23 september 2015

Training & coaching Wijzer Werven


Zoekt u naar mogelijkheden om uw financiersmix uit te breiden? Zou u een businessclub op willen richten, maar weet u niet hoe? Is het tijd om consensus te bereiken binnen uw organisatie over een strategie en aanpak voor fondsenwerving?


Dit soort vragen spelen niet alleen bij u. Van de cultuursector wordt gevraagd om de eigen inkomsten te vergroten en cultureel ondernemerschap aan de dag te leggen. Veel instellingen zijn deze uitdaging al aangegaan, maar het ontbreekt soms nog aan kennis, vaardigheden en veranderkracht om tot een gezonde financieringsmix te komen. Om hierbij te helpen heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het programma ‘Wijzer Werven’ in het leven geroepen, een training- en coachingstraject op het gebied van fondsenwerving en het vergroten van de eigen inkomsten. Het samenwerkingsverband van Berenschot, Charistar en Van Dooren Advies is aangesteld om dit programma uit te voeren.

Wat leert u?
In het programma wordt antwoord gegeven op vragen als:
Wat kan ik doen om zakelijke sponsors aan me te binden?
Welke vermogensfondsen kan ik aanschrijven voor mijn project?
Hoe kan ik de publieksinkomsten van mijn instelling vergroten?
Hoe onderhoud ik een relatie met een donateur?
Welke additionele verdienmodellen kan ik ontwikkelen?
Wat is de beste positionering voor mijn instelling?
Welke mogelijkheden biedt crowdfunding voor mijn instelling?
Hoe kom ik in contact met potentiële major donors?

Wijzer Werven heeft als uitgangspunt 'learning by doing'. U volgt trainingen, workshops en coachingssessies die u inzicht bieden in het ondernemerspotentieel van uw organisatie. U kunt hierbij denken aan sessies met uw hele organisatie, zoals canvas- en brainstormsessies. Ook kunt u vaardigheidstrainingen volgen waarbij u commerciële gesprekstechnieken leert en uw verhaal
leert pitchen. Bij de workshops gaat u concreet aan de slag. U werkt bijvoorbeeld een crowdfundcampagne uit, u schrijft een projectplan voor een vermogensfonds of u ontwikkelt een propositie voor een potentiële bedrijfssponsor. De meeste sessies worden gegeven aan meerdere instellingen tegelijk, waardoor u ook van collega-instellingen kunt leren en u uw netwerk kunt vergroten.

Voor wie?
Het Wijzer Werven programma is toegankelijk voor instellingen of
makers uit de Nederlandse cultuursector die beschikken over een
culturele ANBI-status. In een selectiegesprek wordt onderzocht of het Wijzer Werven programma aansluit bij uw financiële vraagstelling. Zien we kansen? Dan wordt u toegewezen aan een relatiemanager en gaat het traject van start.

Kosten
Het Ministerie van OCW neemt 90% van de kosten voor zijn rekening, waardoor u als instelling maximaal slechts € 870,- (excl. BTW) betaalt.

Aanmelden
Inschrijven kan via het aanmeldformulier op wijzerwerven.nl
Foto: Amy Cooks
Foto: Amy Cooks

De minister van OCW heeft vandaag, Prinsjesdag 2020, bekend gemaakt 15 miljoen extra beschikbaar te stellen voor het Fonds Podiumkunsten. Dit geld is bedoeld om de 71 instellingen die een positief advies hebben ontvangen, maar waarvoor het budget ontoereikend was, alsnog meerjarig te subsidiëren.

Word jij adviseur of voorzitter bij het Fonds Podiumkunsten? Wij zoeken nieuwe adviseurs die op de hoogte zijn van de recente ontwikkelingen in de podiumkunsten. Adviseurs worden ingezet als commissielid om subsidieaanvragen te beoordelen. Daarnaast zijn ze de oren en ogen van het Fonds.

Het Fonds Podiumkunsten is op zoek naar een subsidiecoördinator met sterke organisatorische vaardigheden en een vlotte pen.

nieuws 02 sep '20

Updates COVID-19

Op deze pagina vindt u informatie over de laatste ontwikkelingen en Fondsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus.

Het kabinet heeft bekend gemaakt 482 miljoen euro extra uit te trekken om de gevolgen van de coronacrisis voor kunstenaars en culturele instellingen op te vangen.

Geeft u voorstellingen of concerten in het buitenland of woont u de uitvoering van uw eigen werk in het buitenland bij? U kunt vanaf 1 september 2020 aanvragen indienen via het Snelloket.

meer