NL / EN

fondsinitiatieven/i_006/fondsontouramsterdam.jpg

Fonds on Tour

In het e-zine Fonds on Tour kunt u het Fonds Podiumkunsten voor het eerst online volgen bij het maken van beleid. Hier doen we verslag van onze voorbereidingen van het nieuwe beleid 2017-2020. De magazines verkennen samen de toekomstagenda van de podiumkunsten.


We doen verslag van onze voorbereidingen van het nieuwe beleid 2017-2020. De magazines verkennen samen de toekomstagenda van de podiumkunsten. Het laat zien over welke onderwerpen we nadenken, wat er om ons heen over deze onderwerpen gezegd wordt en waar we inspiratie uit halen. Het deelt de uitkomsten van de Fonds on Tour bijeenkomsten in het land en van ronde tafelgesprekken. En geeft u de ruimte om suggesties te doen voor de agenda daarvan. Vanaf de 2e editie is er een briefwisseling tussen spraakmakende publicisten. U kunt zelf brieven inzenden. Er zijn columns en een boekenkast. We geven tips voor verwante debatten en bijeenkomsten. Zodat u weet waar we staan en mee kan denken.

Vier thema’s keren in de magazines steeds terug:

Stilzitten of meedoen
De veranderende wisselwerking tussen publiek, podia, festivals en makers.

Komen en gaan
Locale impact met de wereld als werkterrein. Geografische spreiding en toegankelijkheid nieuwe stijl. Onbereikte, maar niet onbereikbare publieksgroepen.

Pop `s up
Continue flexibiliteit en flexibele continuïteit. Is wendbaar het nieuwe duurzaam en pop-up here to stay? Wat doet dat met organisaties en geld? En wat vraagt nog wel een lange adem?

Goed, beter, best
Artistieke kwaliteit van hier en nu.

Het magazine verschijnt ongeveer eens per zes weken. Het sluit af met de publicatie van het beleidsplan eind 2015.

Kijk voor meer informatie op: www.fondsontour.nl

nieuws

nieuws/i_513/FoT.jpg

nieuws - Fonds on Tour

Tweede editie e-zine Fonds on Tour online

20 okt 2014

nieuws/i_493/fondsontour.jpg

nieuws - Fonds on Tour

Website Fonds on Tour live

26 aug 2014

nieuws/i_416/FondsonTour.jpg

nieuws - Fonds on Tour

Fonds on Tour

10 dec 2013