Balkonscènes

Met de tijdelijke regeling Balkonscènes wil het Fonds op kleine schaal mogelijkheden creëren voor ontmoetingen tussen podiumkunstenaars en het publiek. Door de coronamaatregelen is het op dit moment lastig om de kracht van podiumkunsten te ervaren. De live-ervaring is essentieel voor podiumkunsten. Het Fonds wil initiatieven steunen die dat binnen de huidige beperkingen toch mogelijk maken. Daarnaast beoogt het Fonds om zelfstandige makers en uitvoerenden die op dit moment weinig tot geen mogelijkheid hebben hun beroep uit te oefenen de ruimte te geven dat weer te doen.

Een uitvoering kan zich zowel binnen als buiten afspelen. Het kan gaan om werk dat reeds is ontwikkeld of om nieuw werk. Belangrijk is vooral dat het plan past binnen de geldende beperkende maatregelen vanwege het Covid19-virus. Veiligheid van zowel uitvoerenden als publiek moet gegarandeerd zijn.

UITERSTE INDIENDATA

Deze subsidie is niet (meer) aan te vragen

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Balkonscènes is bedoeld voor kleinschalige live-uitvoeringen. Er kan worden aangevraagd door individuen, zoals regisseurs, acteurs, choreografen, dansers, musici maar ook muziek- en theaterauteurs. Daarnaast kan worden aangevraagd door groepen, ensembles, bands et cetera die niet al meerjarige ondersteuning van het Fonds ontvangen.

Balkonscènes richt zich op het live-element, wat wil zeggen op activiteiten waar het publiek direct bij aanwezig is. Pure online activiteiten komen dus niet in aanmerking. Wel kunnen online activiteiten een aanvullend onderdeel zijn van het publieksbereik en kan online aandacht worden gevraagd voor de activiteiten.

Eisen

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet(en) de aanvrager(s) deel uitmaken van de professionele podiumkunsten. Als handvat wordt daarvoor gehanteerd dat de betrokkenen regelmatig optreden op podia (waaronder ook festivals) die een relevante programmering hebben in het genre of de discipline waarbinnen de groep of de performer opereert.

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?

Aanvragen moeten worden ingediend met behulp van het online aanvraagformulier. Dit formulier wordt op 18 mei 2020 opengesteld.

Om subsidie aan te vragen, heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord dan kunt u dat hier aanvragen.
De activiteiten moeten beknopt worden beschreven aan de hand van door het Fonds geformuleerde vragen. De aanvrager dient in ieder geval de volgende vragen te beantwoorden in de aanvraag:
Wat is het doel van de activiteit?;
Welke uitvoerenden zijn betrokken bij de activiteit?;
Wat voor soort live-uitvoering wordt er ontwikkeld?
Welke middelen zijn hiervoor nodig?

De aanvraag is leidend voor de toetsing of de aanvrager in aanmerking komt voor subsidie. Het is dus van belang dat de aanvraag helder is en een goed beeld geeft van de voorgenomen activiteiten.

Beschikbare bedragen

Er is een budget beschikbaar van 500.000 euro. Per aanvraag wordt maximaal 5.000 euro toegekend. Aanvragen worden afgehandeld op volgorde van indiening.

Regeling

Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u op wetten.overheid.nl.

Contact

Bel of mail gerust als u vragen of twijfels heeft: balkonscenes@fondspodiumkunsten.nl / 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).
Soraya Ruijg
Soraya Ruijg
Sinan Özkaya
Sinan Özkaya
Keimpe Koldijk
Keimpe Koldijk
Carolijn van der Sanden
Carolijn van der Sanden
Devika Arjun
Devika Arjun
Micha Monnereau
Micha Monnereau
 Foto: Sanne Peper, bewerking: Davide Cocchiara
Foto: Sanne Peper, bewerking: Davide Cocchiara

If You Could See Me Now


Arno Schuitemaker

Anna Nita | Foto: Graatje Weber/L1
Anna Nita | Foto: Graatje Weber/L1

Lumière Jazz Nights


Peter Willems en Lumière Cinema Maastricht

Foto: Rob Kluitenberg
Foto: Rob Kluitenberg

Soep!


Stacey Esajas en Stichting Get Entertained