Nederlandse Muziekprijs


Foto: Niels Knelis Meijer
Foto: Niels Knelis Meijer

De Nederlandse Muziekprijs is de hoogste onderscheiding die door het ministerie van OCW aan een musicus, werkzaam in de klassieke muziek, wordt uitgereikt. De prijs, die is ondergebracht bij het Fonds Podiumkunsten, wordt toegekend op advies van de Adviescommissie Nederlandse Muziekprijs.


Aan een prijsuitreiking gaat een uitgebreid ontwikkelingstraject vooraf. Toelating tot het traject vereist:
Potentie om als solist een internationale carrière op te kunnen bouwen, geheel of ten dele in orkestverband;
Aan kunnen tonen van concrete plannen voor artistieke ontwikkeling. Bij een musicus die is toegelaten, staat de persoonlijke muzikale ontwikkeling centraal. Daarbij krijgt diens internationale potentie als solist meer gestalte . Een kandidaat krijgt een mentor en werkt met musici en coaches in binnen- en buitenland. Niet alleen muzikale ontwikkeling, maar ook onderzoek en carrièreplanning kunnen onderdeel uitmaken van het traject.

Als naar het oordeel van de commissie in de loop van het traject een merkbaar positieve ontwikkeling is getoond, adviseert zij het bestuur van het Fonds Podiumkunsten om de kandidaat de Nederlandse Muziekprijs toe te kennen.

Wie kan zich aanmelden voor het ontwikkelingstraject?

Aanmelding voor het ontwikkelingstraject voor de Nederlandse Muziekprijs staat open voor elke instrumentalist of vocalist die aan de voorwaarden voor toelating denkt te kunnen voldoen.

Voorwaarden voor toelating

U heeft de Nederlandse nationaliteit ofwel u werkt of woont op het moment van aanmelding in Nederland;
U beschikt over de kwaliteiten die tot een betekenisvolle internationale carrière als solist in de wereld van de klassieke muziek kunnen leiden;
U heeft een plan voor uw artistieke ontwikkeling voor een periode van twee à drie jaar;
Uw speelpraktijk als solist bevindt zich geheel of ten dele binnen het orkestcircuit, dan wel die van de grotere muziekensembles.

Hoe en wanneer kunt u zich aanmelden?

Informatie over de deadline voor nieuwe aanmeldingen volgt.

Een aanmelding dient ten minste te bestaan uit:
1. Een toelichting op de doelen en projecten die u in een ontwikkelingstraject wil behalen en uitvoeren;
2. Een recente live-opname van circa 25 minuten, die een goed beeld geeft van de capaciteiten van de instrumentalist/vocalist;
3. Een lijst met gekend repertoire uit verschillende belangrijke stijlperiodes, voor zover uit die periodes literatuur voor het betreffende instrument of de betreffende stemsoort voorhanden is.

Om u aan te melden, heeft u een wachtwoord nodig. Een wachtwoord kunt u hier aanvragen. De commissie kiest op basis van de aanmeldingen welke musici zullen worden uitgenodigd voor een auditie van 30 minuten. Op een nader te bepalen datum zal er gelegenheid zijn te auditeren.

De eerste ronde audities zal in het voorjaar van 2023 plaatsvinden.

Contact

Voor nadere inlichtingen over de Nederlandse Muziekprijs kunt u contact opnemen met Ron Ford, r.ford@fondspodiumkunsten.nl, telefoon 070-7072791.

Adviescommissie Nederlandse Muziekprijs

Mauricio Fernandez
Hans Ferwerda
Ingrid Geerlings
Ad 's-Gravesande
Marcel Mandos
Simone Meijer
Bart Visman
Larissa Groeneveld
Ralph van Raat

Winnaars Nederlandse Muziekprijs

2022 Thomas Beijer (piano)
2021 Sebastiaan Kemner (trombone)
2020 Lucie Horsch (blokfluit)
2020 Dominique Vleeshouwers (slagwerk)
2018 Peter Gijsbertsen (tenor)
2018 Maria Milstein (viool)
2017 Rob van de Laar (hoorn)
2016 Hannes Minnaar (piano)
2016 Remy van Kesteren (harp)
2012 Rick Stotijn (contrabas)
2010 Henk Neven (bariton)
2010 Izhar Elias (gitaar)
2010 Erik Bosgraaf (blokfluit)
2010 Ties Mellema (saxofoon)
2009 Bram van Sambeek (fagot)
2009 Lavinia Meijer (harp)
2008 Christianne Stotijn (mezzosopraan)
2007 Gwyneth Wentink (harp)
2006 Liza Ferschtman (viool)
2004 Jörgen van Rijen (trombone)
2003 Janine Jansen (viool)
1999 Pauline Oostenrijk (hobo)
1997 Geert Smits (bariton)
1995 Godelieve Schrama (harp)
1994 Quirine Viersen (cello)
1993 Manja Smits (harp)
1992 Pieter Wispelwey (cello)
1991 Arno Bornkamp (saxofoon)
1989 Theodora Geraets (viool)
1988 Jacob Slagter (hoorn)
1987 Olga de Roos (saxofoon)
1987 Martijn van den Hoek (piano)
1985 Wout Oosterkamp (bas-bariton)
1984 Jard van Nes (mezzosopraan)
1984 Ronald Brautigam (piano)
1981 Hans Roelofsen (contrabas)

nieuws

Foto: © Niels Knelis Meijer
Foto: © Niels Knelis Meijer
Thomas Beijer | Foto: Maarten Kools
Thomas Beijer | Foto: Maarten Kools
nieuws - Nederlandse Muziekprijs

Nederlandse Muziekprijs naar Thomas Beijer

Sebastiaan Kemner. Foto: Pepeditss
Sebastiaan Kemner. Foto: Pepeditss

Wegens de huidige coronamaatregelen kan de uitreiking van de Nederlandse Muziekprijs aan trombonist Sebastiaan Kemner niet doorgaan op 21 november 2020 in de Doelen in Rotterdam. De prijs zou worden uitgereikt door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, tijdens een concert van het Residentie Orkest. De uitreiking en het concert worden verplaatst naar een nader te bepalen datum.

Sebastiaan Kemner. Foto: Fleur Bijleveld
Sebastiaan Kemner. Foto: Fleur Bijleveld
Peter Gijsbertsen neemt de Nederlandse Muziekprijs in ontvangst. | Foto: Karin Jonkers
Peter Gijsbertsen neemt de Nederlandse Muziekprijs in ontvangst. | Foto: Karin Jonkers
Foto: Maurice Lammerts van Bueren
Foto: Maurice Lammerts van Bueren
Foto: Marco Borggreve
Foto: Marco Borggreve
nieuws - Nederlandse Muziekprijs

Maria Milstein ontvangt Muziekprijs

nieuws - Nederlandse Muziekprijs

Rob van de Laar ontvangt Nederlandse Muziekprijs

Foto: Carlos Villarroel
Foto: Carlos Villarroel
Foto: Peter van der Heyden
Foto: Peter van der Heyden
nieuws - Nederlandse Muziekprijs

Remy van Kesteren krijgt Nederlandse Muziekprijs

nieuws - Nederlandse Muziekprijs

Henk Neven ontvangt Nederlandse Muziekprijs

foto: Jutha Bakker
foto: Jutha Bakker
nieuws - Nederlandse Muziekprijs

Izhar Elias ontvangt Nederlandse Muziekprijs