nieuws - 14 feb '19

Visitatiecommissie oordeelt positief over functioneren rijkscultuurfondsen

In opdracht van het ministerie van OCW heeft een commissie van zes het beleid en de dagelijkse praktijk van de zes rijkscultuurfondsen geëvalueerd, te weten het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Fonds Podiumkunsten, het Mondriaan Fonds, het Nederlands Filmfonds, het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

nieuws - 25 jan '19

Video verslag van lancering Upstream

Op zaterdag 19 januari 2019 is Upstream gelanceerd. Het Fonds Podiumkunsten start deze nieuwe regeling samen met Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Sena. Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) gaf hiervoor het startsein tijdens Eurosonic Noorderslag.

Op zaterdag 16 en 23 februari tussen 19.00-22.00 uur is Mijn Fonds niet bereikbaar in verband met werkzaamheden.

Foto: Esther de Boer
Foto: Esther de Boer
productie - 16 feb '19

Floris

Hoe kan de samenwerking tussen podia en culturele instellingen effectiever vorm krijgen? Op verzoek van de minister van OCW heeft het Fonds Podiumkunsten een tiental allianties van podia/festivals en producerende gezelschappen gevolgd. De monitoring is uitgevoerd door Kwink Groep.

Foto: Sara Anke
Foto: Sara Anke
productie - 09 feb '19

Panflutes and Paperwork