meerjarige festivalsubsidies 2021-2024


De meerjarige festivalsubsidie 2021-2024 biedt festivalorganisaties de mogelijkheid om activiteiten te ontplooien die bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod van professionele podiumkunsten in Nederland in de jaren 2021 tot en met 2024 en het opbouwen en bereiken van publiek daarvoor in hun omgeving.

Deze subsidie is op dit moment niet aan te vragen

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Professionele festivalorganisaties die minimaal twee edities van het festival hebben georganiseerd, waarvan het bedrag aan programmeringskosten in de periode 2017-2019 per editie gemiddeld minimaal 50.000 euro bedroeg.

Beoordelingscriteria

Aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:
a) artistieke positie;
b) publieksfunctie;
c) inbedding.

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?

Aanvragen voor de periode 2021−2024 dienen uiterlijk 2 maart 2020 om 17.00 uur te zijn ontvangen. U kunt deze subsidie uitsluitend digitaal aanvragen via Mijn Fonds. Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de regeling en de richtlijnen; u vindt deze onderaan de pagina. Volg de richtlijnen bij het opstellen van het inhoudelijk plan.

Beschikbare bedragen

De subsidieplafonds zijn verdeeld over vijf landsdelen. Voor de periode 2021-2024 zijn per kalenderjaar de volgende bedragen beschikbaar voor het verstrekken van meerjarige subsidies voor programmeringskosten:
Landsdeel Noord: 475.000 euro
Landsdeel Oost: 175.000 euro
Landsdeel Midden: 275.000 euro
Landsdeel Zuid: 775.000 euro
Landsdeel West: 900.000 euro

Voor de periode 2021-2024 is per kalenderjaar een bedrag van 3.500.000 euro beschikbaar ten behoeve van een organisatiebijdrage. Alle bedragen gelden als subsidieplafonds.

Uiterste indiendatum

Deze subsidie is aan te vragen tot maandag 2 maart 2020 om 17.00 uur. Dan sluit het loket en is het niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen. Houd ook rekening met technische uitdagingen, zoals een trage verbinding. Dien uw aanvraag daarom tijdig in.

Regeling, toelichting en richtlijnen

Hieronder vindt u de regeling, toelichting en de richtlijnen. Later volgen documenten over de verantwoording van het subsidie. De regeling staat ook op wetten.overheid.nl.

Op de hoogte blijven?

Op meerjarig.fondspodiumkunsten.nl houden we u de komende maanden op de hoogte van het beoordelingsproces en ander nieuws. Ook vindt u hier veelgestelde vragen over de regeling meerjarige festivalsubsidie 2021-2024.

Contact

Heeft u nog vragen over deze regeling? Neem dan contact met ons op via [mailto:meerjarigefestivals@fondspodiumkunsten.nl meerjarigefestivals@fondspodiumkunsten.nl] of 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).
Micha Monnereau
Micha Monnereau
Jan Sprengers
Jan Sprengers
Kaajal Bachoe
Kaajal Bachoe
Karlijn Profijt
Karlijn Profijt
Soraya Putman
Soraya Putman
Daan Crone
Daan Crone
Saskia Driessen
Saskia Driessen

Flamenco Biënnale 2021 - part 2


Flamenco Biënnale Nederland

Foto: Foppe Schut
Foto: Foppe Schut

Festival Jong Talent 2021 - online editie


Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog

Flamenco Biënnale 2021 - online editie


Flamenco Biënnale Nederland