2P: Verbinden produceren en presenteren

2P biedt ruimte voor samenwerkingen van podia en festivals met gezelschappen en ensembles. Het gaat hierbij om door het Fonds Podiumkunsten gesubsidieerde podia en festivals. De gezelschappen en ensembles waarmee wordt samengewerkt worden door het Fonds of het Ministerie van OCW meerjarig gesubsidieerd. Zo kunnen zij gezamenlijk werken aan nieuwe manieren om publiek te betrekken bij voorstellingen of concerten.

UITERSTE INDIENDATA

Deze regeling is permanent aan te vragen, zolang er voldoende budget beschikbaar is.
Naar Mijn Fonds om deze subsidie aan te vragen

Wie kan aanvragen in 2P?

Er kan alleen worden aangevraagd door podia en festivals die al subsidie van het Fonds Podiumkunsten ontvangen in een van de volgende regelingen:
Subsidie Reguliere Programmering Theater- en Concertzalen (SRP)
Subsidie Kleinschalige en Incidentele programmering (SKIP), podia met een aanwijzing in categorie 2 of 3
Meerjarige Activiteitensubsidie Festival
Subsidie Programmering Festival
Subsidie Programmering Podia Popmuziek (kernpodium)

Waarvoor kan worden aangevraagd?

2P is niet gericht op het creëren van extra aanbod, maar op versteviging of uitbouw van voorgenomen producties doordat geïnvesteerd kan worden in bijvoorbeeld publieksopbouw. Er kan worden aangevraagd voor een samenwerking waardoor van een productie meer speelbeurten kunnen worden gerealiseerd en/of het publieksbereik groter en diverser wordt. Maar ook andere invullingen die tot een uitbreiding of verdieping bij het publiek leiden, komen in aanmerking voor ondersteuning. Het stimulerend karakter staat voorop. Daarnaast kan er, in verband met de coronamaatregelen, ook worden aangevraagd voor online activiteiten.

Beoordeling

De programmering van het podium of festival wordt niet beoordeeld. Die is immers al positief beoordeeld door het Fonds Podiumkunsten. Ook is het niet de bedoeling dat de betreffende productie op artistieke kwaliteit wordt beoordeeld. Het gaat immers om aanbod van een gezelschap of ensemble dat al artistiek getoetst is.
De aanvraag wordt aan de hand van de volgende aspecten beoordeeld:
De toelichting en onderbouwing van de gezamenlijke inspanning/activiteit.
De beoogde resultaten van de inspanning/activiteit waarvoor wordt aangevraagd.
Het gevraagde bedrag in relatie tot de voorgestelde inspanning/activiteit.

Hoe kan worden aangevraagd?

Voor een bijdrage uit 2P kan doorlopend worden aangevraagd. U vraagt aan via het betreffende aanvraagformulier in Mijn Fonds. Het beantwoorden van de vragen in het formulier volstaat. U hoeft geen inhoudelijke plannen of begrotingen in te sturen. Een podium of festival kan maximaal twee keer per jaar aanvragen, tenzij het een samenwerking met een andere producerende partner betreft.

Verantwoorden

Ter verantwoording van het subsidie stuurt u ons binnen drie maanden na afloop van het project een beknopt inhoudelijk verslag van maximaal 1 A4 met een reflectie op de samenwerking, de uitvoering van de activiteit en het resultaat van de inspanning in relatie tot de beoogde effecten.

Beschikbare budget en hoogte bijdrage

Er is voor de jaren 2019 en 2020 een budget van 750.000 euro per jaar beschikbaar. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de activiteiten. Uitgangspunt is dat de productie waar het om gaat al gefinancierd is. Subsidie kan worden gevraagd voor de meerkosten die samenhangen met de samenwerking. Richtbedrag is circa 15.000 – 35.000 euro. Afwijkingen zijn mogelijk als daar inhoudelijk een goede onderbouwing voor is. Het gevraagde bedrag moet in alle gevallen in relatie staan tot de beoogde resultaten.

Contact

Bel gerust als u vragen of twijfels heeft: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).
Jan Sprengers
Jan Sprengers
Dana Kibbelaar
Dana Kibbelaar
Marian Bronsveld
Marian Bronsveld
Jochem van Oortmerssen
Jochem van Oortmerssen
Foto: Sarah & Charles
Foto: Sarah & Charles

Beyond the Black Box


Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond

Foto: Sanne Peper
Foto: Sanne Peper

De Toverfluit


Internationaal Theater Amsterdam

Moksi Patu en Salaam serie


Het Nationale Theater

Foto: Bart Grietens
Foto: Bart Grietens

Shake Shake Shake


De Dansers en Poppodium De Spot

Foto: Henk Claassen
Foto: Henk Claassen

Party Dialogues e.a.


Theaterfestival Boulevard en Theater Artemis

LAB


Over het IJ Festival en Feikes Huis

Foto: Peter Lodder
Foto: Peter Lodder

Anywhere the wind blows


Zuiderstrandtheater en Nederlands Blazers Ensemble (NBE)

Puppet Playground


Pop Arts Festival en Feikes Huis

Foto: Paul Hoes
Foto: Paul Hoes

Randprogramma ‘Gas’


Zaantheater en Toneelgroep Jan Vos

Foto: Dries Alkemade
Foto: Dries Alkemade

W.A.L.L.


Gaudeamus Muziekweek en Slagwerk Den Haag