22 januari 2020

Fast Forward 2 van start


Sinds kort is de 2e editie van Fast Forward van start gegaan. Vijftien makers krijgen de kans deel te nemen aan dit meerjarig prestigieuze programma van het Fonds Podiumkunsten, dat sinds 2014 bestaat. Door te werken met internationale partners kunnen deelnemers hun internationale carrière en artistieke praktijk een sterke boost geven.


Samen met een groep verkenners selecteerde intendant Viktorien van Hulst in 2019 zeven makers. “De voorgedragen makers vertegenwoordigen een divers palet aan genres. Allen staan zij op het kruispunt in hun ontwikkeling. Deelnemers krijgen de kans in de internationale context een volgende stap in hun artistieke ontwikkeling te zetten. Ik verwacht dat het programma een mooie impuls aan hun carrière geeft. Met Fast Forward 2 investeren we niet alleen in hun ontwikkeling, maar ook in een werkpraktijk.

Want in deze editie ligt de nadruk niet op produceren, zoals in de 1e, maar krijgen makers de mogelijkheid een meerjarig traject uit te zetten. Daarin staan onderzoek, artistieke ontwikkeling en verbreding van het netwerk centraal.

Choreograaf Stephen Shropshire ziet deelname aan Fast Forward 2 als een unieke kans om nieuw artistiek onderzoek, productie en academische uitwisselingen aan te gaan. “Door de samenwerking met het Sao Paolo Ballet Company (BRA), Hong Kong ballet Company en English National Ballet zet ik mijn eerste stap in de wereld van het ballet. Een compleet nieuwe wereld voor mij als choreograaf met wortels in de academische dans en een beroepspraktijk in de hedendaagse.”

Pia Meuthen, choreograaf en artistiek leider van Panama Pictures, kijkt uit naar de samenwerking met partners in Canada.
“Samenwerking met gespecialiseerde huizen in Montreal biedt ons de mogelijkheid onze artistieke en technische kennis verder te ontwikkelen. Zij hebben bijvoorbeeld ongelooflijk veel kennis van complexe rigging (hijstechniek), met werken in de hoogte. Door deelname aan Fast Forward kunnen we dergelijke technische mogelijkheden en - ontwikkelingen verder onderzoeken.”

In totaal gaat het om vijftien makers die aan Fast Forward 2 mogen deelnemen. De selectie van overige acht makers vindt nog dit jaar plaats.

Wie zijn de zeven makers?
De zeven makers – zie hieronder - die deelnemen aan Fast Forward 2 zijn: Het Geluid Maastricht, Sevdaliza, Stephen Shropshire, Ensemble Klang, Jorinde Keesmaat, Lisa Verbelen/BOG en Pia Meuthen/Panama Pictures.
Foto: Tetsuro Miyazaki
Foto: Tetsuro Miyazaki
Het Geluid (Maastricht), van makers Gable en Romy Roelofsen, start een traject rondom muziektheater en community met onder meer La Monnaie / De Munt in Brussel (BE). Het Geluid zet daarmee een stap in het internationale operaveld.

Het Geluid: “De afgelopen jaren combineerden wij werk in onze eigen Limburgse gemeenschap met de eerste stappen in de internationale muziektheater piste. Dat we nu de kans krijgen om onze lokale opgedane kennis en ervaring op het terrein van community co-creatie in hedendaagse opera te verdiepen en toe te passen bij een instelling als La Monnaie / De Munt, het Brussels operahuis van artistiek wereldniveau, is voor ons een groot geschenk. We hopen dat deze stap onze kennis doet verdiepen en wellicht zelfs deelbaar helpt maken voor zowel het Nederlandse als het internationale veld.”
Foto: Bethany Vargas
Foto: Bethany Vargas
Sevdaliza (Rotterdam) is een Nederlands-Iraanse zanger, songwriter en producent. In samenwerking met partners uit het Verenigd Koninkrijk, Rusland en Los Angeles voegt ze nieuw vocabulaire uit zowel klassieke- als nieuwe media aan haar repertoire en uitvoeringspraktijk toe.

