nog tot 31 jan een aanvraag over 2020 worden ingediend.


Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Een rechtspersoon zonder winstoogmerk (een stichting of vereniging) die zowel artistiek als financieel verantwoordelijk is voor de programmering van een zaal en daar in het jaar voorafgaand aan de aanvraag minimaal zes popconcerten heeft georganiseerd, kan subsidie aanvragen.

Beoordelingscriteria

Voor subsidie komen in aanmerking concerten:
  • waarbij één of meer Nederlandse bands (max. vier) optreden én waaraan een bedrag aan gage of uitkoopsom is uitbetaald
  • die zijn aangekondigd in het publiciteitsmateriaal van de zaal
  • die openbaar toegankelijk zijn
  • waarvoor de toegangsprijs minimaal € 2,50 bedraagt
  • die geen benefietconcerten of concerten voor een goed doel zijn

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?

Een aanvraag wordt achteraf ingediend en beoordeeld, na afloop van de concerten waarvoor u subsidie wilt aanvragen. Aanvragen moeten uiterlijk vier weken na het laatste concert waarop de aanvraag betrekking heeft, in het bezit van het Fonds Podiumkunsten zijn. Alle concerten moeten in dezelfde zaal en in hetzelfde kalenderjaar hebben plaatsgevonden.

Om subsidie aan te vragen, heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord dan kunt u dat hier aanvragen.

Beschikbare bedragen

In 2020 is er een gezamenlijk budget van 245.000 euro voor de subsidies: programmering incidentele concerten popmuziek en programmering festival popmuziek
De subsidie per concert bedraagt hoogstens € 1.000. Als de subsidie voor alle in een aanvraag opgenomen concerten minder zou bedragen dan € 250 wordt de subsidie vastgesteld op nihil. Een aanvrager kan in een kalenderjaar nooit meer dan € 2.500 subsidie ontvangen.

Regeling

Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u in de programmeringsregeling, §1, 7 en 9 en in de toelichting, §1, 2F, 3 t/m 5, op overheid.nl >
De toelichting op de regeling staat hieronder.

Contact

Bel gerust als u vragen of twijfels heeft: 070 707 27 00 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).
Neem contact op voor vragen over deze regeling via:
Jochem van Oortmerssen
Jochem van Oortmerssen
Subsidiecoördinatie
070-7072728
@ j.oortmerssen@fondspodiumkunsten.nl
Floris Vermeulen
Floris Vermeulen
Secretaris muziek
070-7072742
@ f.vermeulen@fondspodiumkunsten.nl
Jasmijn van der Most van Spijk
Jasmijn van der Most van Spijk
Bureaumedewerker
070-7072707
@ j.most@fondspodiumkunsten.nl
Keimpe Koldijk
Keimpe Koldijk
Subsidieconsulent
070-7072715
@ k.koldijk@fondspodiumkunsten.nl