indiendata


Overzicht deadlines

maart 2023


22

productiesubsidie
2e aanvraagronde 2023

29

werkbijdrage muziekauteur
1e aanvraagronde 2023

29

29

29

internationale coproducties
2e aanvraagronde 2023

april 2023


05

werkbijdrage theatertekst
1e aanvraagronde 2023

19

mei 2023


31

reeks opdrachten compositie of libretto
1e aanvraagronde 2023 (orkesten)

juli 2023


05

productiesubsidie
3e aanvraagronde 2023

05

05

05

internationale coproducties
3e aanvraagronde 2023

26

opdracht compositie of libretto
2e aanvraagronde 2023

augustus 2023


09

reeks opdrachten compositie of libretto
1e aanvraagronde 2023 (ensembles en festivals)

23

nieuwe makers
2e aanvraagronde 2023

september 2023


20

productiesubsidie
4e aanvraagronde 2023

20

20

20

internationale coproducties
4e aanvraagronde 2023

oktober 2023


18

werkbijdrage muziekauteur
2e aanvraagronde 2023

januari 2100


02

02

productiesubsidie
4e aanvraagronde 2022

Hoe werkt het?

Voor wie voor het eerst subsidie aanvraagt bij het Fonds Podiumkunsten.

Welke subsidie past bij mij?

De subsidiewijzer helpt u te bepalen welke subsidie bij uw plannen past.

Algemene documenten

Algemeen reglement Fonds Podiumkunsten Huishoudelijk reglement Fonds Podiumkunsten

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beslissing van het Fonds Podiumkunsten kunt u daartegen bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.

Ontvangsten van het Fonds en de belastingen

Het Fonds Podiumkunsten betaalt subsidies, vacatiegelden en kostenvergoedingen ook aan personen. Hoe moeten deze betalingen in de aangifte worden verwerkt?

Bestuursbesluiten

Een aantal regelingen van het Fonds bevat de mogelijkheid een subsidieplafond in te stellen of een bestaand plafond te verhogen of te verlagen. Deze besluiten worden op deze plaats bekendgemaakt.

Governance

Goed bestuur (vaak ook aangeduid als governance) gaat over de wijze waarop in een organisatie besluiten worden genomen. Het Fonds Podiumkunsten ziet goed, verantwoord en transparant bestuur als basisvoorwaarde voor instellingen om succesvol te kunnen opereren. Daarnaast hecht het Fonds aan goed bestuur als onderdeel van onze gezamenlijke verantwoording aan de samenleving over de besteding van publieke middelen. De Governance Code Cultuur bevat een uitwerking van wat goed bestuur in de culturele sector inhoudt. De Code laat zien dat het daarbij om gedrag gaat: goed bestuur is een kwestie van doen. Wat dat in de praktijk betekent, is mede afhankelijk van de omvang van uw organisatie. Hoe groter uw organisatie (fte’s, omzet), hoe meer er van u verwacht wordt. Primair is governance de verantwoordelijkheid van instellingen zelf. Als u subsidie ontvangt, gaan wij er vanuit dat u de Governance Code Cultuur hanteert. Het Fonds vraagt van aanvragers dat zij laten zien hoe zij vormgeven aan goed bestuur. Voor instellingen die bij het Fonds aanvragen is in de regel het bestuursmodel (eventueel met directeur) het meest geschikt. Het Fonds let daarbij speciaal op een goede scheiding van verantwoordelijkheden. Dat betekent dat het Fonds bijvoorbeeld controleert of er sprake is van bestuursleden die zelf ook als uitvoerende betrokken zijn, zoals een artistiek leider of een musicus die ook lid is van het bestuur. Alleen als de subsidiebijdrage van het Fonds heel beperkt is, verbindt het Fonds hier geen consequenties aan. In alle andere gevallen zal het Fonds de uitbetaling van de subsidie opschorten en u vragen de samenstelling van het bestuur aan te passen. hier vindt u de Governance Code Cultuur hier vindt u praktische tips voor toepassing van de code hier vindt u een uitleg over governance in heel kleine organisaties

indiendata

Overzicht deadlines