NL / EN

WERKBIJDRAGE MUZIEKAUTEUR

Werkbijdragen muziekauteur hebben als doel de ontwikkeling binnen de podiumkunsten te stimuleren. Deze subsidie is bedoeld voor muziekauteurs die willen investeren in de artistieke kwaliteit van hun werkpraktijk.

UITERSTE INDIENDATUM

19
sep '18
Naar Mijn Fonds om deze subsidie aan te vragen

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Een muziekauteur die actief en geïntegreerd is in de professionele podiumkunsten in Nederland. Dit geldt voor muziekauteurs in alle muziekgenres (inclusief pop, jazz en wereldmuziek). Aanvragen is niet mogelijk als de aanvrager niet al enige ervaring heeft. Verder kan niet worden aangevraagd als de betreffende muziekauteur nog een kunstvakopleiding volgt, zowel op bachelor- als op masterniveau. Tijdens een postdoctoraal traject kan daarentegen wel worden aangevraagd.

Beoordelingscriteria

Aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:


 • kwaliteit van eerder werk van de aanvrager
 • bijdrage die het plan levert aan de artistieke werkpraktijk van de aanvrager
 • ondernemende houding van de aanvrager
 • betekenis van het resultaat van de activiteiten voor de podiumkunsten in Nederland

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?

Aanvragen worden in twee ronden per jaar behandeld. De indiendata staan bovenaan deze pagina. Een aanvrager kan hoogstens één keer per jaar een werkbijdrage ontvangen.

Om subsidie aan te vragen, heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord dan kunt u dat hier aanvragen. Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de richtlijnen die onderaan deze pagina staan.

Beschikbare bedragen

Voor de werkbijdrage muziekauteur is in 2018 per ronde € 247.500 beschikbaar.

Regeling

Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u in § 2 over de werkbijdrage muziekauteur van de deelregeling composities en libretto's op wetten.overheid.nl. De toelichting op de regeling en de richtlijnen staan hieronder.

toelichting (kijk onder 2a voor de werkbijdrage muziekauteur)

richtlijnen

voorbeeld beknopt inhoudelijk verslag

Contact

Bel gerust als u vragen of twijfels heeft: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).

 • personalia/i_272/rfimg3992.jpg

  Ron Ford

 • personalia/i_107/rdgimg44821.jpg

  Richard Groot

 • personalia/i_838/ldimg4454.jpg

  Leo Dijsselbloem

 • personalia/i_302/bdkimg4409.jpg

  Bas de Kort

 • personalia/i_102/KleinIreneC.jpg

  Irene Coenraads

 • personalia/i_988/spimg3907.jpg

  Soraya Putman

 • personalia/i_1149/kpimg6674.jpg

  Karlijn Profijt

 • personalia/i_630/jvoimg3941.jpg

  Jochem van Oortmerssen

 • personalia/i_1148/lhimg6708.jpg

  Lieke van Hoogenhuyze