NL / EN

OPDRACHT COMPOSITIE OF LIBRETTO

Subsidies voor het geven van een opdracht om een compositie of een libretto te schrijven, hebben als doel de kwaliteit en de diversiteit van de Nederlandse podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken.
English information about the grant composition commission is found here >

UITERSTE INDIENDATUM

18
jul '18

WIE KOMT VOOR DEZE SUBSIDIE IN AANMERKING?

Een instelling die een compositie en/of libretto wil laten maken door een specifieke muziekauteur, kan een subsidie opdracht compositie of libretto aanvragen. Wilt u als individuele muziekauteur subsidie aanvragen (en niet namens een instelling) dan kunt u een werkbijdrage muziekauteur aanvragen.

NB Wanneer in het kader van een productiesubsidie ook één of meer nieuwe composities of libretto’s worden gemaakt, kan daarvoor aanvullend een bedrag worden aangevraagd van maximaal € 25.000. Het is af te raden om dan een aparte aanvraag voor het verlenen van een opdracht aan te vragen; het opnemen van dit onderdeel in de aanvraag voor de productiesubsidie volstaat.

BEOORDELINGSCRITERIA

Aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:


 • motivering van de keuze voor de muziekauteur voor deze opdracht
 • publieksbereik
 • betekenis van het resultaat van de activiteiten voor de podiumkunsten in Nederland

HOE EN WANNEER VRAAGT U DEZE SUBSIDIE AAN?

Aanvragen voor composities of libretto’s worden in twee ronden per jaar behandeld. U kunt voor maximaal drie werken per jaar een aanvraag indienen.

Om subsidie aan te vragen, heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord dan kunt u dat hier aanvragen. Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de richtlijnen die onderaan deze pagina staan.

NB Na het inloggen op Mijn Fonds kiest u voor 'Voer nieuwe aanvraag in'. Uit de lijst mogelijke regelingen kiest u 'Opdracht compositie of libretto'. Daarna maakt u de keus of u wilt aanvragen voor een 'Opdracht compositie of libretto' of voor een 'Reeks opdrachten'. Vervolgens opent zich het juiste aanvraagformulier.

BESCHIKBARE BEDRAGEN

Voor opdracht compositie en libretto is in 2018 per ronde € 225.000 beschikbaar.

REGELING

Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u in § 3 over de opdracht compositie of libretto van de deelregeling composities en libretto's op wetten.overheid.nl. De toelichting op de regeling en de richtlijnen staan hieronder.

richtlijnen

toelichting (kijk onder 2b voor de opdracht compositie of libretto)

honorariumtabel

voorbeeld beknopt inhoudelijk verslag

CONTACT

Bel gerust als u vragen of twijfels heeft: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).

 • personalia/i_272/rfimg3992.jpg

  Ron Ford

 • personalia/i_838/ldimg4454.jpg

  Leo Dijsselbloem

 • personalia/i_630/jvoimg3941.jpg

  Jochem van Oortmerssen

 • personalia/i_102/KleinIreneC.jpg

  Irene Coenraads

 • personalia/i_107/rdgimg44821.jpg

  Richard Groot

 • personalia/i_760/rdbimg5255.jpg

  Ryanne de Boer

recente producties
produktie/i_1554/studentenkamerkoor.jpg

Tournee Война и Мир


Nederlands Studenten Kamerkoor

produktie/i_1486/alphenconradvanmetsinfoniarotterdam.jpg

Rotterdam Concerto VI


Concert- en Congresgebouw De Doelen

produktie/i_1388/seldomsene2.jpg

10 Dipoles


Seldom Sene en Aspasia Nasopoulou

produktie/i_1454/publiciteitsbeeld3achastairwaytoheavenfo.jpg

3ACH, A STAIRWAY TO HEAVEN (6+)


Oorkaan en Piet-Jan van Rossum

produktie/i_1394/beeldenstorm.jpg

Beeldenstorm


Muziektheater Hollands Diep

produktie/i_1383/geertenliefting.jpg

Première Messe Solennelle van Geerten Liefting


Bavo Muziekinstituut / Koorschool Haarlem en Geerten Liefting

produktie/i_1370/wwz.jpg

Wie wind zaait


Waterland Projecten

produktie/i_1367/wilbertbulsinkfotohansvanderwoerd.jpg

Groeven


Wilbert Bulsink en Laurens de Boer

produktie/i_1363/davidkweksilberbigband600x450.jpg

Tristram Shandy Suite


Concert- en Congresgebouw De Doelen

produktie/i_1364/wagemanspeterjan600x450.jpg

Aan het Einde van de Dag


Concert- en Congresgebouw De Doelen

produktie/i_1391/blankout.jpg

Blank Out


Nationale Opera & Ballet en Michel van der Aa