Balkonscènes

Met de tijdelijke regeling Balkonscènes wil het Fonds op kleine schaal mogelijkheden creëren voor ontmoetingen tussen podiumkunstenaars en het publiek. Door de coronamaatregelen is het op dit moment lastig om de kracht van podiumkunsten te ervaren. De live-ervaring is essentieel voor podiumkunsten. Het Fonds wil initiatieven steunen die dat binnen de huidige beperkingen toch mogelijk maken. Daarnaast beoogt het Fonds om zelfstandige makers en uitvoerenden die op dit moment weinig tot geen mogelijkheid hebben hun beroep uit te oefenen de ruimte te geven dat weer te doen.

Een uitvoering kan zich zowel binnen als buiten afspelen. Het kan gaan om werk dat reeds is ontwikkeld of om nieuw werk. Belangrijk is vooral dat het plan past binnen de geldende beperkende maatregelen vanwege het Covid19-virus. Veiligheid van zowel uitvoerenden als publiek moet gegarandeerd zijn.


Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?

Het loket gaat op woensdag 4 november open. Meer informatie volgt binnenkort.

Regeling

Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u op wetten.overheid.nl.

Contact

Bel of mail gerust als u vragen of twijfels heeft: balkonscenes@fondspodiumkunsten.nl / 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).
Soraya Ruijg
Soraya Ruijg
Sinan Özkaya
Sinan Özkaya
Keimpe Koldijk
Keimpe Koldijk
Carolijn van der Sanden
Carolijn van der Sanden
Devika Arjun
Devika Arjun
Micha Monnereau
Micha Monnereau
 Foto: Sanne Peper, bewerking: Davide Cocchiara
Foto: Sanne Peper, bewerking: Davide Cocchiara

If You Could See Me Now


Arno Schuitemaker

Anna Nita | Foto: Graatje Weber/L1
Anna Nita | Foto: Graatje Weber/L1

Lumière Jazz Nights


Peter Willems en Lumière Cinema Maastricht

Foto: Rob Kluitenberg
Foto: Rob Kluitenberg

Soep!


Stacey Esajas en Stichting Get Entertained

Square 2.1


Tall Tales Company