wo. 23 september 2015

Training & coaching Wijzer Werven


Zoekt u naar mogelijkheden om uw financiersmix uit te breiden? Zou u een businessclub op willen richten, maar weet u niet hoe? Is het tijd om consensus te bereiken binnen uw organisatie over een strategie en aanpak voor fondsenwerving?


Dit soort vragen spelen niet alleen bij u. Van de cultuursector wordt gevraagd om de eigen inkomsten te vergroten en cultureel ondernemerschap aan de dag te leggen. Veel instellingen zijn deze uitdaging al aangegaan, maar het ontbreekt soms nog aan kennis, vaardigheden en veranderkracht om tot een gezonde financieringsmix te komen. Om hierbij te helpen heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het programma ‘Wijzer Werven’ in het leven geroepen, een training- en coachingstraject op het gebied van fondsenwerving en het vergroten van de eigen inkomsten. Het samenwerkingsverband van Berenschot, Charistar en Van Dooren Advies is aangesteld om dit programma uit te voeren.

Wat leert u?
In het programma wordt antwoord gegeven op vragen als:
Wat kan ik doen om zakelijke sponsors aan me te binden?
Welke vermogensfondsen kan ik aanschrijven voor mijn project?
Hoe kan ik de publieksinkomsten van mijn instelling vergroten?
Hoe onderhoud ik een relatie met een donateur?
Welke additionele verdienmodellen kan ik ontwikkelen?
Wat is de beste positionering voor mijn instelling?
Welke mogelijkheden biedt crowdfunding voor mijn instelling?
Hoe kom ik in contact met potentiële major donors?

Wijzer Werven heeft als uitgangspunt 'learning by doing'. U volgt trainingen, workshops en coachingssessies die u inzicht bieden in het ondernemerspotentieel van uw organisatie. U kunt hierbij denken aan sessies met uw hele organisatie, zoals canvas- en brainstormsessies. Ook kunt u vaardigheidstrainingen volgen waarbij u commerciële gesprekstechnieken leert en uw verhaal
leert pitchen. Bij de workshops gaat u concreet aan de slag. U werkt bijvoorbeeld een crowdfundcampagne uit, u schrijft een projectplan voor een vermogensfonds of u ontwikkelt een propositie voor een potentiële bedrijfssponsor. De meeste sessies worden gegeven aan meerdere instellingen tegelijk, waardoor u ook van collega-instellingen kunt leren en u uw netwerk kunt vergroten.

Voor wie?
Het Wijzer Werven programma is toegankelijk voor instellingen of
makers uit de Nederlandse cultuursector die beschikken over een
culturele ANBI-status. In een selectiegesprek wordt onderzocht of het Wijzer Werven programma aansluit bij uw financiële vraagstelling. Zien we kansen? Dan wordt u toegewezen aan een relatiemanager en gaat het traject van start.

Kosten
Het Ministerie van OCW neemt 90% van de kosten voor zijn rekening, waardoor u als instelling maximaal slechts € 870,- (excl. BTW) betaalt.

Aanmelden
Inschrijven kan via het aanmeldformulier op wijzerwerven.nl
Een van de gehonoreerden Bambie | Foto: Ben van Duin
Een van de gehonoreerden Bambie | Foto: Ben van Duin
Een van de gehonoreerden Marjet Moorman
Een van de gehonoreerden Marjet Moorman
Een van de gehonoreerden Poppodium de Spot met de Dansers | Foto: Bart Grietens
Een van de gehonoreerden Poppodium de Spot met de Dansers | Foto: Bart Grietens
Theater Artemis & Het Zuidelijk Toneel | Het verhaal van het verhaal | Foto: Kurt Van der Elst
Theater Artemis & Het Zuidelijk Toneel | Het verhaal van het verhaal | Foto: Kurt Van der Elst
Een van de gehonoreerden Yorick van Norden
Een van de gehonoreerden Yorick van Norden
Een van de gehonoreerden ARTVARK saxophone Quartet | Agwa Productions | Foto: Lenny Oosterwijk
Een van de gehonoreerden ARTVARK saxophone Quartet | Agwa Productions | Foto: Lenny Oosterwijk
Een van de gehonoreerden Slagwerk Den Haag | Foto: Gerrit Schreurs
Een van de gehonoreerden Slagwerk Den Haag | Foto: Gerrit Schreurs

Eerlijke beloning voor eerlijk werk, dat moet de norm zijn. Maar hoe komen we daar? En wie heeft welke rol? Het Fonds Podiumkunsten heeft daarover advies ingewonnen bij het kennis –en dienstencentrum CAOP. Het advies van het CAOP geeft inzicht in de verantwoordelijkheden van diverse partijen, waaronder instellingen, financiers en uitvoerenden. Het Fonds gebruikt het advies van het CAOP bij de voorbereidingen op de beleidsperiode 2021-2024.

meer