Nieuwsbrief december 2021

17 december 2021
ltr.191.dieleman.webp
100 projecten van start met de podiumkunstvoucher
In juni dit jaar introduceerde het Fonds Podiumkunsten de podiumkunstvoucher. Met de voucher kunnen podiumkunstenaars in opdracht van een maatschappelijke organisatie nieuw werk maken of uitvoeren. Het Fonds werkte hiervoor samen met vier maatschappelijke partners: Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, De Zonnebloem, Jantje Beton en de Vereniging van Openbare Bibliotheken VOB. 100 projecten zijn geselecteerd en worden de komende tijd uitgevoerd. Op onze website lichten we een aantal gehonoreerde projecten uit.
ltr.191.celinecairo.webp
Upstream: Music met een jaar verlengd
De subsidieregeling Upstream: Music gaat door in 2022. De regeling ondersteunt sinds 2019 artiesten in de popmuziek met als voornaamste doel het verdienvermogen te vergroten. De regeling wordt uitgevoerd door het Fonds Podiumkunsten. Het Fonds doet dit in samenwerking met een private partij, naburige rechtenorganisatie Sena, die voor de helft medefinancier is. De andere helft van de financiering komt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Beide partijen hebben na een evaluatie van de regeling besloten financiering vrij te maken voor 2022.
Bovendien ontvangen vijf nieuwe projecten een honorering: Bertolf, GGGOLDDD, Moss, Sevdaliza en Tim Knol. Kijk voor het evaluatierapport en een impressie van de gehonoreerde projecten op onze website.
ltr.191.nohasarpresscropped.webp
Toekenningen november
In november ontvingen 62 projecten subsidie van het Fonds Podiumkunsten. 20 projecten kregen een bijdrage uit het programma urban projecten , dat zich richt op urban artiesten in verschillende disciplines, waaronder dans, muziek en theater.
Ook kregen 23 projecten een productiesubsidie , bestemd voor het maken van voorstellingen of concerten. Tot slot waren er 19 projecten die subsidie ontvingen binnen de regeling opdracht compositie of libretto . Deze regeling is bestemd voor het geven van een opdracht om een compositie of een libretto te schrijven, en heeft als doel de kwaliteit en de diversiteit van de Nederlandse podiumkunsten te bevorderen.
ltr.191.kickoffcaribischgebied2.webp
Samenwerking rijkscultuurfondsen vergroot bereikbaarheid in Caribisch gebied
Het Fonds Podiumkunsten en de andere vijf rijkscultuurfondsen zijn een samenwerking gestart met het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied (PBCCG). Gezamenlijk onderzoeken de fondsen hoe ze de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor aanvragers in het Caribisch deel van het Koninkrijk kunnen vergroten. Tijdens een pilotperiode van negen maanden zal het PBCCG een extra aanspreekpunt zijn voor makers in het Nederlands Caribisch gebied en verbindend optreden tussen de fondsen en (potentiële) aanvragers.
ltr.191.stagecultuurinclusiefwit.webp
Enquête: Hoe zorg je als culturele instelling voor de instroom van jong en divers talent?
Namens de Rijkscultuurfondsen en met extra middelen van het ministerie van OCW ontwikkelt BINOQ ATANA het platform StageCultuurInclusief. Vanaf maart 2022 kunnen culturele instellingen hier hun stage- en werkervaringsplekken aanmelden en kan jong divers talent zich inschrijven. De initiatiefnemers willen hiermee bijdragen aan een cultuursector die inclusief is, op alle niveaus binnen organisaties en met gelijke kansen voor iedereen. Maar wat voor talent zoekt het culturele veld precies? Om dat in kaart te brengen nodigen we alle culturele instellingen (zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde instellingen, commerciële en onafhankelijke producenten) uit de enquête in te vullen. Kijk voor meer informatie op stagecultuurinclusief.nl.

online versie

Beeld: © David Rama
Beeld: © David Rama
Nieuwsbrieven 22 november 2023

Nieuwsbrief november 2023

Beeld: © Ailime via Getty Images
Beeld: © Ailime via Getty Images
Nieuwsbrieven 20 oktober 2023

Nieuwsbrief oktober 2023

ltr.213.informatiebijeenkomstenmeerjarigesubsidi.webp
Nieuwsbrieven 15 september 2023

Nieuwsbrief september 2023

Beeld: © Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Beeld: © Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Nieuwsbrieven 23 juni 2023

Nieuwsbrief juni 2023

Foto: © Daniel Fazio via Unsplash
Foto: © Daniel Fazio via Unsplash
Nieuwsbrieven 19 mei 2023

Nieuwsbrief mei 2023

Raoul Steffani | Beeld: © Dana van Leeuwen
Raoul Steffani | Beeld: © Dana van Leeuwen
Nieuwsbrieven 21 april 2023

Nieuwsbrief april 2023