raad van toezicht


Het Fonds Podiumkunsten kent een Raad van Toezicht. Een Raad van Toezicht met een kritische en integere taakvervulling, een onafhankelijke positionering en een diverse samenstelling in leeftijd, achtergrond en in beroepservaring. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hanteren de Code Governance Cultuur.
Meer informatie over de Raad van Toezicht en good governance >

Voorzitter:
Kete Kervezee
Voormalig voorzitter van de Raad voor het Primair Onderwijs
(PO-Raad), voormalig inspecteur-generaal van het Onderwijs/OCW en voormalig inspecteur-generaal van Werk en Inkomen/SZW.

Leden:
Marieke Bax
Voormalig hoofd M&A Sara Lee Corporation Europe. Adviseur Corporate Governance en diverse nevenfuncties (Raden van Commissarissen, -Toezicht en -Advies). Initiatiefneemster van Talent naar de Top.

Jacobina Brinkman
Partner bij Price, Waterhouse Coopers

Frits Lintmeijer
Werkzaam als zelfstandig adviseur.

Stef Oosterloo
Projectdirecteur Executive Strategy gemeente Rotterdam.

Mardjan Seighali
Directeur Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Andrew Makkinga
Presentator NPO radio en debatleider