Missie, visie en waarden

Missie
Het Fonds Podiumkunsten zet zich in voor actuele en onderscheidende podiumkunst die mensen samenbrengt, raakt en optilt.
Visie – We geven ruimte aan beweging –
Het Fonds Podiumkunsten is een van de zes door de Rijksoverheid gefinancierde cultuurfondsen. We investeren in artistieke ontwikkeling en ondersteunen het produceren, presenteren en promoten van de Nederlandse professionele podiumkunsten.  

Namens het Rijk en in verbinding met het veld investeren we in een sterk en levendig podiumkunstklimaat voor huidige en toekomstige generaties. Onze opdracht staat in relatie tot de basisinfrastructuur en het kunstbeleid van provincies en gemeenten. We richten ons op heel Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk, en stimuleren Nederlandse podiumkunsten in internationaal verband. 

We geven ruimte aan podiumkunstenaars uit verschillende generaties en artistieke praktijken. Nieuwe vormen ontstaan, ook over de grenzen van disciplines heen. We steunen die ontwikkelingen. Tegelijk zorgen we voor rust en stabiliteit, met kennis en ervaring waarop vertrouwd kan worden. We werken samen met verscheidene partners, zijn benaderbaar en zichtbaar. We zijn sensitief voor wat een gezonde podiumkunstensector nodig heeft en hebben oog voor de belangen van de mensen die erin werken. 

In een context waarin altijd gekozen moet worden, verdelen we publiek geld doelmatig en transparant. Daarin worden we bijgestaan door een brede groep onafhankelijke adviseurs met diverse expertises en achtergronden. We zien de podiumkunstensector als een integraal, verbonden systeem van partijen die soms met, soms zonder subsidie werken. We weten dat professionals uiteenlopende wensen en noden hebben en sluiten daarbij aan met een breed palet aan regelingen, programma's en projecten. 

Podiumkunsten weerspiegelen de tijd waarin we leven en brengen energie, inspiratie en schoonheid. We willen dat iedereen in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk toegang heeft tot podiumkunst, om het dagelijkse te ontstijgen, geraakt te worden of tot nieuwe ideeën te komen over zichzelf en de wereld.  

De collectieve ervaring in het hier en nu doet ons inzien dat er altijd een samen is, ook als we het niet met elkaar eens zijn. De veelheid van stemmen en perspectieven vormt het rijke fundament van onze sector. 
Waarden
Deskundig

Kennis van actuele ontwikkelingen en inzicht in de uitdagingen binnen de sector zijn voor ons functioneren onmisbaar. Daarmee kunnen we activiteiten ontwikkelen en initiatieven ondersteunen die de artistieke groei, bloei en vernieuwing van de podiumkunsten stimuleren.

In alles wat we doen gaan we zorgvuldig te werk. We laten ons adviseren door experts uit de kunstwereld. Zo worden onze keuzes bij de toekenning van subsidies onderbouwd door specialistische kennis uit het veld.

Toegankelijk

We zijn goed bereikbaar en treden iedereen professioneel en vriendelijk tegemoet. We verplaatsen ons in de ander zodat die zich welkom en begrepen kan voelen. Ons team heeft extra aandacht voor wie ons nog niet kent, maar voor wie het Fonds wel interessant kan zijn.

Eenduidige doelstellingen en criteria vormen ons kompas bij de verdeling van middelen. De podiumkunsten dienen toegankelijk te zijn voor een breed publiek. Daarom zijn wij als Fonds toegankelijk voor een brede groep aanvragers die samen zoveel mogelijk verschillende mensen kunnen bereiken.

Nieuwsgierig

We volgen op de voet wat er speelt in de sector en de samenleving. Zo kunnen we steeds inspelen op vernieuwing en verandering. We moedigen aanvragers aan om nieuwe ideeën en grensverleggende projecten te presenteren, ook voor internationale samenwerking. Dit geldt zowel voor gevestigde podiumkunstenaars en podia als voor opkomend talent.

Door ruimte te maken voor nieuwe vormen, uitwisselingen en perspectieven blijven de podiumkunsten in beweging. Ook zelf blijven we leren en ons ontwikkelen.