DEN event: conferentie over cultuur en digitalisering


4 maart 2019 t/m 5 maart 2019

Maandag 4 en dinsdag 5 maart vindt in De Doelen in Rotterdam het DEN-event plaats, de conferentie over cultuur en digitalisering. Op de eerste dag staat digitalisering in de kunstensector centraal: wat hebben digitale technieken te bieden zowel voor instellingen als voor kunstenaars zelf? En hoe benut je het bij het behoud van je artistieke erfenis? Op de tweede dag verbindt DEN de inzet van digitalisering met erfgoed en maatschappelijke thema's.


Aan het woord komen (internationale) sprekers; zowel kunstenaars als medewerkers van kunst- en erfgoedinstellingen, beleidsmakers en digitale pioniers.

Programma
Inspirerende keynotesprekers op dag 1 zijn Marleen Stikker, internetpionier en bekend van Zomergasten en Kati Price (beide dagen) hoofd digitale media bij het Victoria & Albert Museum in Londen. Daarnaast spreekt kunstenaar Christian "Mio" Loclair, directeur van Waltz Binaire, een creatieve werkplaats in Berlijn voor beweging en digitale kunst. Op de tweede dag is Deborah Papiernik van internationaal gamebedrijf Ubisoft keynotespreker. Op beide dagen zijn er uit actieve deelsessies met actuele voorbeelden uit de praktijk over onder andere open data, diverse videoplatforms, podcast-technologie en het gebruik van VR en AR. Het volledige programma is hier te vinden.

Voor wie?

Het DEN-event is interessant voor professionals in kunst- en erfgoedinstellingen én voor zelfstandig kunstenaars en beleidsmakers. Ben je bijvoorbeeld conservator, dramaturg, uitvoerende, professional op AV-gebied, archivaris, registrator, of heb je een technische of communicatie achtergrond? Neem deel aan de thematische deelsessies en wissel ervaringen uit. Kortom, twee dagen om je te laten inspireren door de mogelijkheden van digitalisering voor je eigen werkpraktijk, kennis te delen en te netwerken.

Actuele thema's
In de recente adviesaanvraag van Minister Van Engelshoven aan de Raad voor Cultuur geeft de minister aan dat digitale toepassingen cultuur kunnen ondersteunen bij creatie, maar ook bij activiteiten op het gebied van educatie, talentontwikkeling of het bereik van nieuw en ander publiek. Op het tweedaags DEN-event komt dit op verschillende manieren aan de orde.

Over DEN

De opkomst van de digitale transformatie in de maatschappij roept voor culturele organisaties nieuwe vragen op en biedt nieuwe kansen. DEN stelt culturele instellingen in staat om die kansen en mogelijkheden te benutten. DEN Deelt kennis en ervaringen en maakt mogelijkheden van digitalisering zichtbaar.
agenda 01 dec '20

No Man's Land 2020

Foto: Ben Nienhuis
Foto: Ben Nienhuis

Op 16 januari 2020 vindt tijdens Eurosonic Noorderslag het debat plaats 'Geld van de Staat: Hoe Investeert de Nederlandse Overheid in Cultuur?'

Het Fonds Podiumkunsten organiseert een reeks dialoogsessies over fair pay voor podiumkunstenfestivals. Wat betekent fair pay voor de eigen praktijk? Hoe gaat u als werk- of opdrachtgever om met fair pay? Welke (andere) keuzes kunt u maken om toe te werken naar fair pay?

Foto: Nathan Reinds
Foto: Nathan Reinds

Om culturele instellingen te informeren over de nieuwe meerjarige subsidieregeling organiseert het ministerie van OCW drie informatiebijeenkomsten.

Het Fonds Podiumkunsten presenteert 5 november 2019 in Tivoli Vredenburg Utrecht de meerjarige subsidieregelingen 2021 - 2024. Het programma is van 11.00uur tot 13.30uur (inclusief lunch).

Foto: Cinekid
Foto: Cinekid
meer