2P: Verbinden produceren en presenteren

2P biedt ruimte voor samenwerkingen van podia en festivals met gezelschappen en ensembles. Het gaat hierbij om door het Fonds Podiumkunsten gesubsidieerde podia en festivals. De gezelschappen en ensembles waarmee wordt samengewerkt worden door het Fonds of het Ministerie van OCW meerjarig gesubsidieerd. Zo kunnen zij gezamenlijk werken aan nieuwe manieren om publiek te betrekken bij voorstellingen of concerten.

UITERSTE INDIENDATA

Naar Mijn Fonds om deze subsidie aan te vragen

Wie kan aanvragen in 2P?

Er kan alleen worden aangevraagd door podia en festivals die al subsidie van het Fonds Podiumkunsten ontvangen in een van de volgende regelingen:
Subsidie Reguliere Programmering Theater- en Concertzalen (SRP)
Subsidie Kleinschalige en Incidentele programmering (SKIP), podia met een aanwijzing in categorie 2 of 3
Meerjarige Activiteitensubsidie Festival
Subsidie Programmering Festival
Subsidie Programmering Podia Popmuziek (kernpodium)

Waarvoor kan worden aangevraagd?

2P is niet gericht op het creëren van extra aanbod, maar op versteviging of uitbouw van voorgenomen producties doordat geïnvesteerd kan worden in bijvoorbeeld publieksopbouw. Er kan worden aangevraagd voor een samenwerking waardoor van een productie meer speelbeurten kunnen worden gerealiseerd en/of het publieksbereik groter en diverser wordt. Maar ook andere invullingen die tot een uitbreiding of verdieping bij het publiek leiden, komen in aanmerking voor ondersteuning. Het stimulerend karakter staat voorop. Daarnaast kan er, in verband met de coronamaatregelen, ook worden aangevraagd voor online activiteiten.

Beoordeling

De programmering van het podium of festival wordt niet beoordeeld. Die is immers al positief beoordeeld door het Fonds Podiumkunsten. Ook is het niet de bedoeling dat de betreffende productie op artistieke kwaliteit wordt beoordeeld. Het gaat immers om aanbod van een gezelschap of ensemble dat al artistiek getoetst is.
De aanvraag wordt aan de hand van de volgende aspecten beoordeeld:
De toelichting en onderbouwing van de gezamenlijke inspanning/activiteit.
De beoogde resultaten van de inspanning/activiteit waarvoor wordt aangevraagd.
Het gevraagde bedrag in relatie tot de voorgestelde inspanning/activiteit.

Hoe kan worden aangevraagd?

Voor een bijdrage uit 2P kan doorlopend worden aangevraagd. U vraagt aan via het betreffende aanvraagformulier in Mijn Fonds. Het beantwoorden van de vragen in het formulier volstaat. U hoeft geen inhoudelijke plannen of begrotingen in te sturen. Een podium of festival kan maximaal twee keer per jaar aanvragen, tenzij het een samenwerking met een andere producerende partner betreft.

Verantwoorden

Ter verantwoording van de subsidie stuurt u ons binnen drie maanden na afloop van het project een beknopt inhoudelijk verslag van maximaal 1 A4 met een reflectie op de samenwerking, de uitvoering van de activiteit en het resultaat van de inspanning in relatie tot de beoogde effecten.

Beschikbare budget en hoogte bijdrage

Er is een budget van 500.000 euro per jaar beschikbaar. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de activiteiten. Uitgangspunt is dat de productie waar het om gaat al gefinancierd is. Subsidie kan worden gevraagd voor de meerkosten die samenhangen met de samenwerking. Richtbedrag is circa 15.000 – 35.000 euro. Afwijkingen zijn mogelijk als daar inhoudelijk een goede onderbouwing voor is. Het gevraagde bedrag moet in alle gevallen in relatie staan tot de beoogde resultaten.

Contact

Bel gerust als u vragen of twijfels heeft: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).
Jan Sprengers
Jan Sprengers
Secretaris programmering en internationalisering
070-7072739
@ j.sprengers@fondspodiumkunsten.nl
Dana Kibbelaar
Dana Kibbelaar
Subsidieconsulent / contactpersoon Caribisch gebied
070-7072750
@ d.kibbelaar@fondspodiumkunsten.nl
Marian Bronsveld
Marian Bronsveld
Bureaumedewerker
070-7072706
@ m.bronsveld@fondspodiumkunsten.nl
Jochem van Oortmerssen
Jochem van Oortmerssen
Subsidiecoördinatie
070-7072728
@ j.oortmerssen@fondspodiumkunsten.nl
Foto: Hans Gerritsen
Foto: Hans Gerritsen

American Interludes - online


Slagwerk Den Haag en Cultureel Centrum 't Paard

Foto: Melle Meivogel
Foto: Melle Meivogel

Interactief online kerstconcert


Muziekgebouw Eindhoven en Wishful Singing

MA(N|CHINE)


Cultureel Centrum 't Paard en Slagwerk Den Haag

Instant Loneliness


LUX Nijmegen en Via Berlin

Calefax in Leiden


Stichting Leidse Schouwburg - Stadsgehoorzaal

Foto: Jean van Lingen
Foto: Jean van Lingen

Wees Onzichtbaar


Podium Mozaïek en Theater RAST

Foto: Peter Lodder
Foto: Peter Lodder

Anywhere the wind blows


Zuiderstrandtheater en Nederlands Blazers Ensemble (NBE)

Puppet Playground


Pop Arts Festival en Feikes Huis

Foto: Paul Hoes
Foto: Paul Hoes

Randprogramma ‘Gas’


Zaantheater en Toneelgroep Jan Vos

Foto: Dries Alkemade
Foto: Dries Alkemade

W.A.L.L.


Gaudeamus Muziekweek en Slagwerk Den Haag

Caravan


Grachtenfestival en Oorkaan

Foto: Sarah & Charles
Foto: Sarah & Charles

Beyond the Black Box


Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond

Foto: Tamar Brüggemann
Foto: Tamar Brüggemann
Foto: Sanne Peper
Foto: Sanne Peper

De Toverfluit


Internationaal Theater Amsterdam