Sevdaliza: “Mijn werk wordt omschreven als genre-bending, een voortzetting van dit proces is te verwachten binnen het Fast Forward-traject.”
Foto: Jasper van Gheluwe
Foto: Jasper van Gheluwe
Ensemble Klang (Den Haag) is een collectief van zes muzikanten. Pete Harden is artistiek leider, componist en uitvoerend musicus. Het ensemble gaat een meerjarige samenwerking aan met het New Yorkse Bang on a Can (VS) vanuit een interesse in artistieke kwaliteiten en organisatiepraktijk. Het werken aan een duo-concert van de twee ensembles maakt onderdeel uit van het traject.

Pete Harden: “As a composer, and performer, the possibility to work through an extended period with Bang on a Can through the Fast Forward trajectory represents a real dream. For Ensemble Klang too, it represents a great chance to learn from, and embrace, their special skillset. Their musicianship, communication with an international audience, and longevity are elements to which we really aspire.”
Foto: Welmer Keesmaat
Foto: Welmer Keesmaat
Operaregisseur Jorinde Keesmaat (Amsterdam) werkte tijdens Fast Forward I een periode in New York. Haar focus lag daar met name op produceren. Vanuit de kansen die dat verblijf haar bood, wordt nu een volgende stap gezet onder meer via een residentieprogramma bij National Sawdust.

Jorinde Keesmaat: “National Sawdust bestaat uit een zeer bijzondere groep mensen die zich sterk maakt voor de positie van vrouwelijke en niet-binaire kunstenaars en kijkt tevens op een nieuwe manier naar muziektheater door ruimte te maken voor verhalen die verteld moeten worden. Door een gedeelde focus op gendervraagstukken en de positie van vrouwen in de kunst - in de narratieven en op de werkvloer- kan er een vruchtbare en gelijkwaardige uitwisseling ontstaan.”
Foto: Jan Rymenants
Foto: Jan Rymenants
Lisa Verbelen (Amsterdam) is een van de leden van BOG. Onder de vlag van dit collectief maakte zij solo muziektheaterproducties, waaronder de voorstellingen ONE en ALL. Lisa gaat haar muzikale stem verder ontwikkelen en onderzoek doen naar de (politieke) inhoud/betekenis en zangtechniek.

Lisa Verbelen: “Ik zal een aantal onderzoeksperiodes doen onder meer in het Midden-Oosten, waar ik inspiratie vind in de Arabische muziek; in het andere stemgebruik – onder meer door de daarbinnen gebruikte toonladder - en in de emotionaliteit van de zang.”
Stephen Shropshire (Maastricht) zet als choreograaf met wortels in de academische dans en een beroepspraktijk in de hedendaagse dans, een nieuwe stap in de wereld van het ballet. Hij zal daartoe werken met Sao Paolo Ballet Company (BRA), Hong Kong ballet Company en English National Ballet (ENG).

Stephen Shropshire: “Ik kijk er erg naar uit om mijn werk als choreograaf verder te ontwikkelen in samenwerking met deze drie internationaal gerenommeerde balletgezelschappen, English National Ballet, Hong Kong Ballet, en São Paolo Dance Company. Het is een unieke kans die het Fast Forward programma mij biedt om nieuw artistiek onderzoek, productie en academische uitwisselingen aan te gaan.”
Foto: Willeke Machiels
Foto: Willeke Machiels
Pia Meuthen (‘s-Hertogenbosch) is choreograaf en artistiek leider van Panama Pictures. Het gezelschap maakt voorstellingen op het snijvlak van dans en circus. De techniek, acrobatiek van het circus, wordt ingezet in artistieke dansproducties. De technische mogelijkheden en ontwikkelingen worden verder onderzocht als onderdeel van het Fast Forward Traject. Dit gebeurt In samenwerking met gespecialiseerde huizen in Montreal, met kennis van complexe rigging (hijstechniek), waarbij gewerkt wordt in de hoogte.

Pia Meuthen: "We willen met Panama Pictures de artistieke en technische kennis verder ontwikkelen. Daarbij biedt de samenwerking met partners in Canada veel mogelijkheden."


