Open call: culturele verkenningsreis naar Marokko


21 januari 2020

Podiumkunstenaars en programmeurs kunnen tot en met 10 februari een aanvraag indienen om deel te nemen aan een interdisciplinaire verkenningsreis naar Marokko, die zal plaatsvinden van 24 t/m 28 maart 2020.


Voor wie: makers en programmeurs podiumkunsten
Wat: culturele uitwisseling tussen Marokko en Nederland
Wanneer: 24 t/m 28 maart 2020 (vertrek op 23 maart in de avond)
Deadline: maandag 10 februari 2020

Om de culturele uitwisseling tussen Marokko en Nederland te stimuleren, organiseren DutchCulture (initiatiefnemer), de Gemeente Amsterdam, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Fonds Podiumkunsten (met programma Dutch Performing Arts), het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Mondriaan Fonds een interdisciplinaire verkenningsreis naar Tanger, Rabat, Casablanca en Marrakech.

De culturele sector in Marokko is steeds sterker internationaal verbonden en dat is onder andere te danken aan een jonge generatie Marokkaanse kunstenaars en autonome culturele organisaties die snel netwerken bouwen; aan de internationale opleidings- en netwerkprogramma’s van culturele instituten en fondsen; aan kinderen van migranten die naar Marokko terugkeren om er culturele projecten te ontwikkelen; en aan buitenlandse kunstenaars, programmamakers en curatoren die zich in Marokko vestigen of er structureel relaties mee aangaan. Daarnaast speelt zeker mee dat er momenteel in het westen een grote interesse is voor de kunst- en cultuurscenes in Afrika.

Doel en programma
Doel van de reis is de culturele samenwerking tussen de twee landen te versterken. De reis staat in het teken van kennismaken met het hedendaagse culturele veld van Marokko, bestendiging van bestaande culturele netwerken en de bevordering van nieuwe duurzame relaties en samenwerkingen tussen de Nederlandse en Marokkaanse kunst- en cultuursector.

Het programma bestaat onder andere uit bezoeken aan musea, ateliers, werkplaatsen, theaters, festivals en podia voor beeldende kunst, design, muziek en dans. Het programma bevat collectieve onderdelen, maar zal ook voor een deel worden toegespitst op de verschillende disciplines. Met betrekking tot muziek, theater, dans wordt gekeken naar onder andere: Studio Hiba, Boutlek, Source du Lion, Studio Arts Vivants, l’Uzine, Tabadoul, Spectacles pour Tous, Anfass, Aquarium, Daba theatre.

De reis wordt georganiseerd rond het podiumkunstenfestival On Marche in Marrakech. Naast het collectieve programma in de betreffende steden is er ook ruimte voor deelnemers om – op basis van eigen inzicht en inzet – individuele afspraken te maken.

Voor wie
Via het Fonds Podiumkunsten kunnen vijf vertegenwoordigers van podiumkunstinstellingen (makers, programmeurs) deelnemen. Aan de reis nemen kunstenaars, kunstprofessionals en vertegenwoordigers van diverse culturele instellingen deel. De delegatie van de reis zal daarnaast bestaan uit vertegenwoordiging van de Gemeente Amsterdam, het ministerie van OCW, DutchCulture, Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie en het Mondriaan Fonds. De groep zal naar verwachting bestaan uit ongeveer veertig deelnemers.

Aanmeldprocedure
Belangstellenden kunnen zich tot en met 10 februari 2020 aanmelden via [mailto:mail@dutchperformingarts.nl mail@dutchperformingarts.nl]. Aan belangstellenden die zich aanmelden wordt het volgende gevraagd:

een motivatiebrief, waarin tenminste aan de orde komt: de meerwaarde van de verkenning voor de eigen artistieke ontwikkeling, de beoogde resultaten, de aansluiting bij de internationale ambities.
een CV.

Bij de selectie wordt vooral beoordeeld in hoeverre de kandidaten de ambitie en de potentie hebben om nieuwe projecten of samenwerkingsvormen met Marokkaanse partners te ontwikkelen en uit te voeren en in hoeverre deze verkenningsreis daaraan bijdraagt.

Eigen bijdrage
De organiserende partners bieden: deelname aan het programma, reiskosten (vliegticket, transfers tussen steden) en accommodatie (inclusief ontbijt).
Instellingen die een meerjarig subsidie ontvangen van een overheidsinstelling, betalen een eigen bijdrage van 1000 euro; andere instellingen betalen 250 euro. Instellingen die al zijn uitgenodigd door een van de andere partners, kunnen niet inschrijven op deze call.

Contact
Voor vragen over de reis kunt u terecht bij Aad Hogervorst via [mailto:mail@dutchperformingarts.nl mail@dutchperformingarts.nl], 070-7072727, 06-29738695.
Sacré Printemps, Hafiz Dhaou en Aïcha M’barek, festival On Marche. Foto: J. van Belle
Sacré Printemps, Hafiz Dhaou en Aïcha M’barek, festival On Marche. Foto: J. van Belle
Zeno van den Broek (linksboven), foto © Paul van Dorsten | Floor van Leeuwen (rechtsboven), foto © Tino Yu | Boogaerdt/VanderSchoot (onder), foto © Annaleen Louwes
Zeno van den Broek (linksboven), foto © Paul van Dorsten | Floor van Leeuwen (rechtsboven), foto © Tino Yu | Boogaerdt/VanderSchoot (onder), foto © Annaleen Louwes
Foto ©: Anne Reitsma
Foto ©: Anne Reitsma
Foto: © Niels Knelis Meijer
Foto: © Niels Knelis Meijer
Foto: Hanson in Paradiso | © Paradiso
Foto: Hanson in Paradiso | © Paradiso
Foto: © shawnanggg via Unsplash
Foto: © shawnanggg via Unsplash
Dietrich Pott | Foto: © Thijs Huizer
Dietrich Pott | Foto: © Thijs Huizer
Arnon Grunberg | Foto: © Sander Voerman
Arnon Grunberg | Foto: © Sander Voerman
meer