nieuwe makers Covid-19

Een tijdelijke regeling voor startende makers om een traject te doorlopen gericht op hun artistieke ontwikkeling.

De regeling is onderdeel van het vierde coronasteunpakket. Door de coronabeperkingen hebben deze makers niet, zoals onder normale omstandigheden, hun eerste stappen kunnen zetten bij het ontwikkelen van een eigen werkpraktijk.

De subsidie sluit aan bij de bestaande regeling voor nieuwe makers. Met deze subsidie wil het Fonds een bijdrage leveren aan het wegnemen van de achterstand die makers in de periode 2020-2021 als gevolg van COVID-19 hebben opgelopen.

UITERSTE INDIENDATA

Deze subsidie is momenteel niet aan te vragen.

Wie kan aanvragen?

Er kan alleen worden aangevraagd door organisaties die in de periode 2017-2020 een aanvraag hebben ingediend voor subsidie nieuwe makers en die in dat kader zijn geselecteerd voor de tweede fase van de aanvraagprocedure. Onderaan deze pagina staat een overzicht met de betreffende organisaties.

Waarvoor kan worden aangevraagd?

Bij deze subsidie gaat het om makers die in de periode 2020-2021 hun werkpraktijk zouden opstarten, in die periode zijn afgestudeerd of zullen afstuderen, of als maker het veld zouden betreden. Het kan gaan om één of een aantal startende makers.

De subsidie is bestemd voor honoraria van makers en kosten die samenhangen met het begeleiden van makers. Dit kunnen kosten zijn die gepaard gaan met scouten, selecteren, begeleiden en presenteren. De plannen hoeven niet direct tot producties te leiden, maar het uitgangspunt moet zijn dat dit op termijn wel het geval is.

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie is vastgesteld op een eenmalig bedrag van maximaal 50.000 euro per organisatie voor de periode 1 oktober 2021 tot en met 30 juni 2022. Er is een totaalbudget van 2.000.000 euro.

Indien het aantal te honoreren aanvragen het maximaal beschikbare budget overstijgt, zullen wij overgaan tot een loting. Deze loting laten we verrichten door een notaris.

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?

Vanaf donderdag 22 juli staat er een aanvraag klaar in de Inbox van Mijn Fonds van de betreffende organisaties. Deze organisaties vragen online subsidie aan door het volledig invullen van het aanvraagformulier. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met dinsdag 31 augustus 2021.

Contact

Bel of mail gerust als u vragen heeft: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur) / nieuwe-makers@fondspodiumkunsten.nl.
Neem contact op voor vragen over deze regeling via:
Floris Vermeulen
Floris Vermeulen
Secretaris muziek
070-7072742
@ f.vermeulen@fondspodiumkunsten.nl
Claire Philips
Claire Philips
Subsidieconsulent
070-7072753
@ c.philips@fondspodiumkunsten.nl
Annelies Oosterloo
Annelies Oosterloo
Subsidiecoördinatie
070-7072743
@ a.oosterloo@fondspodiumkunsten.nl