Urban On Stage

Met de tijdelijke regeling ‘Urban On Stage’ biedt het Fonds Podiumkunsten ondersteuning aan urban initiatieven om hun reeds bestaande evenement, programma of serie voort te zetten binnen de huidige coronamaatregelen. Het Fonds wil hiermee organisaties ruimte geven om artiesten een redelijke gage te betalen.

UITERSTE INDIENDATA

Deze subsidie is momenteel niet aan te vragen.

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

‘Urban On Stage’ is bedoeld voor initiatieven, zoals bijvoorbeeld stichtingen, die zich richten op professionele podiumkunsten en zijn ontstaan vanuit de urban scene. Te denken valt aan muziek, theater, dans, performance, spoken word en comedy. De initiatieven presenteren hun programma op een vaste of wisselende locatie aan het publiek. Het programma kan bestaan uit (korte) live optredens, voorstellingen, concerten en uitvoeringen. De activiteiten kunnen zich (deels) online afspelen.

Voor wat kan worden aangevraagd?

De subsidie is bedoeld voor de organisatie van activiteiten en betaling van uitvoerenden. Uitgaven aan apparatuur of opnames, of zaalhuur voor een door het Fonds gesubsidieerd podium, vallen niet onder deze subsidie.

Wat verstaat het Fonds onder urban?

De regeling staat open voor uiteenlopende initiatieven. Als verzamelnaam gebruiken we de term ‘urban’. Met het begrip urban wordt in de regel gedoeld op eigentijdse cultuurvormen die zich van oorsprong baseren op de hip hop cultuur. Urban artiesten laten zich hierbij beïnvloeden door de straatcultuur, maatschappelijke ontwikkelingen en de grootstedelijke, multiculturele dynamiek. We gebruiken het woord urban vooral als vertrekpunt. Het is niet de bedoeling bepaalde initiatieven bij voorbaat uit te sluiten, we willen juist zoveel mogelijk aansluiten bij wat er leeft in steden.

Beschikbaar budget

Voor deze regeling is eenmalig 500.000 euro beschikbaar. Het maximum aan te vragen bedrag is 25.000 euro.

Beoordelingscriteria

De beoordeling vindt plaats op basis van het aanvraagformulier/ingediende plan. Bij de beoordeling van de aanvragen heeft het Fonds bijzondere aandacht voor de kwaliteit van de activiteiten, de aandacht voor fair pay, de positie van de aanvrager binnen een stedelijke context en geografische spreiding. Het innovatieve karakter van het ingediende plan kan tot een hogere prioriteit zorgen binnen de groep aanvragers. We vragen in het aanvraagformulier om een beschrijving van de activiteiten en uitvoerenden, links naar eerdere edities en een begroting waarbij de kosten en inkomsten inzichtelijk zijn.

Voorwaarden

  • De aanvrager heeft de activiteit (of een variant) eerder georganiseerd.
  • De aanvrager ontvangt geen structurele subsidie.
  • De aanvrager betaalt een passende gage aan de uitvoerenden.
  • De aanvrager is een rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk.
  • De activiteiten zijn gericht op professionele podiumkunsten.
  • De activiteiten zijn openbaar toegankelijk voor publiek.
  • De activiteiten vinden plaats voor september 2021.

Aanvraag indienen

Het loket gaat open op maandag 15 maart 2021 om 09.00 uur en sluit op vrijdag 2 april 2021 om 17.00 uur. Aanvragen moeten worden ingediend met behulp van het online aanvraagformulier.

Om subsidie aan te vragen heb je een inlogcode en wachtwoord nodig. Heb je dat al, dan kun je hier inloggen bij Mijn Fonds. Heb je nog geen inlogcode en wachtwoord, dan kun je dat hier aanvragen. Het verwerken van een inlogcode neemt een werkdag in beslag.

Contact

Bel gerust als je vragen hebt of twijfelt of je in aanmerking komt voor deze regeling: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).
Neem contact op voor vragen over deze regeling via:
Floris Vermeulen
Floris Vermeulen
Secretaris muziek
070-7072742
@ f.vermeulen@fondspodiumkunsten.nl
Kaajal Bachoe
Kaajal Bachoe
Subsidieconsulent
070-7072741
@ k.bachoe@fondspodiumkunsten.nl
Soraya Ruijg
Soraya Ruijg
Subsidiecoördinatie
070-7072711
@ s.ruijg@fondspodiumkunsten.nl
Marian Bronsveld
Marian Bronsveld
Bureaumedewerker
070-7072706
@ m.bronsveld@fondspodiumkunsten.nl