#NieuweStukken

#NieuweStukken is een subsidieregeling voor beginnende schrijvers waarvan we de verhalen nog te weinig horen op de Nederlandse podia. Het gaat om schrijvers in de breedste zin van het woord, dus ook dichters en woordkunstenaars. Zij krijgen de ruimte om nieuwe verhalen te maken en te presenteren. Het Fonds Podiumkunsten werkt hiervoor samen met zeven partners die ervaring hebben met het produceren van teksten voor het podium, en een netwerk hebben dat aanvullend is op het netwerk van het Fonds.
Binnen #NieuweStukken maak je als schrijver nieuwe teksten en ontwikkel je je schrijverschap. Je wordt begeleid door een ervaren coach en volgt diverse workshops. De resultaten worden beoordeeld door een jury en gepresenteerd aan het veld.

Voor de uitvoering van de regeling werkt het Fonds Podiumkunsten samen met het Nederlands Letterenfonds.

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?
  • Schrijvers die nog niet gepubliceerd zijn door een uitgeverij en nog geen toneeltekst hebben geschreven voor een professioneel toneelgezelschap. De schrijvers moeten de ambitie en het talent hebben om een theatertekst te schrijven.
  • Ook schrijvers van teksten bestemd voor andere contexten dan de theatervoorstelling, zoals spoken word, performance, liveradio et cetera, komen in aanmerking.
  • In Nederland wonende schrijvers die geen kunstvakopleiding hebben gevolgd.

Hoe en wanneer wordt deze subsidie aangevraagd?
De aanvraag gaat via de betrokken partners: Bijlmer Parktheater, El Hizjra, Explore the North, Filling the Gap, Mensen Zeggen Dingen, Poetry Circle en Theater Zuidplein. Zij doen een aanvraag namens de schrijver en zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke, financiële en productionele ondersteuning van het traject.

Beschikbare bedragen
Voor deze regeling is 150.000 euro per jaar beschikbaar.

Regeling
Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria is beschikbaar op wetten.overheid.nl.

Contact
Heb je vragen? Neem contact op via 070-7072700 (maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur).

Toelichting: regeling #NieuweStukken

Jenny Mijnhijmer
Jenny Mijnhijmer
Secretaris theater, contactpersoon voor het Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk
070-7072717
@ j.mijnhijmer@fondspodiumkunsten.nl
Suzanne Jansen
Suzanne Jansen
Subsidieconsulent
070-7072716
@ s.jansen@fondspodiumkunsten.nl
Micha Monnereau
Micha Monnereau
Bureaumedewerker
070-7072720
@ m.monnereau@fondspodiumkunsten.nl