Balkonscènes

Met de tijdelijke regeling Balkonscènes wil het Fonds op kleine schaal mogelijkheden creëren voor ontmoetingen tussen podiumkunstenaars en het publiek die passen binnen de huidige beperkingen. Daarnaast beoogt het Fonds om zelfstandige makers en uitvoerenden die op dit moment weinig tot geen mogelijkheid hebben hun beroep uit te oefenen de ruimte te geven dat weer te doen.

UITERSTE INDIENDATA

Deze subsidie is momenteel niet aan te vragen.

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Balkonscènes is bedoeld voor kleinschalige live-uitvoeringen die op korte termijn kunnen plaatsvinden. Er kan worden aangevraagd door individuen, zoals regisseurs, acteurs, choreografen, dansers en musici, maar ook muziek- en theaterauteurs.

Daarnaast kan worden aangevraagd door groepen, ensembles, bands etc. die niet al meerjarige ondersteuning van het Fonds ontvangen. Instellingen die zich primair richten op het presenteren van podiumkunstaanbod, zoals podia en festivals, komen niet in aanmerking.

Balkonscènes richt zich op het live-element, wat wil zeggen op activiteiten waar het publiek direct bij aanwezig is. Pure online activiteiten komen dus niet in aanmerking. Wel kunnen online-activiteiten een aanvullend onderdeel zijn van het publieksbereik en kan online aandacht worden gevraagd voor de activiteiten.

Eisen

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet(en) de aanvrager(s) deel uitmaken van de professionele podiumkunsten. Als handvat wordt daarvoor gehanteerd dat de betrokkenen regelmatig optreden op podia (waaronder ook festivals) die een relevante programmering hebben in het genre of de discipline waarbinnen de groep of performer opereert.

Uitvoeringen vinden in de buitenlucht plaats in de periode van eind mei t/m augustus. Het kan gaan om uitvoeringen van werk dat reeds is ontwikkeld of om uitvoeringen van nieuw werk. Belangrijk is vooral dat het plan past binnen de geldende beperkende maatregelen vanwege het COVID-19-virus. Veiligheid van zowel uitvoerenden als publiek moet gegarandeerd zijn.

We vragen een beknopt kostenoverzicht. Belangrijk is dat de uitvoerenden een toereikende gage ontvangen. Volledige uitgaven aan apparatuur of opnames, of kosten voor het organiseren en uitvoeren van optredens georganiseerd door of op een door het Fonds gesubsidieerd podium of festival, vallen niet onder deze subsidie.

Hoe en wanneer kan er subsidie aangevraagd worden?

Het loket is geopend van maandag 19 april 9.00 uur tot en met donderdag 22 april 2021 17.00 uur.

Aanvragen moeten worden ingediend met behulp van het online aanvraagformulier. Om subsidie aan te vragen heb je een inlogcode en wachtwoord nodig. Heb je dat al, dan kun je hier inloggen bij Mijn Fonds. Heb je nog geen inlogcode en wachtwoord, dan kun je dat hier aanvragen. Het verwerken van een inlogcode neemt een werkdag in beslag.

Let op:
1. Je kunt maar één keer een honorering ontvangen. Dit doen we om zoveel mogelijk verschillende aanvragers te kunnen helpen. Als je voor deze regeling al eerder subsidie hebt ontvangen, dan kun je niet nogmaals aanvragen.

2. De activiteiten moeten beknopt worden beschreven aan de hand van de door het Fonds geformuleerde vragen. De aanvraag is leidend voor het besluit. Het is dus van belang dat de aanvraag helder is en een goed beeld geeft van de voorgenomen activiteiten. Aanvullende informatie wordt niet opgevraagd.

De volgende vragen moeten in ieder geval worden beantwoord:

  • Wat is het doel van de activiteit?
  • Welke uitvoerenden zijn betrokken bij de activiteit?
  • Wat voor soort live-uitvoering wordt er ontwikkeld?
  • Welke middelen zijn hiervoor nodig?

Beschikbare bedragen en behandelvolgorde

Het maximum aan te vragen bedrag is 7.500 euro. Er is een budget van 2,8 miljoen euro beschikbaar.

Omdat we meer aanvragen verwachten dan kunnen worden gehonoreerd, worden alle aanvragen na ontvangst door een notaris in een willekeurige volgorde gezet. De aanvragen worden vervolgens op die volgorde beoordeeld. Eerder indienen betekent dus niet dat er een grotere kans op honorering is.

Meer informatie over ontvangsten van het Fonds en belastingen is hier te vinden.

Regeling

Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u op wetten.overheid.nl.

Contact

Bel of mail gerust als je vragen hebt of twijfelt of je in aanmerking komt voor subsidie: balkonscenes@fondspodiumkunsten.nl / 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00-17.00 uur).
Neem contact op voor vragen over deze regeling via:
Soraya Ruijg
Soraya Ruijg
Subsidiecoördinator
070-7072711
@ s.ruijg@fondspodiumkunsten.nl
Keimpe Koldijk
Keimpe Koldijk
Subsidieconsulent
070-7072715
@ k.koldijk@fondspodiumkunsten.nl
Carolijn van der Sanden
Carolijn van der Sanden
Subsidieconsulent, contactpersoon voor het Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk
070-7072714
@ c.sanden@fondspodiumkunsten.nl
Daan Crone
Daan Crone
Subsidieconsulent
070-7072721
@ d.crone@fondspodiumkunsten.nl
Claire Philips
Claire Philips
Subsidieconsulent
070-7072753
@ c.philips@fondspodiumkunsten.nl
Eduard Versteege
Eduard Versteege
Subsidieconsulent
070-7072744
@ e.versteege@fondspodiumkunsten.nl
Foto: Pepijn Cladder
Foto: Pepijn Cladder

Diner aan Zee


Studio Immersief

Foto: Paul Bink
Foto: Paul Bink

You Must Believe In Spring


Esther Groenenberg

Duet op afstand


PRA Muziektheater

Square 2.1


Tall Tales Company

 Foto: Sanne Peper, bewerking: Davide Cocchiara
Foto: Sanne Peper, bewerking: Davide Cocchiara

If You Could See Me Now


Arno Schuitemaker

Anna Nita | Foto: Graatje Weber/L1
Anna Nita | Foto: Graatje Weber/L1

Lumière Jazz Nights


Peter Willems en Lumière Cinema Maastricht