Diverse Steunmaatregelen in de Maak


23 december 2021

De afgelopen maanden heeft het Fonds Podiumkunsten op verschillende momenten van het ministerie van OCW de opdracht gekregen coronasteunmaatregelen uit te voeren. De steun houdt verband met de verschillende beperkende maatregelen voor de sector en richt zich op verschillende groepen getroffenen, steeds met het doel tegemoet te komen aan geleden verliezen en zoveel mogelijk werkenden in de sector aan het werk te houden of te kunnen compenseren.


In dit bericht zetten we de verschillende steunmaatregelen op een rij en geven we een update over de stand van zaken als reactie op de steeds strenger wordende coronamaatregelen zoals aangekondigd in de persconferenties van 12 november, 26 november, 14 december en 18 december.

Update 14 februari 2022: voor actuele informatie over de compensatieregelingen 2, 3 en 4 lees dit bericht: compensatieregeling 2 en 3 in te dienen vanaf 7 februari, compensatieregeling 4 volgt.

Compensatieregeling 1


25 september tot 12 november | REEDS AFGEROND


Vanaf 25 september gold voor staande binnen-evenementen een capaciteitsbeperking van 75%. De compensatieregeling voor organisatoren van culturele evenementen covid-19 bood een financiële tegemoetkoming aan professionele organisatoren van evenementen die last hadden van de 75% beperking.

Deze tegemoetkoming voor culturele organisatoren is niet meer aan te vragen, de beschikkingen zijn eind december verzonden.


Compensatieregeling 2


12 tot 28 november | in ontwikkeling


Tussen 12 november en 28 november golden in theaters, (pop)podia en concertzalen extra beperkingen. De capaciteit werd gemaximeerd op 1.250 bezoekers per zaal en staande evenementen waren niet meer toegestaan.
Fonds Podiumkunsten maakt een compensatieregeling voor podia en organisatoren die te maken kregen met een capaciteitsbeperking door het omzetten van staande evenementen naar zittend en/of tot 1.250 bezoekers. Binnen deze regeling is voor professionele podiumkunstactiviteiten een compensatie voorzien voor 85% van verloren kaartverkoopinkomsten minus de wel ontvangen recetteopbrengsten.

Deze regeling is in ontwikkeling en richt zich op podia en organisatoren.

Update 14 februari 2022: voor meer informatie en aanvragen ga naar compensatieregeling 2 .

Compensatieregeling 3


28 november tot 15 januari | in ontwikkeling


Deze regeling richt zich op de periode van 28 november tot in ieder geval 15 januari 2022. Vanaf 19 december mogen geen concerten en voorstellingen meer plaatsvinden. Tot 19 december mochten er nog concerten en voorstellingen plaatsvinden vóór 17.00 uur, waarbij bezoekers op 1,5 meter moesten plaatsnemen. Voor deze regeling geldt dat de tegemoetkoming bestaat uit 85% van de verkoopcapaciteit minus de wel ontvangen recetteopbrengsten bij professionele activiteiten die voor 17.00 uur plaatsvonden.

Ook deze regeling is in ontwikkeling. Aanvragen worden primair gedaan door professionele producenten/organisatoren van podiumkunstactiviteiten (met rechtspersoonlijkheid, zoals een stichting of een BV. Eenmanszaken, VOF's en maatschappen zijn uitgesloten van subsidie). Daarnaast wordt een aanvraagmogelijkheid voorzien voor podia die optredens met/van zzp’ers organiseerden zonder tussenkomst van een agent of producent.

N.B. Binnen deze regeling mogen producenten die via BIS of Fonds Podiumkunsten meerjarig worden ondersteund niet aanvragen.

Producenten/organisatoren worden geacht op basis van deze suppletie zzp'ers en andere betrokkenen zoals de podia zoveel mogelijk door te betalen.

Update 14 februari 2022: voor meer informatie en aanvragen ga naar compensatieregeling 3 .

Budget


Er is tot eind januari 86,5 miljoen beschikbaar voor de suppletieregelingen. Daarvan is ongeveer 3,5 miljoen euro uitgegeven aan de eerste suppletieregeling. 16,5 miljoen euro is gereserveerd voor de tweede suppletieregeling. Dat betekent dat een bedrag van ongeveer 66,5 miljoen euro nu gereserveerd is voor de derde suppletieregeling.


OVERIGE STEUNMAATREGELEN


In het nieuwe jaar volgt daarnaast een aantal steunmaatregelen voor onder meer makers die de afgelopen periode een productiesubsidie of subsidie nieuwe makers ontvingen. Daarnaast volgt er steun voor meerjarig ondersteunde producenten en festivals. Het ministerie van OCW zal hierover meer informatie bieden in een Kamerbrief eind januari.

Voor de uitwerking van de regelingen werkt het Fonds samen met zowel het ministerie van OCW als met vertegenwoordigers uit de podiumkunstensector. Eind januari zullen de regelingen gepubliceerd worden.


Voor vragen over de steunmaatregelen kunt u contact opnemen via compensatieregelingen@fondspodiumkunsten.nl

of

Bas de Kort - b.kort@fondspodiumkunsten.nl
Eduard Versteege - e.versteege@fondspodiumkunsten.nl
Foto: Sanja Marusic
Foto: Sanja Marusic
Maarten van Hinte | Foto: © Nisran Azouaghe
Maarten van Hinte | Foto: © Nisran Azouaghe
Ensemble Asko|Schönberg | Beeld: © Asko|Schönberg
Ensemble Asko|Schönberg | Beeld: © Asko|Schönberg
Maartje Bonarius & Harm van der Laan (Tall Tales Company) | Foto: © Megin Zondervan
Maartje Bonarius & Harm van der Laan (Tall Tales Company) | Foto: © Megin Zondervan
Raoul Steffani | Foto: © Dana van Leeuwen
Raoul Steffani | Foto: © Dana van Leeuwen
Campagnebeeld FuturoPresente | Beeld: © Xaviera Altena
Campagnebeeld FuturoPresente | Beeld: © Xaviera Altena
meer