Balkonscènes

Met de tijdelijke regeling Balkonscènes wil het Fonds op kleine schaal mogelijkheden creëren voor ontmoetingen tussen podiumkunstenaars en het publiek die passen binnen de huidige beperkingen. Daarnaast beoogt het Fonds om zelfstandige makers en uitvoerenden die op dit moment weinig tot geen mogelijkheid hebben hun beroep uit te oefenen de ruimte te geven dat weer te doen.

In het voorjaar komt er een extra ronde voor deze regeling. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.


Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Balkonscènes is bedoeld voor kleinschalige live-uitvoeringen die op korte termijn kunnen plaatsvinden. Er kan worden aangevraagd door individuen, zoals regisseurs, acteurs, choreografen, dansers, musici maar ook muziek- en theaterauteurs. Daarnaast kan worden aangevraagd door groepen, ensembles, bands et cetera die niet al meerjarige ondersteuning van het Fonds ontvangen.
Instellingen die zich primair richten op het presenteren van podiumkunstaanbod, zoals podia en festivals, komen niet in aanmerking.

Balkonscènes richt zich op het live-element, wat wil zeggen op activiteiten waar het publiek direct bij aanwezig is. Pure online activiteiten komen dus niet in aanmerking. Wel kunnen online activiteiten een aanvullend onderdeel zijn van het publieksbereik en kan online aandacht worden gevraagd voor de activiteiten.

Eisen

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet(en) de aanvrager(s) deel uitmaken van de professionele podiumkunsten. Als handvat wordt daarvoor gehanteerd dat de betrokkenen regelmatig optreden op podia (waaronder ook festivals) die een relevante programmering hebben in het genre of de discipline waarbinnen de groep of de performer opereert.

Een uitvoering kan zich zowel binnen als buiten afspelen. Het kan gaan om werk dat reeds is ontwikkeld of om nieuw werk. Belangrijk is vooral dat het plan past binnen de geldende beperkende maatregelen vanwege het Covid19-virus. Veiligheid van zowel uitvoerenden als publiek moet gegarandeerd zijn.

Hoe en wanneer kan er subsidie aangevraagd worden?

Er zijn in elk geval twee aanvraagrondes, bij elke ronde kan er gedurende een week worden aangevraagd. Het loket is geopend van:
2 november tot en met 6 november 2020 17.00 uur;
4 januari tot en met 8 januari 2021 17.00 uur.

LET OP: Je kunt maar één keer een honorering ontvangen.
Dit doen we om zoveel mogelijk verschillende aanvragers te kunnen helpen. Als je voor deze regeling al eerder subsidie hebt ontvangen, kun je niet nogmaals aanvragen.
Voor uitvoeringen die half december t/m februari plaatsvinden kan er in de eerste ronde aangevraagd worden. De tweede ronde (januari 2021) is voor uitvoeringen die in maart/april plaatsvinden. Het loket is steeds een week open, voor de novemberronde is dat dus tot 6 november 17.00 uur.

Aanvragen moeten worden ingediend met behulp van het online aanvraagformulier. Om subsidie aan te vragen, heb je een inlogcode en wachtwoord nodig. Heb je dat al, dan kun je hier inloggen bij hier inloggen bij Mijn Fonds. Heb je nog geen inlogcode en wachtwoord dan kun je dat hier aanvragen. Het verwerken van een inlogcode neemt een werkdag in beslag.

De activiteiten moeten beknopt worden beschreven aan de hand van door het Fonds geformuleerde vragen. De aanvraag is leidend voor het besluit. Het is dus van belang dat de aanvraag helder is en een goed beeld geeft van de voorgenomen activiteiten.

De volgende vragen moeten in ieder geval worden beantwoord:
Wat is het doel van de activiteit?
Welke uitvoerenden zijn betrokken bij de activiteit?
Wat voor soort live-uitvoering wordt er ontwikkeld?
Welke middelen zijn hiervoor nodig?

LET OP: We vragen een beknopt kostenoverzicht. Belangrijk is dat de uitvoerenden een toereikende gage ontvangen. Volledige uitgaven aan apparatuur of opnames, of kosten voor het organiseren en uitvoeren van optredens op een door het Fonds gesubsidieerd podium, vallen niet onder deze subsidie.

Beschikbare bedragen

Het maximum aan te vragen bedrag is 7.500 euro. Het bedrag dat je ontvangt is afhankelijk van het aantal uitvoeringen en uitvoerenden.

Er is geen maximumbudget per ronde. Het streven is in elke ronde de best passende aanvragen te honoreren. Eerder indienen betekent niet dat er een grote kans op honorering is.

Regeling

Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u op wetten.overheid.nl.

Contact

Bel of mail gerust als u vragen of twijfels heeft: balkonscenes@fondspodiumkunsten.nl / 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).
Soraya Ruijg
Soraya Ruijg
Sinan Özkaya
Sinan Özkaya
Keimpe Koldijk
Keimpe Koldijk
Carolijn van der Sanden
Carolijn van der Sanden
Devika Arjun
Devika Arjun
Martijn van den Bergen
Martijn van den Bergen
Claire Philips
Claire Philips
Adam Maghnouj
Adam Maghnouj
Foto: Paul Bink
Foto: Paul Bink

You Must Believe In Spring


Esther Groenenberg

Square 2.1


Tall Tales Company

 Foto: Sanne Peper, bewerking: Davide Cocchiara
Foto: Sanne Peper, bewerking: Davide Cocchiara

If You Could See Me Now


Arno Schuitemaker

Anna Nita | Foto: Graatje Weber/L1
Anna Nita | Foto: Graatje Weber/L1

Lumière Jazz Nights


Peter Willems en Lumière Cinema Maastricht

Foto: Rob Kluitenberg
Foto: Rob Kluitenberg

Soep!


Stacey Esajas en Stichting Get Entertained