podiumstartregeling

Subsidie voor het programmeren van voorstellingen en concerten van Nederlandse artiesten, bands en gezelschappen om bij te dragen aan een gevarieerd podiumkunstenaanbod in Nederland. rekening houdend met de beperkingen die de coronamaatregelen met zich meebrengen.


Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

De Podiumstartregeling is voor de podia die in 2020-2021 of in 2018-2019 aangewezen zijn als SKIP-podium in categorie 2 of 3 en poppodia die zijn opgenomen in de Kernpodiumregeling. Voor hen komt de Podiumstartregeling tijdelijk in plaats van de voor hen bekende ondersteuningsmogelijkheid bij het Fonds. Daarnaast kunnen ook SRP-podia in de categorie middelgrote zalen (grootste zaal tussen 201-400 stoelen) gebruik maken van de Podiumstartregeling.

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?

Het aanvragen gebeurt achteraf, nadat de voorstellingen of concerten hebben plaatsgevonden, door middel van het indienen van een declaratie.

Het indienen van een declaratie kan doorlopend. Er zijn wel twee uiterste indiendata:
uiterlijk 31 januari 2021: voor de periode september t/m december en
uiterlijk 30 september 2021: voor de periode januari t/m augustus.

Beschikbare bedragen

Voor de podiumstartregeling is 6.320.000 euro beschikbaar. Per type podium is een maximum subsidiebudget gereserveerd. Het subsidiebedrag wordt uitgekeerd op grond van declaraties die podia achteraf indienen.
Floris Vermeulen
Floris Vermeulen
Corry Toet
Corry Toet
Micha Monnereau
Micha Monnereau
Karlijn Profijt
Karlijn Profijt
Jan Sprengers
Jan Sprengers