17 april 2018

Impact langs de lat


Met het project Impact Langs de Lat wordt de maatschappelijke impact van twee verhalen gemeten: theatervoorstelling Metropolis van Sadettin Kirmiziyüz (HNT/Trouble Man), en documentaire Ik Laat je Niet Alleen van Stella van Voorst van Beest ( Basalt Film ). Voor de start kwamen (financiële) partners in dit project samen: het Fonds Podiumkunsten, CoBO Fonds, Filmfonds, NPO Fonds, Stichting Democratie & Media en het VSB Fonds, Het Nationale Theater, Trouble Man, Basalt Film, Avance Impact (uitvoering impactmeting) en de Impact Academy (initiatief, coördinatie & begeleiding). Het doel is om uit deze twee casussen hulpmiddelen te ontwikkelen voor makers om in ieder geval een basis aan kwalitatieve impactmeting zelf te doen.


Bundeling van expertise
In deze projectgroep wordt de kennis gebundeld die een ieder binnen de eigen organisatie op dit gebied heeft ontwikkeld. Al die expertise aan tafel is alvast een heel goed begin. Het valt op dat we binnen de verschillende disciplines verhalenvertellers (theater en documentaire) andere woorden gebruiken. Bijvoorbeeld “contextprogrammering” vs “impactcampagne”, en “waarde creatie” vs “impact”. Inspirerend is om te horen over theaters die zich ontwikkelen als “gemeenschapshuis”, en eenzelfde ontwikkeling bij bioscopen (bijvoorbeeld in Rotterdam).

Start impactmeting casus 1: Metropolis
Naast de theorie van het impactmeten, presenteerde Avance de opzet van de impactmeting voor Metropolis, die in april plaats zal vinden. Met het team ontwikkelden ze een Theory of Change, deden aanvullend literatuuronderzoek, om vervolgens de juiste meet-methoden te selecteren voor de verschillende onderdelen van de impactcampagne/contextprogrammering.

Vervolg: interdisciplinaire samenwerking
Aan het eind van de bijeenkomst werd het enthousiasme gepolst voor samenwerking bij de ontwikkeling van de hulpmiddelen die het uiteindelijke resultaat moeten zijn. Bijna iedereen staat te springen om snel verder te praten. Voor de zomer komt iedereen nog een keer samen, daar wordt een verslag van de vorderingen van uitgebracht.

Samenvatting Impact Langs de Lat
Een goed verhaal heeft de kracht om de wereld te veranderen. Een goed verhaal biedt je nieuwe inzichten, raakt je in het hart en brengt je in beweging. Tegelijkertijd staat een goed verhaal nooit op zich. Of een verhaal impact maakt, hangt af van de context en de voedingsbodem. Steeds meer verhalenvertellers zijn zich daarvan bewust en houden er rekening mee. Een veelgebruikt instrument om een passende context en groter draagvlak voor het verhaal te creëren is de impactcampagne. Binnen de kunsten ondersteunen makers hun verhalen steeds bewuster met strategische impactcampagnes. Geregeld met succes, maar soms ook helemaal niet. Dat roept de vraag op wat werkt. Waarom treft de ene impactcampagne doel, terwijl de andere geen effect sorteert? Hoe krijg je überhaupt zicht op wat daadwerkelijk de impact van een campagne is? Hoe zorg je er vervolgens voor dat je de impact vergroot? Hoe communiceer je er zo over dat je laat zien wat de maatschappelijke rol van verhalen is?

Op al deze vragen wordt antwoord gegeven met het project Impact langs de lat, een samenwerking van Impact Academy en Avance. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaand onderzoek en twee concrete casussen: de verhalen en campagnes van gerenommeerde producenten Het Nationale Theater in coproductie met Trouble Man en Basalt Film.

Waarom Impact langs de lat?

De maatschappelijke inzet van verhalen overstijgt het belang van de kunst- en cultuursector. In een sterk gepolariseerde samenleving zijn onafhankelijk gemaakte, artistiek hoogwaardige verhalen van groot belang voor een vitale democratie. Tegelijkertijd staat het draagvlak voor (gesubsidieerde) kunst en cultuur onder druk.
Impact langs de lat stelt makers in staat om hun bijdrage aan de samenleving beter en gefundeerder zichtbaar te maken. Er wordt een bijdrage geleverd aan het inzichtelijk maken van hun impact. Bovendien krijgen makers de tools om zich krachtig te mengen in het gesprek over de maatschappelijke waarde van hun werk. Hiermee sluiten we aan bij de initiatieven van fondsen als het Fonds Podiumkunsten (Monitor Podiumkunsten), het VSB Fonds en het BankGiro Loterij Fonds.

Opzet
 Impact langs de lat heeft drie fasen:
1. Impacttheorie: in kaart brengen van bestaande kennis over effectief impact maken met verhalen 

2. Impactpraktijk: impactmeting bij twee verhalen en campagnes: theatervoorstelling Metropolis van Sadettin Kirmiziyüz, documentaire Ik Laat je Niet Alleen van Stella van Voorst van Beest 

3. Impactontwikkeling: Impact Toolkit voor impactmeting door makers 

Trouble man - Metropolis. Foto: Sanne Peper
Trouble man - Metropolis. Foto: Sanne Peper
Een van de gehonoreerden Karel Casier
Een van de gehonoreerden Karel Casier
Foto: Bart Grietens
Foto: Bart Grietens
Foto: Tim van Bentum
Foto: Tim van Bentum
Een van de gehonoreerde projecten Manik | Foto: Corné van der Stelt
Een van de gehonoreerde projecten Manik | Foto: Corné van der Stelt
Foto: Tamar Brüggemann
Foto: Tamar Brüggemann

Wegens de huidige coronamaatregelen kan de uitreiking van de Nederlandse Muziekprijs aan trombonist Sebastiaan Kemner niet doorgaan op 21 november 2020 in de Doelen in Rotterdam. De prijs zou worden uitgereikt door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, tijdens een concert van het Residentie Orkest. De uitreiking en het concert worden verplaatst naar een nader te bepalen datum.

Foto: Theater Babel
Foto: Theater Babel
Een van de gehonoreerde projecten Theater Adhoc | Foto: DigiDaan
Een van de gehonoreerde projecten Theater Adhoc | Foto: DigiDaan
Een van de gehonoreerde projecten Sites of Memory
Een van de gehonoreerde projecten Sites of Memory
meer