meerjarige productiesubsidies 2021-2024

De regeling meerjarige productiesubsidie 2021-2024 biedt makers de mogelijkheid om te investeren in de artistieke kwaliteit van hun werk in de jaren 2021 tot en met 2024 en het opbouwen van een publiek daarvoor.

UITERSTE INDIENDATA

Deze subsidie is niet (meer) aan te vragen

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Een instelling die gericht is op het zelf ontwikkelen en produceren van uitvoeringen met een herkenbare artistieke signatuur kan meerjarige activiteitensubsidie aanvragen.

Beoordelingscriteria

Een instelling heeft de keuze tussen drie categorieën aan subsidie. Hoe hoger de categorie, hoe meer criteria in de beoordeling van de subsidieaanvraag.

Categorie I, II en III:
a. artistieke kwaliteit van het werk van de maker(s);
b. kwaliteit van de activiteiten uit het plan;
c. publieksfunctie.

Categorie II en III:
d. betekenis voor de Nederlandse podiumkunstpraktijk.

Categorie III:
e. inbedding.

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?

Aanvragen voor de periode 2021-2024 dienen uiterlijk 2 maart 2020 om 17.00 uur te zijn ontvangen. U kunt deze subsidie uitsluitend digitaal aanvragen via Mijn Fonds . Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de regeling en de richtlijnen; u vindt deze onderaan de pagina. U dient de richtlijnen te volgen bij het opstellen van het inhoudelijk plan.

Beschikbare bedragen

Voor de periode 2021-2024 zijn per kalenderjaar de volgende bedragen beschikbaar voor de verschillende categorieën:

categorie I: 3.000.000 euro
categorie II: 9.000.000 euro
categorie III: 5.000.000 euro

Daarnaast is er voor de periode 2021-2024 per kalenderjaar een flexibel budget voor de drie categorieën gezamenlijk van 3.000.000 euro.

Uiterste indiendatum

Deze subsidie is aan te vragen tot maandag 2 maart 2020 om 17.00 uur. Dan sluit het loket en is het niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen. Houd ook rekening met technische uitdagingen, zoals een trage verbinding. Dien uw aanvraag daarom tijdig in.

Regeling, toelichting en richtlijnen

Hieronder vindt u de regeling, toelichting en de richtlijnen. Later volgen documenten over de verantwoording van het subsidie. De regeling staat ook op wetten.overheid.nl .

Op de hoogte blijven?

Op meerjarig.fondspodiumkunsten.nl houden we u de komende maanden op de hoogte van het beoordelingsproces en ander nieuws. Ook vindt u hier veelgestelde vragen over de regeling meerjarige productiesubsidie 2021-2024.

Contact

Heeft u nog vragen over deze regeling? Neem dan contact met ons op via meerjarigeproducties@fondspodiumkunsten.nl of 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).
Martijn van den Bergen
Martijn van den Bergen
Annelies Oosterloo
Annelies Oosterloo
Claire Philips
Claire Philips
Clare Tolsma
Clare Tolsma
Jochem van Oortmerssen
Jochem van Oortmerssen
Leo Dijsselbloem
Leo Dijsselbloem
Suzanne Jansen
Suzanne Jansen
Jasmijn van der Most van Spijk
Jasmijn van der Most van Spijk
Foto: Bart Grietens
Foto: Bart Grietens

MOT


De Dansers

Foto: Sjoerd Derine
Foto: Sjoerd Derine
Foto: Bart Grietens
Foto: Bart Grietens
Foto: Stephan van Kesteren
Foto: Stephan van Kesteren

De Monarchvlinder


Tafel van Vijf