podia Covid-19

Deze regeling heeft als doel om podiuminstellingen, die een vitale en cruciale functie vervullen in de infrastructuur in Nederland, tegemoet te komen in de omzetderving als gevolg van de Covid-19 crisis. Het Fonds geeft hiermee uitvoering aan de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19 van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit is de uitwerking van het steunpakket van 300 miljoen euro.

De regeling zoekt aansluiting bij de aanvullende middelen die gemeenten en provincies hebben gekregen om hun culturele instellingen te ondersteunen in deze crisis. Deze subsidie is dan ook nadrukkelijk bedoeld als verdubbeling van de aanvullende financiële bijdrage van een gemeente of provincie aan de podiuminstelling.

UITERSTE INDIENDATA

Deze subsidie is momenteel niet aan te vragen.

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Onderstaande rechtspersonen die de programmering verzorgen van een of meer concert- of theaterzalen en die een vitale en cruciale functie vervullen in de infrastructuur in Nederland:

 • Podia die een SRP subsidie ontvingen in de periode 2018-2019
 • Podia die een SRP subsidie ontvangen in de periode 2020-2021
 • De volgende podia:
 • - Podium Victorie, Alkmaar
  - Melkweg, Amsterdam
  - Bibelot, Dordrecht
  - De Vorstin, Hilversum
  - Neushoorn, Leeuwarden
  - P3 Pop & Cultuurpodium, Purmerend
  - Hedon, Zwolle
 • Overige vergelijkbare podia die voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • - Tenminste een van deze zalen moet een bezoekerscapaciteit van meer dan 200 hebben.
  - In het kalenderjaar vóór het seizoen waarvoor hij subsidie aanvraagt, moeten in deze zalen minstens honderd voorstellingen te zien zijn geweest.
  - Ten minste 20 procent van het totale aanbod in het vorige kalenderjaar betreft aanbod dat dankzij een subsidie van de overheid tot stand is gekomen,
  - of ten minste 20 procent van het totale aanbod in het vorige kalenderjaar betreft internationaal aanbod.

Berekening hoogte subsidiebedrag

 • Het subsidiebedrag is maximaal 1.000.000 euro per aanvrager
 • Het subsidiebedrag is nooit meer dan het door de gemeente of provincie als extra bijdrage verleende bedrag.

Indien u zowel een podium- als een filmtheaterfunctie heeft, wordt de rekenregel toegepast op de podiumkunstinkomsten plus het daaraan toe te rekenen deel van de overige eigen inkomsten (in principe naar rato van de publieksinkomsten).

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?

Deze subsidie is eenmalig aan te vragen. De indiendatum staat bovenaan op deze pagina.

Om subsidie aan te vragen, heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord dan kunt u dat hier aanvragen. Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de richtlijnen die onderaan deze pagina staan.

Wat heb ik nodig bij de aanvraag?

 • De jaarcijfers van 2017 en 2018
 • De jaarrekening 2018
 • Een document dat de aanvullende financiële bijdrage van de gemeente of provincie aannemelijk maakt
 • Voor overige vergelijkbare podia:
 • Overzicht programmering 2018

Beschikbare bedragen

Voor deze regeling is maximaal 29.000.000 euro beschikbaar.

Regeling

De toelichting op de regeling en veelgestelde vragen staan hieronder.