nieuwe makers

Subsidie voor beginnende talentvolle makers om zich in een langer lopend traject (maximaal twee jaar) te ontwikkelen, in samenwerking met gezelschappen, podia en festivals.

UITERSTE INDIENDATUM

24
aug '22
Naar Mijn Fonds om deze subsidie aan te vragen

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Producerende instellingen, podia en festivals (ook reeds gesubsidieerde) kunnen een aanvraag doen voor een maker of collectief van makers die nog niet zo lang actief zijn. Samenwerkingen zijn mogelijk (bijvoorbeeld tussen gezelschap en podium of tussen binnenlandse partij en buitenlandse partij). De maker is eindverantwoordelijk voor de voorstelling en er moeten meerdere producties tot stand komen. Instellingen die reeds een subsidie van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvangen, komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Beoordelingscriteria

  • motivering van de beoogde samenwerking tussen de aanvrager en de maker(s)
  • ondernemerschap
  • verwachte bijdrage aan de ontwikkeling van de maker(s)
  • bijdrage aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?

Aanvragen worden in twee ronden per jaar behandeld. De indiendata staan bovenaan deze pagina. U mag per ronde maximaal drie aanvragen per organisatie indienen.

De procedure bestaat uit twee fases. Voor de eerste fase dient u een beknopt plan in, waarna u wordt uitgenodigd voor een gesprek met de adviescommissie. Op basis van het gesprek en het plan adviseert de commissie welke aanvragers worden uitgenodigd om hun plan verder uit te werken voor de tweede fase. De andere aanvragers ontvangen na de eerste fase een afwijzing, vergezeld van het onderbouwde commissieadvies.

Heeft u niet eerder subsidie bij het Fonds Podiumkunsten aangevraagd? Dan adviseren wij u contact op te nemen met het Fonds om in overleg te bekijken of u een subsidieaanvraag kunt doen.

Om subsidie aan te vragen, heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord dan kunt u dat hier aanvragen. Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de richtlijnen die onderaan deze pagina staan.

Data tweede ronde 2022

Binnen twee weken na de deadline ontvangt u een uitnodigingsbrief voor het gesprek met de commissie, tenzij uw aanvraag niet aan de voorwaarden voldoet. De gesprekken met de commissie in de eerste fase worden in de volgende periode gevoerd: van 14 september tot en met 26 september 2022.

Let op: het is niet mogelijk het gesprek te voeren op een andere dan de toegewezen datum en tijdstip. Wij verzoeken u alvast rekening te houden met een gesprek in bovenstaande periode. Mogelijk zal het gesprek met de commissie online worden gevoerd. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd.

De uitkomsten van de eerste fase worden uiterlijk op 11 oktober 2022 verzonden. Als uw aanvraag wordt doorgelaten naar fase twee, ontvangt u een verzoek om uw plan verder uit te werken. Hiervoor heeft u drie weken de tijd: de deadline voor de uitgewerkte plannen is 2 november 2022. Het besluit over de tweede fase verzenden wij uiterlijk op 13 december 2022.

Beschikbare bedragen

Voor de subsidie nieuwe makers is in 2022 voor alle disciplines tezamen per ronde 900.000 euro beschikbaar. Het subsidiebedrag is maximaal 80% van de subsidiabele kosten als die niet meer dan 125.000 euro zijn en maximaal 50% als die meer zijn dan 125.000 euro.

Regeling

Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u in § 3 over de subsidie nieuwe makers van de deelregeling projectsubsidies op wetten.overheid.nl. De toelichting op de regeling en de richtlijnen staan hieronder.

Contact

Bel gerust als u vragen of twijfels heeft: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).
Neem contact op voor vragen over deze regeling via:
Marianne Wijnja
Marianne Wijnja
Bureaumedewerker
070-7072708
@ m.wijnja@fondspodiumkunsten.nl
Annelies Oosterloo
Annelies Oosterloo
Subsidiecoördinatie
070-7072743
@ a.oosterloo@fondspodiumkunsten.nl
Kaajal Bachoe
Kaajal Bachoe
Subsidieconsulent, contactpersoon voor het Caribisch deel van het Nederlands Koninkrijk
070-7072741
@ k.bachoe@fondspodiumkunsten.nl
Ron Visser
Ron Visser
Secretaris dans en muziektheater
070-7072730
@ r.visser@fondspodiumkunsten.nl
BallerinaBallerina - Stichting Ensemble Modelo62/Petra Strahovnik | Foto: © Joris-Jan Bos
BallerinaBallerina - Stichting Ensemble Modelo62/Petra Strahovnik | Foto: © Joris-Jan Bos
Robin Lie en Doortje Peters van Tappin-It Collective | Foto: Sjoerd Derine
Robin Lie en Doortje Peters van Tappin-It Collective | Foto: Sjoerd Derine
Foto: Mark Bolk
Foto: Mark Bolk

WRAK


ROSE stories

Foto: Oliver Leggewie
Foto: Oliver Leggewie

FEEDFORWARD


Jazz International Rotterdam en Coal Harbour

Foto
Foto's: Sjoerd Derine

Together x ALPH


Donna Chittick en Backbone

Zenuwslopend


Makershuis Tilburg

Foto: Marc Faasse
Foto: Marc Faasse

Monki - 360


TENT circustheater producties

Foto: Karolina Maruszak
Foto: Karolina Maruszak

Fanon Mixtape


Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond en Mathieu Charles

Foto: Charlotte van der Gaag
Foto: Charlotte van der Gaag

Albumpresentatie Robert Koemans


Jazz International Rotterdam

Foto: Bart Grietens
Foto: Bart Grietens

Happy Together - Espen Hjort & Mees Borgman


Espen Hjort en Het Huis Utrecht

Foto: Sjoerd Derine
Foto: Sjoerd Derine

Together


Donna Chittick en Backbone

The Art of Walking


Tim Hammer en Kameroperahuis

Foto: Dustin Thierry
Foto: Dustin Thierry

Door de schaduw heen


Dilan Yurdakul en Likeminds