Jaarverslag Dutch Performing Arts 2017-2021: De Wereld Rond

31 maart 2022
Metamorphosis | Foto: Anja Beutler
Metamorphosis | Foto: Anja Beutler

De Nederlandse podiumkunsten doen het al jaren goed in het buitenland. Makers en gezelschappen zijn graag geziene spelers op festivals en podia in Europa en ver daarbuiten. De waardering voor de artistieke kwaliteit en de professionaliteit van onze makers is groot. We mogen er trots op zijn dat we in ons land zo’n vruchtbare voedingsbodem hebben voor podiumkunsten die in staat zijn om een internationaal publiek aan te spreken. Aan dit succes heeft Dutch Performing Arts sinds 2014 een bijdrage kunnen leveren als zelfstandig opererend initiatief van het Fonds Podiumkunsten.
De afgelopen vijf jaar hebben we veel kunnen betekenen voor de zichtbaarheid van de Nederlandse podiumkunsten in het buitenland. De beleidsperiode liep officieel van 2017 tot en met 2020. Toen de coronacrisis het internationale speelveld ernstig beperkte, hebben we in goed overleg met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Buitenlandse Zaken projecten kunnen uitstellen tot en met 2021. Hierdoor konden we middelen die in 2020 niet werden besteed, zoals de reissubsidies, een jaar doorschuiven.

In dit vijfjaarverslag halen we een aantal highlights naar voren en laten we professionals aan het woord die door Dutch Performing Arts zijn ondersteund. Hun verhalen illustreren het best welke betekenis en waarde onze inzet heeft gehad voor de Nederlandse podiumkunsten.

Vanaf 2021 werkten we aan een nieuwe invulling van de internationale promotie en begin 2022 ging Dutch Performing Arts op in de organisatie van het Fonds Podiumkunsten. Daarmee verdwijnt weliswaar de naam Dutch Performing Arts, maar de kerntaken en de beleidsinstrumenten blijven overeind.

Het internationale promotiebeleid krijgt een sterkere inhoudelijke en praktische samenhang met de overige internationale regelingen en initiatieven van het Fonds. Bovendien kiest het Fonds voor het gerichter steunen van een aantal kansrijke organisaties en makers. In dat kader is in 2021 voor het eerst het programma Internationale Promotie uitgevoerd (zie p. 13 van het jaarverslag).

Verder zetten we in op campagnes die gericht zijn op een land of regio, waarbij we ruim baan geven aan een specifiek genre. De nadruk komt meer te liggen op internationalisering die bijdraagt aan de ontwikkeling van de sector als geheel. Dit houdt in dat uitwisseling en contextprogrammering belangrijker worden. Ook zetten we meer in op residenties en duurzame samenwerkingen die voor langere lijnen zorgen.

De afgelopen twee jaar werden de activiteiten van Dutch Performing Arts ernstig beperkt, net als in de rest van de sector. Op de achtergrond hebben we de contacten onderhouden en gewerkt aan plannen voor herstel na corona. Dutch Performing Arts mag dan zijn gestopt, we gaan door onder de Engelse benaming Performing Arts Fund.

We blijven ons vol passie inzetten voor internationale samenwerking in de podiumkunsten en voor Nederlandse podiumkunsten in het buitenland. Live podiumkunsten dragen bij aan inspiratie, confrontatie en begrip, en dat is – zeker ook over de landsgrenzen – blijvend van belang.
Beeld: Vlaams Cultuurhuis de Brakke grond | ©Alex Heuvink
Beeld: Vlaams Cultuurhuis de Brakke grond | ©Alex Heuvink
Nieuws 22 mei 2024

Evaluatie coronasteun

Amala Dianor - DUB | Beeld: © Pierre Gondard
Amala Dianor - DUB | Beeld: © Pierre Gondard
Beeld: © International Society for the Performing Arts (ISPA)
Beeld: © International Society for the Performing Arts (ISPA)
Marmoucha Orchestra op het podium | Beeld: © M3B GmbH/Jens Schlenker
Marmoucha Orchestra op het podium | Beeld: © M3B GmbH/Jens Schlenker