Fonds Podiumkunsten zoekt nieuwe adviseurs


17 november 2022

Wil je meedenken over de verdeling van podiumkunstensubsidies in Nederland? Het Fonds Podiumkunsten is op zoek naar adviseurs die met kennis van zaken, onafhankelijk en weloverwogen kunnen adviseren over subsidieaanvragen.


Het Fonds Podiumkunsten is het cultuurfonds voor muziek, theater, muziektheater, dans en festivals in Nederland. Onze organisatie zet zich in voor een levendig podiumkunstklimaat, dat zoveel mogelijk verschillende mensen aanspreekt en midden in de samenleving staat. Diversiteit in alle vormen is een groot goed binnen de poule van adviseurs en voorzitters. Verschillende perspectieven zijn een meerwaarde. We vragen daarom nadrukkelijk kandidaten van buiten de Randstad en/of met een diverse achtergrond of expertise te reageren op deze oproep.

Over de rol van adviseur


Jaarlijks ontvangt het Fonds Podiumkunsten ruim 2000 subsidieaanvragen. Om te beoordelen welke aanvragen daadwerkelijk voor subsidie in aanmerking komen, doen we een beroep op onze adviseurs. Zij zijn als commissielid van essentieel belang voor het Fonds en voor de sector.

Commissieleden buigen zich in wisselend commissieverband over de subsidieaanvragen. Deze pool bestrijkt een breed spectrum aan expertises, leeftijden, culturele achtergronden en woon-/werkgebieden, zodat voor elke subsidieregeling en elke ronde een passende en diverse adviescommissie kan worden samengesteld. De adviescommissies brengen, in directe afstemming met Fonds-medewerkers, advies uit aan de Raad van Bestuur van het Fonds Podiumkunsten over de verdeling en toekenning van subsidies.

Wat zoeken we?


Vanwege het beëindigen van de termijnen van huidige betrokkenen zoeken we:

 • Adviseurs voor het beoordelen van subsidieaanvragen op het gebied van theater, muziek, muziektheater, dans en alle mengvormen van deze disciplines;
 • Adviseurs op het gebied van compositie, festivals, programmering en internationalisering.

Wat zijn de taken van onze adviseurs?


 • Het lezen en beoordelen van subsidieaanvragen;
 • Het schrijven van preadviezen;
 • Het deelnemen aan vergaderingen waarin subsidieverzoeken worden behandeld;
 • Het bezoeken van voorstellingen/concerten en de verslaglegging hiervan;
 • Het deelnemen aan bredere beleidsdiscussies.

Wat verwachten we van onze adviseurs?


Onze adviseurs:

 • Hebben een brede kennis van ontwikkelingen in tenminste één van de hierboven ge-noemde aandachtsgebieden;
 • Beschikken daarnaast over kennis van één of meer van de volgende gebieden: marketing, programmering, cultureel ondernemerschap, talentontwikkeling en diversiteit;
 • Zijn in staat om projectplannen te beoordelen, begrotingen te lezen en bij te dragen aan discussies over podiumkunstbeleid in brede zin;
 • Bezoeken jaarlijks minimaal 5 voorstellingen/concerten van meerjarig gesubsidieerde organisaties en schrijven daarvan een kort verslag in een format van het Fonds.

Alle voor het Fonds werkzame adviseurs en voorzitters ondertekenen een protocol waarin de zorgvuldigheid en integriteit rondom het adviesproces gewaarborgd is.

Tijdsbesteding


We werken met een ruime pool van adviseurs waarbij per vergaderronde de beschikbaarheid van adviseurs geïnventariseerd wordt.

Naast het lezen en beoordelen van aanvragen en het bijwonen van commissievergaderingen verwacht het Fonds dat adviseurs een bijdrage leveren door het bezoeken van voorstellingen en/of concerten en het schrijven van bezoekverslagen van door het Fonds meerjarig gesubsidieerde instellingen.

Vergoeding


Adviseurs ontvangen voor deelname aan een vergadering vacatiegeld per dagdeel of per uur. Daarnaast is er een lees- en reiskostenvergoeding en een vergoeding voor het schrijven van bezoekverslagen en preadviezen.

Procedure


Een onafhankelijke selectiecommissie, bestaande uit externe deskundigen, draagt leden van de adviseurspool ter benoeming voor aan de Raad van Bestuur van het Fonds Podiumkunsten. De besluiten worden eind februari verwacht.

De benoemingstermijn voor adviseurs is drie jaar. Het Fonds kan deze termijn eenmaal met eenzelfde periode verlengen.

Meer informatie


Voor informatie over het Fonds Podiumkunsten kunt u onze website raadplegen. U kunt ook contact opnemen met:

 • Secretaris theater: Jenny Mijnhijmer (070-7072717)
 • Secretaris muziek: Floris Vermeulen (070-7072742)
 • Secretaris muziektheater & dans: Ron Visser (070-7072730)

Reacties


We vragen u uitsluitend via dit formulier te solliciteren. Dat kan tot uiterlijk zondag 4 december 2022.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Zeno van den Broek (linksboven), foto © Paul van Dorsten | Floor van Leeuwen (rechtsboven), foto © Tino Yu | Boogaerdt/VanderSchoot (onder), foto © Annaleen Louwes
Zeno van den Broek (linksboven), foto © Paul van Dorsten | Floor van Leeuwen (rechtsboven), foto © Tino Yu | Boogaerdt/VanderSchoot (onder), foto © Annaleen Louwes
Foto ©: Anne Reitsma
Foto ©: Anne Reitsma
Foto: © Niels Knelis Meijer
Foto: © Niels Knelis Meijer
Foto: Hanson in Paradiso | © Paradiso
Foto: Hanson in Paradiso | © Paradiso
Foto: © shawnanggg via Unsplash
Foto: © shawnanggg via Unsplash
Dietrich Pott | Foto: © Thijs Huizer
Dietrich Pott | Foto: © Thijs Huizer
Arnon Grunberg | Foto: © Sander Voerman
Arnon Grunberg | Foto: © Sander Voerman
meer