UPSTREAM: MUSIC

NOVEMBER 2019

Foto: Sven Signe den Hartogh
Foto: Sven Signe den Hartogh

Blaudzun

Oktobre

€ 47.700

Foto: Erik Wijnands
Foto: Erik Wijnands

Carach Angren

Carach Angren

€ 23.250

Foto: Nona Limmen
Foto: Nona Limmen

DOOL

Nesteldrang

€ 37.670

Kim Janssen

Snowstar Records

€ 21.959

Foto: Michel Mees
Foto: Michel Mees

Kraak & Smaak

California Roll

€ 22.675

Roosbeef

I.M.C.Records B.V.

€ 20.550