podiumstartregeling

Subsidie voor het programmeren van voorstellingen en concerten van Nederlandse artiesten, bands en gezelschappen om bij te dragen aan een gevarieerd podiumkunstenaanbod in Nederland, rekening houdend met de beperkingen die de coronamaatregelen met zich meebrengen.

De Podiumstartregeling biedt sinds 1 september 2020 als tijdelijke covid-19-maatregel extra steun aan podia. Met ruimere voorwaarden stelt de regeling podia in staat de programmering voort te zetten, ondanks beperkte publieksinkomsten. Het zorgt er bovendien voor dat er ondanks de coronabeperkingen passende gages of uitkoopsommen betaald kunnen worden. De Podiumstartregeling wordt automatisch met zestien maanden verlengd voor podia die momenteel gebruik maken van de regeling, tot en met 31 december 2022. Podia die momenteel geen gebruik maken van de Podiumstartregeling, kunnen geen aanvraag voor deze regeling indienen.

Naar Mijn Fonds om deze subsidie aan te vragen

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

De Podiumstartregeling is voor de podia die in 2020-2021 of in 2018-2019 aangewezen zijn als SKIP-podium in categorie 2 of 3 en poppodia die zijn opgenomen in de Kernpodiumregeling. Voor hen komt de Podiumstartregeling tijdelijk in plaats van de voor hen bekende ondersteuningsmogelijkheid bij het Fonds. Daarnaast kunnen ook SRP-podia in de categorie middelgrote zalen (grootste zaal tussen 201-400 stoelen) gebruik maken van de Podiumstartregeling.

Het aanvragen gebeurt achteraf, nadat de voorstellingen of concerten hebben plaatsgevonden, door middel van het indienen van een declaratie.

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?

Het indienen van een declaratie kan doorlopend. Er zijn wel drie uiterste indiendata:

Uiterlijk 31 januari 2022: voor de periode september t/m december 2021
Uiterlijk 30 september 2022: voor de periode januari t/m augustus 2022
Uiterlijk 31 januari 2023: voor de periode september t/m december 2022

Declareren voor voorstellingen en concerten in de periode 28 november 2021 tot 15 januari 2022

Op 18 december 2021 kondigde het kabinet nieuwe Covid-19-maatregelen aan voor de culturele sector. Vanaf 19 december mogen geen concerten en voorstellingen meer plaatsvinden. Van 28 november tot 19 december mochten er enkel concerten en voorstellingen plaatsvinden voor 17.00 uur, waarbij bezoekers op 1,5 meter moesten plaatsnemen. Het kabinet heeft een bedrag van 66,5 miljoen euro beschikbaar gesteld als tegemoetkoming voor misgelopen recetteopbrengsten.

Momenteel werkt het Fonds aan een suppletieregeling voor de compensatie van misgelopen inkomsten vanwege bovengenoemde beperkingen. In deze regeling kan worden aangevraagd door producenten van professioneel podiumkunstenaanbod. Het subsidie betreft een tegemoetkoming in gederfde uitkoopsommen, gages en honoraria van uitvoerenden, zowel voor als achter de schermen. Het is de bedoeling dat met het subsidie zoveel mogelijk werkenden in de culturele sector worden gecompenseerd en in het bijzonder zzp’ers. Deze compensatie heeft tot gevolg dat in de periode van 28 november tot 15 januari voor de voorstellingen en concerten niet kan worden gedeclareerd in de Podiumstartregeling. Vanwege de compensatie zullen de kosten voor uitkoopsommen, gages en honoraria namelijk niet voor rekening komen van de podia.

Kijk hier voor nadere informatie over de komende compensatieregelingen voor de periodes van 12 november tot 28 november en van 28 november tot 15 januari.

Beschikbare bedragen

Voor de podiumstartregeling is 8.912.000 euro beschikbaar. Per type podium is een maximum subsidiebudget gereserveerd. Het subsidiebedrag wordt uitgekeerd op grond van declaraties die podia achteraf indienen.
Neem contact op voor vragen over deze regeling via:
Kaajal Bachoe
Kaajal Bachoe
Subsidieconsulent
070-7072741
@ k.bachoe@fondspodiumkunsten.nl
Eduard Versteege
Eduard Versteege
Subsidieconsulent
070-7072744
@ e.versteege@fondspodiumkunsten.nl
Floris Vermeulen
Floris Vermeulen
Secretaris muziek
070-7072742
@ f.vermeulen@fondspodiumkunsten.nl
Corry Toet
Corry Toet
Bureaumedewerker
070-7072738
@ c.toet@fondspodiumkunsten.nl
Micha Monnereau
Micha Monnereau
Bureaumedewerker
070-7072720
@ m.monnereau@fondspodiumkunsten.nl
Jan Sprengers
Jan Sprengers
Secretaris podia en festivals
070-7072739
@ j.sprengers@fondspodiumkunsten.nl