Beleidsuitgangspunten Fonds Podiumkunsten 2009-2012


18 augustus 2009

De oprichting van het Fonds Podiumkunsten markeert het moment dat alle podiumkunstdisciplines onder één noemer worden gebracht met aandacht voor de hele keten van scheppen, produceren, programmering en publieksopbouw.