Vierde steunpakket voor culturele en creatieve sector


21 juli 2021

De Minister van OCW stelt een vierde coronasteunpakket ter beschikking aan de culturele en creatieve sector. Het Fonds Podiumkunsten ontvangt hieruit 7,81 miljoen euro. 2,75 miljoen euro is bestemd voor makers. 5,06 miljoen euro wordt uitgekeerd aan gezelschappen, ensembles en festivals met een meerjarige subsidie.


Tijdelijke subsidieregeling: Nieuwe makers covid-19
Startende makers hebben door de coronabeperkingen niet hun eerste stappen kunnen zetten bij het ontwikkelen van een eigen werkpraktijk. Een eenmalige subsidie stelt organisaties in staat om deze nieuwe makers een traject te laten doorlopen gericht op hun artistieke ontwikkeling. De tijdelijke subsidieregeling is gebaseerd op de bestaande subsidieregeling voor nieuwe makers. Op deze manier wil het Fonds een bijdrage leveren aan het wegnemen van de achterstand die makers in de periode 2020-2021 als gevolg van covid-19 hebben opgelopen. De regeling gaat uit van een samenwerking tussen een organisatie en een of meerdere makers. De organisatie dient de aanvraag in. Dat kan vanaf donderdag 22 juli. Meer informatie over de regeling is te lezen op deze pagina.

Extra budget voor regeling 2P covid-19: een podium voor lokale makers
De regeling 2P covid-19: een podium voor lokale makers is onderdeel van het derde steunpakket. Vanuit het vierde steunpakket voegen we 750.000 euro toe aan deze regeling. Hiermee kan een deel van de ingediende aanvragen waarvoor onvoldoende budget was, alsnog worden gehonoreerd. Het is niet meer mogelijk om hiervoor een aanvraag in te dienen.

Steun voor organisaties met meerjarige subsidie
Voor instellingen met een meerjarige productie- of festivalsubsidie 2021-2024 is er compensatie voor het verlies aan publieksinkomsten als gevolg van de beperkte openstelling in het derde kwartaal van 2021. Net als eerdere compensatie wordt deze steun automatisch uitgekeerd op basis van een rekenregel die is vastgesteld door het ministerie van OCW. Het steunpakket is bedoeld om personeel in dienst te houden en om opdrachten aan zelfstandigen (zoals zzp-ers en freelancers) te geven. Hierdoor wordt geïnvesteerd in kwaliteit en werkgelegenheid. Instellingen ontvangen hierover bericht.

In november en december 2021 organiseerde het Fonds vijf focusgroepen met vertegenwoordigers van podia. Per landsdeel - noord, oost, midden, west en zuid - vond een bijeenkomst plaats waarin diverse soorten podia waren vertegenwoordigd: van grote schouwburgen tot vlakkevloerpodia en popzalen.

Sharon Gesthuizen en Santhuruu Nadesapillai
Sharon Gesthuizen en Santhuruu Nadesapillai
Audio Obscura
Audio Obscura
Gavin-Viano Fabri
Gavin-Viano Fabri
Foto: Sanja Marusic
Foto: Sanja Marusic
misiconi dance company
misiconi dance company
Vertegenwoordigers van de zes rijkscultuurfondsen en het PBCCG tijdens de online kick-off.
Vertegenwoordigers van de zes rijkscultuurfondsen en het PBCCG tijdens de online kick-off.
Een van de gehonoreerden binnen Upstream: Music: GGGOLDDD
Een van de gehonoreerden binnen Upstream: Music: GGGOLDDD
Een van de gehonoreerden in 2020: Celine Cairo
Een van de gehonoreerden in 2020: Celine Cairo
nieuws 16 dec '21

Evaluatie Upstream: Music

Foto: Mechteld Jansen
Foto: Mechteld Jansen
meer