Visitatiecommissie positief over het functioneren van de rijkscultuurfondsen

12 januari 2024
nws.1414.visitatiecommissie_landelijke_cultuurfondsen_2023_pdf_versie.webp

Donderdag 11 januari ontving directeur-generaal Cultuur en Media Barbera Wolfensberger van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het visitatierapport rijkscultuurfondsen uit handen van commissievoorzitter Andrée van Es. De commissie oordeelt positief over het functioneren van de rijkscultuurfondsen.
De rijkscultuurfondsen worden in opdracht van het ministerie iedere vier jaar gevisiteerd. De commissie is positief over de zes rijkscultuurfondsen: Fonds voor Cultuurparticipatie, het Mondriaan Fonds, het Nederlands Filmfonds, het Nederlands Letterenfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Fonds Podiumkunsten.

De commissie prijst de wendbaarheid van de fondsen en de betrokkenheid van medewerkers tijdens de coronaperiode: “De inzet waarmee de fondsen in en na de coronajaren het kunstenveld, de aanvragers en de samenleving van dienst zijn geweest is formidabel te noemen. Een onmisbare schakel, die zijn kracht voor een groot deel ontleent aan deskundigheid en betrokkenheid bij de verschillende kunstdisciplines en die een positieve rol heeft gespeeld in de sector.”

De commissie benoemt de waarde van de zes naast elkaar opererende rijkscultuurfondsen: “Het nut van de huidige strategische en operationele samenwerking bestaat bij de gratie van de onderlinge verschillen: het fijnmazige netwerk in de haarvaten van vele sectoren, de specialistische kennis, sterke internationale posities en duidelijke checks and balances per sector. De cultuurfondsen vormen een eenheid door diversiteit.”

Over het Fonds Podiumkunsten

De commissie geeft aan dat het Fonds Podiumkunsten een sleutelpositie vervult in de financiering van de eigen sector. Ze is overwegend positief over ons functioneren, met name over dienstverlening en communicatie van medewerkers met de aanvragers. Ze geeft daarnaast ook aanbevelingen voor verbeteringen. Intern is met name de toegenomen werkdruk bij fondsmedewerkers volgens de commissie een aandachtspunt. Richting aanvragers zou het Fonds beoordelingscriteria beter kunnen uitleggen en kan beter worden toegelicht hoe specifieke genre- en disciplinekennis bij de beoordeling wordt ingezet. Daarnaast benoemt de commissie ook de behoeften van aanvragers die discipline-overstijgend werken. De commissie waardeert de initiatieven die de fondsen op dit vlak al genomen hebben en erkent het belang van nadere analyse en de zoektocht naar duurzame oplossingen waaraan nu wordt gewerkt.


Het visitatieproces

De onafhankelijke commissie bestond in 2023 uit Andrée van Es (voorzitter), Saniye Çelik, Ann Overbergh, Ryclef Rienstra, Janwillem Schrofer, Geert van der Veen en Maike Olij (secretaris). Vanwege de coronapandemie werden dit keer de afgelopen vijf jaar onderzocht, in plaats van de gebruikelijke vier.
De commissie werkte volgens een door het ministerie van OCW opgesteld protocol en evalueerde zowel de kwaliteit van uitvoering als de strategische beleidsvoorbereiding. Zij blikte terug op het werk in de periode 2018-2022 aan de hand van een aantal onderzoeken dat de fondsen individueel en gezamenlijk lieten uitvoeren onder aanvragers en stakeholders, alsook op basis van gesprekken met een vertegenwoordiging van medewerkers, adviseurs en de raad van toezicht van het fonds.


Meer weten?
Het volledige rapport is te lezen in onderstaand PDF bestand. Daarnaast is ook terug te vinden:

Het waarderingsonderzoek. Dit rapport is het resultaat van het kwantitatieve onderzoek naar de waardering van de dienstverlening van het Fonds Podiumkunsten onder subsidieaanvragers uit 2021-2022 en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Blauw.

Het stakeholderonderzoek. In dit kwalitatieve onderzoek, uitgevoerd door bureau BMC in 2023, blikt een representatie van stakeholders terug op de rol van het Fonds, de uitvoering van zijn kerntaken en de samenwerking in de beleidsperiode 2018-2022.

Visitatiecommissie Landelijke Cultuurfondsen 2023

Rapport Waarderingsonderzoek onder aanvragers 2023

Rapport Stakeholderonderzoek 2023

De ISPA-fellows (vanaf linksboven, met de klok mee): Mxolisi Masilela (© Mashudu Phophi), Yannick Noomen (© Mario Spada), Andrea Voets (© Koosje Koolbergen) en Maya Roest (© Khalid Amakran)
De ISPA-fellows (vanaf linksboven, met de klok mee): Mxolisi Masilela (© Mashudu Phophi), Yannick Noomen (© Mario Spada), Andrea Voets (© Koosje Koolbergen) en Maya Roest (© Khalid Amakran)
Beeld: © janicetea via Unsplash
Beeld: © janicetea via Unsplash
Foto: © Doriene Marselje
Foto: © Doriene Marselje
Beeld: © RG-vc via Getty Images
Beeld: © RG-vc via Getty Images
2P-project Anywhere The Wind Blows | Foto: © Peter Lodder
2P-project Anywhere The Wind Blows | Foto: © Peter Lodder