do. 24 januari 2019

Presentatie Fair Practice Code met Scan


Op maandag 21 januari is de laatste versie van de Fair Practice Code en de nieuwe Fair Practice Scan gepresenteerd tijdens de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda.


De Fair Practice Code is een gedragscode die de gezamenlijke verantwoordelijkheid stimuleert voor een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector. De gedragscode is bedoeld als handvat voor alle culturele professionals om met elkaar in gesprek te gaan.

Doe de Quick Scan
De nieuwe Quick Scan helpt culturele professionals aan de hand van tien vragen na te denken over de kernwaarden waarop de code is gebaseerd, en hoe ernaar te handelen.

Bekijk de uitgangspunten van de Fair Practice Code en doe de Quick Scan op fairpracticecode.nl .
Een van de gehonoreerden Bambie | Foto: SYB
Een van de gehonoreerden Bambie | Foto: SYB
Een van de gehonoreerden Marjet Moorman
Een van de gehonoreerden Marjet Moorman
Een van de gehonoreerden Poppodium de Spot met de Dansers | Foto: Bart Grietens
Een van de gehonoreerden Poppodium de Spot met de Dansers | Foto: Bart Grietens
Theater Artemis & Het Zuidelijk Toneel | Het verhaal van het verhaal | Foto: Kurt Van der Elst
Theater Artemis & Het Zuidelijk Toneel | Het verhaal van het verhaal | Foto: Kurt Van der Elst
Een van de gehonoreerden Yorick van Norden
Een van de gehonoreerden Yorick van Norden
Een van de gehonoreerden ARTVARK saxophone Quartet | Agwa Productions | Foto: Lenny Oosterwijk
Een van de gehonoreerden ARTVARK saxophone Quartet | Agwa Productions | Foto: Lenny Oosterwijk
Een van de gehonoreerden Slagwerk Den Haag | Foto: Gerrit Schreurs
Een van de gehonoreerden Slagwerk Den Haag | Foto: Gerrit Schreurs

Eerlijke beloning voor eerlijk werk, dat moet de norm zijn. Maar hoe komen we daar? En wie heeft welke rol? Het Fonds Podiumkunsten heeft daarover advies ingewonnen bij het kennis –en dienstencentrum CAOP. Het advies van het CAOP geeft inzicht in de verantwoordelijkheden van diverse partijen, waaronder instellingen, financiers en uitvoerenden. Het Fonds gebruikt het advies van het CAOP bij de voorbereidingen op de beleidsperiode 2021-2024.

meer