Fonds Podiumkunsten publiceert beleidsplan 2025-2028

07 februari 2024
nws.1427.cover_beleidsplan_2024_2028.webp

Het Fonds Podiumkunsten investeert in de jaren 2025-2028 in podiumkunst die mensen samenbrengt, raakt en optilt. Met het beleidsplan 'Ruimte voor beweging' spelen we in op de ontwikkelingen in de podiumkunstensector. Soms ontstaat beweging uit noodzaak, maar vaker uit artistieke ambities of uit een verlangen om van betekenis te zijn voor publiek en samenleving. Het Fonds Podiumkunsten ondersteunt deze bewegingen voor een vitaal podiumkunstenlandschap in het hele land en in het Caribisch deel van het Koninkrijk.
Beleidsspeerpunten 2025-2028
Voor de periode 2025-2028 kiezen we de volgende speerpunten voor ons beleid:

  • We stimuleren artistieke ontwikkeling, onder andere door makers in staat te stellen een praktijk op te bouwen en meer ruimte te maken voor ontwikkeling en innovatie.
  • We bouwen aan professionele podiumkunsten voor iedereen en hebben oog voor een breed geschakeerd professioneel aanbod voor verschillende publieksgroepen.
  • We benutten de regionale kracht van organisaties en makers die in hun omgeving een anker zijn voor de professionele podiumkunsten en we versterken het lokale/regionale ontwikkel- en productieklimaat.
  • We dragen bij aan de wendbaarheid van de podiumkunstensector door sectorbrede kennisdeling- en ontwikkeling te ondersteunen.
  • En we investeren in een gezonde sector die oog heeft voor alle werkenden.

Deze speerpunten vertalen we naar (nieuwe) regelingen en programma's. Zo maken we met een nieuwe ontwikkelbeurs voor mid-career makers meer ruimte voor artistieke ontwikkeling, ook voorbij de grenzen van de podiumkunsten. En met middelen voor regionale pilots kunnen we programmatisch samenwerken met gemeenten en provincies.
In verbinding
Om ons werk goed te kunnen doen, is het noodzakelijk dat we in verbinding staan met de sector. Dat is een vaste waarde en daar gaan we in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mee door. Wat het Fonds doet staat nooit op zichzelf, maar is altijd gerelateerd aan de Basisinfrastructuur, de andere rijkscultuurfondsen en de rol van gemeenten en provincies.

Zo investeren we ook in 2025-2028 in een sterk en levendig podiumkunstklimaat voor huidige en toekomstige generaties.
Lees het beleidsplan
Wil je het volledige beleidsplan lezen? Download dan het pdf-bestand hieronder.

Beleidsplan 2025-2028: Ruimte voor beweging

De ISPA-fellows (vanaf linksboven, met de klok mee): Mxolisi Masilela (© Mashudu Phophi), Yannick Noomen (© Mario Spada), Andrea Voets (© Koosje Koolbergen) en Maya Roest (© Khalid Amakran)
De ISPA-fellows (vanaf linksboven, met de klok mee): Mxolisi Masilela (© Mashudu Phophi), Yannick Noomen (© Mario Spada), Andrea Voets (© Koosje Koolbergen) en Maya Roest (© Khalid Amakran)
Beeld: © janicetea via Unsplash
Beeld: © janicetea via Unsplash
Foto: © Doriene Marselje
Foto: © Doriene Marselje
Beeld: © RG-vc via Getty Images
Beeld: © RG-vc via Getty Images
2P-project Anywhere The Wind Blows | Foto: © Peter Lodder
2P-project Anywhere The Wind Blows | Foto: © Peter Lodder