Voor nadere informatie over het programma: [fondspodiumkunsten.nl/nl/subsidies/maken_en_produceren/fast_forward/ /nl/subsidies/maken_en_produceren/fast_forward/]
Een van de gehonoreerde projecten Theater Adhoc | Foto: DigiDaan
Een van de gehonoreerde projecten Theater Adhoc | Foto: DigiDaan
Een van de gehonoreerde projecten Sites of Memory
Een van de gehonoreerde projecten Sites of Memory
Sebastiaan Kemner. Foto: Fleur Bijleveld
Sebastiaan Kemner. Foto: Fleur Bijleveld
nieuws 29 sep '20

Updates COVID-19

Op deze pagina vindt u informatie over de laatste ontwikkelingen en Fondsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus.

Op maandagavond zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd door premier Mark Rutte om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. De maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september en zijn in ieder geval voor de komende 3 weken van kracht.

Foto
Foto's: Amy Cooks

De minister van OCW heeft vandaag, Prinsjesdag 2020, bekend gemaakt 15 miljoen extra beschikbaar te stellen voor het Fonds Podiumkunsten. Dit geld is bedoeld om de 71 instellingen die een positief advies hebben ontvangen, maar waarvoor het budget ontoereikend was, alsnog meerjarig te subsidiëren.

Het kabinet heeft bekend gemaakt 482 miljoen euro extra uit te trekken om de gevolgen van de coronacrisis voor kunstenaars en culturele instellingen op te vangen.

Geeft u voorstellingen of concerten in het buitenland of woont u de uitvoering van uw eigen werk in het buitenland bij? U kunt vanaf 1 september 2020 aanvragen indienen via het Snelloket.

Een van de gehonoreerde projecten Revelino Pinas en Derillio Alexander
Een van de gehonoreerde projecten Revelino Pinas en Derillio Alexander
Een van de nieuwe makers Ingrid Berger Myhre | Foto: Sara Anke
Een van de nieuwe makers Ingrid Berger Myhre | Foto: Sara Anke
Foto: Jelmer de Haas
Foto: Jelmer de Haas

Na het bekendmaken van de besluiten over de meerjarige aanvragen voor productie en festivals is veel gereageerd op de spreiding van de honoreringen over het land. Daarbij moet worden opgemerkt dat de criteria die het Fonds Podiumkunsten bij de beoordeling heeft gehanteerd, zijn vastgelegd in regelingen die door de minister van OCW op 5 november 2019 zijn goedgekeurd. Hoe is het Fonds omgegaan met de spreiding?

Een van de gehonoreerden Bijlmerparktheater met de Gliphoeve | Foto: Richard Terborg
Een van de gehonoreerden Bijlmerparktheater met de Gliphoeve | Foto: Richard Terborg

Het Fonds Podiumkunsten verstrekt vanaf 2021 aan 78 makers c.q. producerende instellingen en 58 festivals een meerjarige subsidie. Voor de producenten geldt dat van de 202 aanvragers slechts 39% wordt gehonoreerd. Bij de festivals ligt het percentage honoreringen een stuk hoger: vrijwel alle positief beoordeelde festivals krijgen een programmeringsbijdrage. Alle festivals die zijn voorgedragen voor een organisatiebijdrage, krijgen deze ook. Henriëtte Post, directeur-bestuurder: “Wij zijn er trots op dat we de gehonoreerde makers en instellingen in staat kunnen stellen de podiumkunsten te verrijken, maar we realiseren ons tegelijkertijd dat de uitkomsten voor velen een bittere pil zullen zijn.”

Het Fonds Podiumkunsten kent in totaal 22.164.200 euro toe aan meerjarige gezelschappen, ensembles en festivals en daarnaast 23.571.744 euro aan podia. Het totale bedrag maakt onderdeel uit van de 300 miljoen euro die het kabinet als steunpakket beschikbaar stelde aan de culturele sector om de COVID-19 crisis het hoofd te kunnen bieden.

meer