27 mei 2021

Met de podiumkunstvoucher wil het Fonds Podiumkunsten een brug slaan tussen maatschappelijke organisaties en podiumkunstenaars


Hiervoor gaat het Fonds Podiumkunsten een unieke samenwerking aan met vier maatschappelijke partners: Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, De Zonnebloem, Jantje Beton en de Vereniging van Openbare Bibliotheken VOB.


100 opdrachten
De vier partners kunnen samen 100 opdrachten verstrekken aan professionele podiumkunstenaars door vouchers ter waarde van 5000 euro in te zetten voor kleinschalige uitvoeringen ter gelegenheid van bijvoorbeeld een verjaardag, een opening, een afscheidsfeest of om iemand in het zonnetje te zetten. Te denken valt aan een componist met een instrumentalist of zanger, een theatertekstauteur met een acteur of een choreograaf en een danser. De partners kiezen zelf waarvoor en aan wie een opdracht verstrekt wordt, het Fonds Podiumkunsten kan ze desgevraagd begeleiden bij het kiezen van de makers en uitvoerenden. Het Fonds staat tegelijkertijd garant voor de professionaliteit en kwaliteit van de podiumkunstwerken.

werkgelegenheid
Met dit initiatief wil het Fonds zichtbaar maken wat professionele kunstenaars kunnen betekenen voor maatschappelijke organisaties. Tegelijkertijd komen podiumkunstenaars aan het werk in een periode waarin werkgelegenheid onder druk staat en krijgt het Fonds nieuwe inzichten in het werken met partijen uit een ander circuit.

#podiumkunstvoucher
De resultaten van deze opdrachten zullen de komende 12 maanden door UAF, de Zonnebloem, Jantje Beton, VOB en het Fonds Podiumkunsten gedeeld worden via hun social media kanalen. Hopelijk worden andere organisaties ook geïnspireerd en zullen op een vergelijkbare manier nog meer podiumkunstenaars aan het werk helpen in een periode waarin werkgelegenheid geen vanzelfsprekendheid is.

meer info
Meer informatie over de regeling is hier te bekijken.

Over de partners

UAF is een onafhankelijke stichting die de belangen behartigt van gevluchte studenten en professionals. Het UAF helpt ze op weg met advies, begeleiding, financiële steun en door de inzet van hun netwerk.
De Zonnebloem zet zich in om mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelijke tijd te bezorgen, zodat ook zij volop van het leven kunnen genieten.
Jantje Beton is hét goede doel in Nederland dat bezig is met het verbeteren van de speelomgeving van alle kinderen in Nederland.
De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) verenigt de branche van openbare bibliotheken. Samen werken wij aan de versterking van de maatschappelijke rol van onze leden zodat iedereen in onze samenleving toegang heeft tot goede informatie en kansen om zichzelf te ontwikkelen, op elk niveau.
Foto: De Italianen, Jan Amse
Foto: De Italianen, Jan Amse

Het Fonds Podiumkunsten is op dinsdag 15 juni gesloten vanaf 13.00 uur.

Het Fonds Podiumkunsten is op zoek naar een energiek en verbindend Hoofd Juridische Zaken met beleidsmatig inzicht. Kerntaak van het Fonds is het verstrekken van subsidie aan de professionele podiumkunstensector.

Een van de gehonoreerden DANDANA | Foto: Ivo Mostert
Een van de gehonoreerden DANDANA | Foto: Ivo Mostert
Sebastiaan Kemner. Foto: Pepeditss
Sebastiaan Kemner. Foto: Pepeditss
meer