podiumkunstvoucher

Met de podiumkunstvoucher kunnen podiumkunstenaars in opdracht van een maatschappelijke organisatie nieuw werk maken of uitvoeren.

Het Fonds Podiumkunsten werkt hiervoor samen met vier maatschappelijke partners: Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, De Zonnebloem, Jantje Beton en de Vereniging van Openbare Bibliotheken VOB. Het initiatief ligt in deze regeling bij hen: zij kiezen podiumkunstenaars uit waarmee ze een kleinschalig project of evenement willen starten.

De vier partners kunnen samen in totaal honderd opdrachten/vouchers verstrekken aan professionele podiumkunstenaars à 5.000 euro per stuk. Daarna kunnen de gekozen podiumkunstenaars de vouchers verzilveren bij het Fonds Podiumkunsten.

De live-uitvoeringen kunnen zowel binnen als buiten plaatsvinden. Het is belangrijk dat de uitvoeringen passen binnen de geldende coronamaatregelen.

UITERSTE INDIENDATA

Deze subsidie is momenteel niet aan te vragen.

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Een aanvraag kan alleen worden gedaan door podiumkunstenaars, zoals regisseurs, acteurs, choreografen, dansers en musici, maar ook muziek- en theaterauteurs, die een podiumkunstvoucher hebben ontvangen van een van de vier maatschappelijke partners. Een voucher kan gebruikt worden voor één of meerdere uitvoerenden. Per opdracht kan echter maar één voucher worden toegekend.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de aanvrager een professionele podiumkunstenaar zijn. Dit blijkt onder meer uit het feit dat er regelmatig wordt opgetreden op relevante podia (waaronder ook festivals) en hiermee een inkomen uit gages wordt verdiend.

Hoe en wanneer kan er subsidie aangevraagd worden?

Er kan pas aangevraagd worden als de podiumkunstenaar is geselecteerd door een van de betrokken partners. Het loket is geopend van 15 juni 2021 tot en met 1 oktober 2021.

Aanvragen moeten worden ingediend met behulp van het online aanvraagformulier. Om subsidie aan te vragen heeft u een inlogcode en wachtwoord nodig. Heeft u dat al, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen inlogcode en wachtwoord, dan kunt u dat hier aanvragen. Het verwerken van een inlogcode neemt een werkdag in beslag.

Beschikbare bedragen

Het maximale aan te vragen bedrag is 5.000 euro. Er is een budget van 500.000 euro beschikbaar.

Regeling

Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u op wetten.overheid.nl.
Neem contact op voor vragen over deze regeling via:
Jochem van Oortmerssen
Jochem van Oortmerssen
Subsidiecoördinatie
070-7072728
@ j.oortmerssen@fondspodiumkunsten.nl
Claire Philips
Claire Philips
Subsidieconsulent
070-7072753
@ c.philips@fondspodiumkunsten.nl