do. 20 december 2018

16 toekenningen internationalisering

Het Fonds Podiumkunsten heeft in de vierde ronde van 2018 subsidie toegekend aan 16 projecten. Er zijn in totaal 28 aanvragen in behandeling genomen.


Voor het onderdeel Buitenlandse concerten en voorstellingen in Nederland zijn er 7 aanvragen behandeld, waarvan er 5 subsidie hebben ontvangen. Er zijn 7 aanvragen voor het onderdeel Uitwisselingsprojecten behandeld, 2 daarvan hebben subsidie ontvangen. Van de 14 aanvragen voor de regeling Dutch Presentations Abroad zijn er 9 gehonoreerd.
Aanvragen worden vier keer per jaar behandeld. Voor de aanvragen in de onderdelen Internationale uitwisselingsprojecten en Buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland was in deze ronde een bedrag van € 155.000 beschikbaar. Voor Dutch presentations abroad was het beschikbare budget € 135.000.

De lijst met toekenningen is hier te bekijken.

De regeling internationalisering ondersteunt de internationale ambities van makers en uitvoerders en draagt bij aan reflectie op internationaal niveau.
Jazz Orchestra of the Concertgebouw
Jazz Orchestra of the Concertgebouw
Jazz Orchestra of the Concertgebouw
Jazz Orchestra of the Concertgebouw
Foto: Jenny Berger Myhre
Foto: Jenny Berger Myhre
Een van de meerjarige gezelschappen Orkater | Foto: Wouter Jansen
Een van de meerjarige gezelschappen Orkater | Foto: Wouter Jansen
Amsterdam Roots Festival | Foto: Rien de Jager
Amsterdam Roots Festival | Foto: Rien de Jager
Foto: Tetsuro Miyazaki
Foto: Tetsuro Miyazaki
Foto: Rink Hof | Hollandse Hoogte
Foto: Rink Hof | Hollandse Hoogte
Shirt uit Fahd | Alles voor de Kunsten | Foto: Robin Vogel
Shirt uit Fahd | Alles voor de Kunsten | Foto: Robin Vogel
meer