za. 19 januari 2019

Upstream geeft muziek- en ontwerpsector financiële en artistieke impuls


Op zaterdag 19 januari 2019 is Upstream gelanceerd, de popinvesteringsregeling van het Fonds Podiumkunsten, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Sena. Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) gaf tijdens Eurosonic Noorderslag het startsein voor de nieuwe regeling.


Upstream is gericht op de carrièreontwikkeling van popartiesten en ondersteunt vernieuwende artistieke formats en samenwerkingen binnen de Nederlandse popmuziek. Talentontwikkeling, professionalisering, innovatie en experiment staan binnen de regeling centraal. Per jaar is er van 2019 tot en met 2021 900.000 euro beschikbaar.

‘Upstream geeft de muzieksector een stevige financiële impuls en zal de industrie verbreden en versterken en ervoor zorgen dat Nederlandse muzikanten internationaal sterker voor de dag komen. Het Fonds Podiumkunsten en Sena zijn er samen in geslaagd een bij de popsector passend instrument te ontwikkelen dat het belang van artistieke ontwikkeling onderstreept.’, zegt Henriëtte Post, directeur-bestuurder van het Fonds Podiumkunsten.
‘De samenwerking tussen ontwerpers uit de creatieve industrie en artiesten staat binnen de regeling van het Stimuleringsfonds centraal. Samen kunnen zij een extra dimensie aan (live) muziek toevoegen. Dat kan gaan om een uitzonderlijke live-scenografie, een interactieve installatie of een muziekgame die het publiek de muziek op een nieuwe, intensere manier laat ervaren’, vult Syb Groeneveld, directeur-bestuurder van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie aan.

Upstream bestaat uit twee delen
Upstream valt in twee delen uiteen: het Fonds Podiumkunsten is verantwoordelijk voor het deel van de regeling dat tot doel heeft individuele artiesten te ondersteunen, terwijl het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie innovatieve samenwerkingen en crossovers tussen verschillende creatieve sectoren zal stimuleren. Beide deelregelingen zijn te vinden op upstreamgrants.nl.

Upstream: Music biedt artiesten in de popmuziek de kans om te investeren in de ontwikkeling van hun carrière. De regeling is bedoeld voor artiesten die al enige tijd bezig zijn en een stevige basis hebben. Een bijdrage uit Upstream: Music kan worden gebruikt om een sprong te maken naar meer publiek en ook meer inkomsten. Deze deelregeling wordt uitgevoerd door het Fonds Podiumkunsten en medegefinancierd door Sena.

Upstream: Music x Design ondersteunt projecten waarin artiesten samen met ontwerpers en makers werken aan nieuwe toepassingen van ontwerp, beeldcultuur en technologie binnen de muziek. De regeling is bedoeld voor projecten die ook met een breed publiek zullen worden gedeeld. Upstream: Music x Design geeft zowel een impuls aan de muziek- als ontwerpsector. Deze deelregeling wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Financiering
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft 600.000 euro per jaar beschikbaar gesteld voor Upstream. 300.000 euro voor het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en 300.000 euro voor het Fonds Podiumkunsten. Sena stelt nog eens 300.000 euro beschikbaar voor de regeling bij het Fonds Podiumkunsten. ‘Door een gezamenlijke inspanning van de uitvoerende kunstenaars en de producenten, verenigd binnen Sena, leveren we een bijdrage aan dit nieuwe stimuleringsinitiatief voor de Nederlandse popmuziek. Hiermee hopen we de carrières van professionele muzikanten naar een volgend niveau te brengen’, zegt Michiel ten Veen, lid van de Raad van Aangeslotenen van Sena.
Het totale budget voor Upstream komt met de toevoeging van Sena op 900.000 euro.

Meer informatie over de regeling is hier te vinden.
Een van de gehonoreerden Bambie | Foto: SYB
Een van de gehonoreerden Bambie | Foto: SYB
Een van de gehonoreerden Marjet Moorman
Een van de gehonoreerden Marjet Moorman
Een van de gehonoreerden Poppodium de Spot met de Dansers | Foto: Bart Grietens
Een van de gehonoreerden Poppodium de Spot met de Dansers | Foto: Bart Grietens
Theater Artemis & Het Zuidelijk Toneel | Het verhaal van het verhaal | Foto: Kurt Van der Elst
Theater Artemis & Het Zuidelijk Toneel | Het verhaal van het verhaal | Foto: Kurt Van der Elst
Een van de gehonoreerden Yorick van Norden
Een van de gehonoreerden Yorick van Norden
Een van de gehonoreerden ARTVARK saxophone Quartet | Agwa Productions | Foto: Lenny Oosterwijk
Een van de gehonoreerden ARTVARK saxophone Quartet | Agwa Productions | Foto: Lenny Oosterwijk
Een van de gehonoreerden Slagwerk Den Haag | Foto: Gerrit Schreurs
Een van de gehonoreerden Slagwerk Den Haag | Foto: Gerrit Schreurs

Eerlijke beloning voor eerlijk werk, dat moet de norm zijn. Maar hoe komen we daar? En wie heeft welke rol? Het Fonds Podiumkunsten heeft daarover advies ingewonnen bij het kennis –en dienstencentrum CAOP. Het advies van het CAOP geeft inzicht in de verantwoordelijkheden van diverse partijen, waaronder instellingen, financiers en uitvoerenden. Het Fonds gebruikt het advies van het CAOP bij de voorbereidingen op de beleidsperiode 2021-2024.

meer