Programma internationale promotie


Met het programma internationale promotie geeft het Fonds Podiumkunsten ondersteuning aan gezelschappen en ensembles die een volgende stap willen zetten in hun internationale positionering. Het programma biedt Nederlandse podiumkunstinstellingen met internationale ambities de kans om te werken aan de ontwikkeling en uitvoering van een strategisch plan voor marktverkenning en marktverruiming in het buitenland.

Je kunt je op dit moment niet meer aanmelden voor het programma internationale promotie.

Wie komt voor dit programma in aanmerking?

Het programma internationale promotie is bedoeld voor producerende instellingen die gevestigd zijn in Nederland en artistiek-inhoudelijk actief zijn in de podiumkunsten. Instellingen die een rechtspersoonlijkheid hebben komen in aanmerking voor het programma.
Instellingen die niet in aanmerkingen komen:
ontvangen reeds een instellingssubsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (BIS);
zijn actief op het gebied van popmuziek (inclusief dance en hiphop). Kijk voor regelingen op het gebied van internationale promotie van Nederlandse popmuziek op de website van Dutch Music Export .

Beoordelingscriteria

Aanmeldingen worden beoordeeld op de volgende criteria:
Het werk van de producerende instelling heeft voldoende internationale potentie (artistiek en zakelijk) vanuit een buitenlands perspectief.
De instelling is financieel en operationeel voldoende in staat om in continuïteit (minimaal twee aaneengesloten seizoenen) producties te maken.

Een onafhankelijke adviescommissie selecteert uit de aanmeldingen een aantal instellingen dat wordt uitgenodigd om een Engelstalig projectplan met begroting in te dienen.

Waar kan deze subsidie voor worden ingezet?

Het subsidiebedrag kan worden ingezet om een internationaal promotieplan te ontwikkelen en uit te voeren, over een periode van maximaal twee jaar. Deze subsidie kan bijvoorbeeld worden besteed aan de verkenning van buitenlandse markten, ontwikkeling van een marketingplan en gerichte benadering van buitenlandse programmeurs en festivals.

Beschikbare bedragen

De maximale bijdrage is 50.000 euro voor twee jaar. Per jaar is er budget beschikbaar voor maximaal acht producerende instellingen.

Hoe en wanneer meld je je aan voor dit programma?

Om in aanmerking te voor het programma internationale promotie, kun je jouw organisatie aanmelden met vermelding van jullie naam en website. Dit kan van 6 april tot en met 30 april 2021 via een email aan internationalepromotie@dutchperformingarts.nl.

Meer informatie over deze regeling vind je in onderstaande toelichting en op wetten.overheid.nl .

Contact

Het programma internationale promotie wordt uitgevoerd door Fondsinitiatief Dutch Performing Arts . Bel gerust als je vragen hebt of twijfelt of je in aanmerking komt voor dit programma. Je kunt contact opnemen met internationalepromotie@dutchperformingarts.nl of met:

Anja Krans: a.krans@dutchperformingarts.nl, 06-24697297
Bas Pauw: b.pauw@dutchperformingarts.nl, 06-82547085