Fonds Podiumkunsten zoekt nieuwe voorzitters


16 november 2022

Wil je meedenken over de verdeling van podiumkunstensubsidies in Nederland? Het Fonds Podiumkunsten is op zoek naar onafhankelijke voorzitters met ruime ervaring in het begeleiden van vergaderingen en een omgevingsbewuste stijl, waarin aandacht is voor de inbreng van alle aanwezigen.


Over het Fonds


Het Fonds Podiumkunsten is het cultuurfonds voor muziek, theater, muziektheater, dans en festivals in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunst en heeft een grote verantwoordelijkheid in het stimuleren van dynamiek en vernieuwing binnen de podiumkunsten.

Onze organisatie zet zich in voor een levendig podiumkunstklimaat, dat zoveel mogelijk verschillende mensen aanspreekt en midden in de samenleving staat. Dat alles met oog voor uiteenlopende perspectieven en kunstenaars en uitvoerenden uit diverse genres.

Het Fonds Podiumkunsten biedt meerjarige ondersteuning, diverse programmerings- en productiesubsidies, individuele bijdragen en programma’s om nieuwe initiatieven te stimuleren. Ook organiseren we verschillende podiumkunstenprijzen en houden we ons bezig met de internationale promotie van de Nederlandse podiumkunsten.

Over de rol van voorzitter


Jaarlijks ontvangt het Fonds Podiumkunsten ruim 2000 subsidieaanvragen. Om te beoordelen welke aanvragen daadwerkelijk voor subsidie in aanmerking komen, doen we een beroep op onze voorzitters en adviseurs. Zij zijn van essentieel belang voor het Fonds en voor de sector.

Adviescommissies buigen zich in wisselend commissieverband over de subsidieaanvragen. Deze pool bestrijkt een breed spectrum aan expertises, leeftijden, culturele achtergronden en woon-/werkgebieden, zodat voor elke subsidieregeling en elke ronde een passende en diverse adviescommissie kan worden samengesteld. De adviescommissies brengen, in directe afstemming met Fonds-medewerkers, advies uit aan de Raad van Bestuur van het Fonds Podiumkunsten over de verdeling en toekenning van subsidies.

Voorzitters leiden de commissievergaderingen op onafhankelijke wijze, zonder daarbij zelf te oordelen. Ze zorgen ervoor dat advisering plaatsvindt volgens de richtlijnen en criteria die per regeling zijn opgesteld.

Diversiteit in alle vormen is een groot goed binnen de poule van adviseurs en voorzitters. We vragen daarom nadrukkelijk kandidaten van buiten de Randstad en/of met een diverse achtergrond of expertise te reageren op deze oproep.

Wat verwachten we van onze voorzitters?


  • Een brede maatschappelijke interesse en hart voor de podiumkunsten;
  • Een onafhankelijke positie, zonder belangen in de sector;
  • Groot persoonlijk gezag, een kritische houding en analytisch vermogen;
  • Empathie en sensitiviteit om zich goed te kunnen verplaatsen in aanvragers en commissieleden;
  • Voldoende tijd en flexibiliteit om minimaal één- tot tweemaal per jaar voorzitter te zijn gedurende 3 tot 8 vergaderdagen;
  • De vaardigheid om gesprekken in goede banen te leiden, binnen de gestelde tijd, met focus op hoofdzaken en met oog voor alle aanwezigen en de groepsdynamiek.

Alle voor het Fonds werkzame voorzitters en adviseurs ondertekenen een protocol waarin de zorgvuldigheid en integriteit rondom het adviesproces gewaarborgd is.

Vergoeding


Voorzitters ontvangen voor deelname aan een vergadering vacatiegeld per dagdeel of per uur. Daarnaast is er een lees- en reiskostenvergoeding.

Procedure


Een onafhankelijke selectiecommissie, bestaande uit externe deskundigen, draagt voorzitters ter benoeming voor aan de Raad van Bestuur van het Fonds Podiumkunsten. De besluiten worden eind februari verwacht.

De benoemingstermijn voor voorzitters is drie jaar. Het Fonds kan deze termijn eenmaal met eenzelfde periode verlengen.

Meer informatie


Voor informatie over het Fonds Podiumkunsten kunt u onze website raadplegen of contact opnemen met Rob Berends (070-7072740).

Reacties


We vragen u uitsluitend via dit formulier te solliciteren. Dat kan tot uiterlijk zondag 4 december 2022.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.