16 januari 2021

Fonds Podiumkunsten op Eurosonic Noorderslag 2021


Het Fonds Podiumkunsten is aanwezig op Eurosonic Noorderslag. Het festival vindt dit jaar digitaal plaats van 13 tot en met 16 januari 2021.


Op zaterdag 16 januari blikken we vooruit op 2021 en delen we informatie over nieuwe regelingen en aanpassingen op bestaande regelingen die raken aan de popsector. Daarbij is er speciale aandacht voor de gevolgen van COVID-19 en de uitwerking daarvan op het instrumentarium van het Fonds.

Vanuit het Fonds zijn aanwezig adjunct-directeur Dennis Stam, secretaris programmering en internationalisering Jan Sprengers en subsidiecoördinatoren Karlijn Profijt en Soraya Ruijg. Sem Bakker van Sem Bakker Advocatuur en Rense van Kessel, directeur Friendly Fire doen mee aan het gesprek, onder leiding van Imke Loeffen, van Poppunt Gelderland.

Deel 1: 12.30-13.00 uur:
In het eerste half uur zoomt het Fonds in op de nieuwe steunmaatregel voor vrije producties in de podiumkunsten. Hiermee worden investeringen in aanbod, dat vanwege corona niet kan worden uitgevoerd, deels gecompenseerd. Aanbieders en makers in de popsector die buiten het gesubsidieerde circuit vallen kunnen hier ook aanspraak op maken. Wie, wat en hoe wordt in deze sessie belicht.

Deel 2: 13.00–13.30 uur:
Het Fonds speelt middels diverse nieuwe subsidiemogelijkheden in op de door COVID-19 veranderende podiumkunstenpraktijk. Zo zijn de Kernpodia sinds 1 september opgegaan in de Podiumstartregeling, die vanwege COVID-19 ruimere mogelijkheden biedt, en worden individuele makers ondersteund uit de regeling Balkonscènes. Nieuw is een tijdelijke ondersteuningsmogelijkheid voor kleinschalige initiatieven en platformen die artiesten in de grootstedelijke en urban cultuur een podium bieden. Het Fonds geeft in deze sessie praktische info bij de regelingen.
Foto: ESNS
Foto: ESNS
agenda 01 dec '20

No Man's Land 2020

Foto: Ben Nienhuis
Foto: Ben Nienhuis

Op 16 januari 2020 vindt tijdens Eurosonic Noorderslag het debat plaats 'Geld van de Staat: Hoe Investeert de Nederlandse Overheid in Cultuur?'

Het Fonds Podiumkunsten organiseert een reeks dialoogsessies over fair pay voor podiumkunstenfestivals. Wat betekent fair pay voor de eigen praktijk? Hoe gaat u als werk- of opdrachtgever om met fair pay? Welke (andere) keuzes kunt u maken om toe te werken naar fair pay?

Foto: Nathan Reinds
Foto: Nathan Reinds

Om culturele instellingen te informeren over de nieuwe meerjarige subsidieregeling organiseert het ministerie van OCW drie informatiebijeenkomsten.

Het Fonds Podiumkunsten presenteert 5 november 2019 in Tivoli Vredenburg Utrecht de meerjarige subsidieregelingen 2021 - 2024. Het programma is van 11.00uur tot 13.30uur (inclusief lunch).

Foto: Cinekid
Foto: Cinekid
Foto: Nathan Reinds
Foto: Nathan Reinds

Elke maand organiseert Schakel025 een subsidiespreekuur. Vaak met een specifieke focus.

Foto: Maurice Hermans
Foto: Maurice Hermans

Muziekcurator worden? ArtEZ biedt een nieuwe cursus op Masterniveau: Curatorial Practices in Music. De cursus is bedoeld voor creatieve componisten, musici en programmeurs in alle genres die, na een aantal jaren in de muziekpraktijk, het potentieel van muziek willen onderzoeken en hun professionele praktijk willen verdiepen vanuit de actuele maatschappelijke context.

Het Fonds Podiumkunsten organiseert drie bijeenkomsten op 20, 21 en 24 juni 2019 van 10.00 tot 14.00uur. Tijdens de bijeenkomsten presenteren wij op hoofdlijnen de koers van het Fonds voor de periode 2021-2024. In het bijzonder zullen wij daarbij stilstaan bij de (voorlopige uitgangspunten van de) meerjarige regeling.

agenda 27 mei '19

SPOT-LIVE 2019

Foto: Anthony Donkers
Foto: Anthony Donkers
Foto: Henk Rougoor
Foto: Henk Rougoor
meer