do. 24 januari 2019

Presentatie Fair Practice Code met Scan

Op maandag 21 januari is de laatste versie van de Fair Practice Code en de nieuwe Fair Practice Scan gepresenteerd tijdens de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda.


De Fair Practice Code is een gedragscode die de gezamenlijke verantwoordelijkheid stimuleert voor een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector. De gedragscode is bedoeld als handvat voor alle culturele professionals om met elkaar in gesprek te gaan.

Doe de Quick Scan
De nieuwe Quick Scan helpt culturele professionals aan de hand van tien vragen na te denken over de kernwaarden waarop de code is gebaseerd, en hoe ernaar te handelen.

Bekijk de uitgangspunten van de Fair Practice Code en doe de Quick Scan op fairpracticecode.nl .
Foto: Bowie Verschuuren
Foto: Bowie Verschuuren

Op zaterdag 16 en 23 februari tussen 19.00-22.00 uur is Mijn Fonds niet bereikbaar in verband met werkzaamheden.

Hoe kan de samenwerking tussen podia en culturele instellingen effectiever vorm krijgen? Op verzoek van de minister van OCW heeft het Fonds Podiumkunsten een tiental allianties van podia/festivals en producerende gezelschappen gevolgd. De monitoring is uitgevoerd door Kwink Groep.

vlnr boven: Shula Tas, Yücel Kopal, Sandy Bosmans, Stokely Dichtman, Marthe van Bronkhorst, Stacy Esajas, Simone Zeefuik, Sharif Noël Abdoelhak. vlnr onder: Fadua El Akchaoui, Brooklyn Mozes
vlnr boven: Shula Tas, Yücel Kopal, Sandy Bosmans, Stokely Dichtman, Marthe van Bronkhorst, Stacy Esajas, Simone Zeefuik, Sharif Noël Abdoelhak. vlnr onder: Fadua El Akchaoui, Brooklyn Mozes

Met ingang van 2019 gelden de nieuwe subsidieplafonds. Er zijn hierbij belangrijke wijzigingen doorgevoerd in diverse regelingen. De wijzigingen hebben betrekking op het besluit om bij een aantal subsidies de subsidiebedragen en budgetten te verhogen.

meer