26 juni 2019

Vooruitblik Fonds Podiumkunsten 2021-2024: makers centraal


In de beleidsperiode 2021-2024 zet het Fonds Podiumkunsten zich in voor een bloeiend makersklimaat. Daarbij legt het Fonds meer de nadruk op makers die werken vanuit een ‘eigenstandige praktijk’. Het Fonds wil in gezamenlijkheid optrekken met stedelijke regio’s waar het gaat om de positie van podia en festivals. Eerlijk loon voor eerlijk werk is ook bij het Fonds de norm. En het Fonds blijft zich in de periode 2021-2024 inzetten voor een grote diversiteit aan verhalen en geluiden in de podiumkunsten.


Het Fonds ging eind juni 2019 ‘on tour’ in Den Haag, Zwolle en Tilburg. Daar werd een vooruitblik gegeven op de beleidsperiode 2021-2024 en de contouren van de meerjarige regelingen.

Producenten: makers centraal
Op 11 juni 2019 heeft minister Van Engelshoven haar uitgangspunten voor het cultuurbeleid voor de periode 2021-2024 gepresenteerd. De minister breidt de Basisinfrastructuur onder meer uit met ensembles en jeugdpodiumkunsten. Hiertoe verschuift 7,2 miljoen euro van het Fondsbudget naar de Basisinfrastructuur. Daarnaast wordt 8,6 miljoen euro overgeheveld van het Fonds naar de Basisinfrastructuur. Dit betreft de extra middelen die in de huidige periode zijn toegevoegd aan het Fondsbudget voor de zogenaamde ‘B-lijst’. Het beschikbare budget voor producerende partijen (individuele makers, groepen en gezelschappen) bij het Fonds wordt daarmee kleiner.

Door deze verschuivingen is vanaf 2021 minder meerjarig budget beschikbaar voor producerende instellingen. Het Fonds legt meer nadruk op makers die werken vanuit een ‘eigenstandige praktijk’. De meerjarige regeling voor producerende instellingen wordt herzien op basis van de volgende uitgangspunten:
De directe koppeling tussen aantallen uitvoeringen en subsidiebedrag wordt vervangen door een globaler systeem waarin de aanvrager meer ruimte heeft om eigen keuzes te maken;
De eigeninkomsteneis vervalt. Wel is er een gezonde verhouding tussen het gevraagde subsidiebedrag en de totale baten van de instelling;
Meer subsidie betekent striktere beoordeling;
Er zijn ondergrenzen om te kunnen aanvragen (drempelnormen) die afhankelijk zijn van het te vragen subsidiebedrag.

Podia en festivals: in en met de regio
Vanaf 2021 werkt het Fonds nauwer samen met regio’s. Het Fonds wil de subsidies voor podia en festivals ín en mét de regio verdelen. Voor festivals betekent dit dat zij, meer dan nu het geval is, zullen worden beoordeeld op hun betekenis in de regio, zonder hun landelijke en/of internationale betekenis uit het oog te verliezen. Zo krijgt hun lokale belang ook een plek in de beoordeling door het Fonds. De tweejarige festivalregeling komt te vervallen en gaat op in de vierjarige regeling. Voor podia geldt dat het Fonds afstapt van de tekort-subsidieregelingen. Dat vermindert het werk voor deze groep podia. Ook de beoordeling van podia wil het Fonds vanaf 2021 regionaal organiseren.

Fair pay
Ook bij het Fonds is fair practice vanaf 2021 de norm. Het Fonds richt zich in het bijzonder op fair pay: eerlijk loon voor eerlijk werk. Het Fonds zal van gesubsidieerde instellingen vragen inzicht te geven in hun beloningsbeleid. Cao’s en honorariumrichtlijnen zijn daarbij richtinggevend. Het Fonds start in samenwerking met het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) een programma om instellingen te ondersteunen bij de te zetten stappen. Het Fonds doet dat in nauwe afstemming met het Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (PACCT).

Tijdpad
Het Fonds gebruikt de komende maanden om de beleidsuitgangspunten en de meerjarige regelingen uit te werken. Begin november 2019 zijn het beleidsplan en de meerjarige regeling gereed en worden ze gepresenteerd aan de sector. In het beleidsplan zal het Fonds ook inzicht geven in andere regelingen en programma’s van het Fonds.

De toespraken van Henriëtte Post en Dennis Stam die tijdens onze bijeenkomsten op 20,21 en 24 juni zijn gehouden kunt u teruglezen in onderstaande documenten. Hier vindt u ook de veelgestelde vragen die aan bod kwamen.
Bijeenkomst in Diligentia op 20 juni 2019
Bijeenkomst in Diligentia op 20 juni 2019
Dominique Vleeshouwers ontving afgelopen januari de Nederlandse Muziekprijs | Foto: Robbie van Zoggel
Dominique Vleeshouwers ontving afgelopen januari de Nederlandse Muziekprijs | Foto: Robbie van Zoggel
nieuws 26 mrt '20

Updates COVID-19

Op deze pagina vindt u informatie over de laatste ontwikkelingen en Fondsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus.

nieuws 20 mrt '20

Jaarverslag 2019

Een van de gehonoreerden Fractal Collective
Een van de gehonoreerden Fractal Collective
Hello Hollow van Julian Hetzel, onderdeel van SICK! Festival 2017. Photo: Thosmas van Lenden
Hello Hollow van Julian Hetzel, onderdeel van SICK! Festival 2017. Photo: Thosmas van Lenden
nieuws 02 mrt '20

Open call: MINDSCAPES

Een van de gehonoreerden IRcompany | Foto: Shueti
Een van de gehonoreerden IRcompany | Foto: Shueti

Eind 2019 heeft het Fonds Podiumkunsten CAOP gevraagd om dialoogsessies te organiseren voor zakelijk leiders van producerende instellingen en festivalorganisaties over fair pay. Doel van de sessies was om het bewustzijn en de kennis over het onderwerp te vergroten.

Vrijdag 14 februari 2020 ontvingen we het treurige nieuws dat pianist, componist en dirigent Reinbert de Leeuw is overleden.

In 2020 start DEN met een archiefdoorlichtingstraject voor podiumkunstinstellingen. DEN begeleidt daarbij veertien deelnemers met het in kaart brengen en duurzaam organiseren van het eigen archief. Het traject vraagt een tijdsinvestering van 80 uur en vindt in 2020 twee keer plaats, in het voorjaar en in het najaar. Voor deelnemers is een financiële tegemoetkoming beschikbaar.

Een van de gehonoreerde projecten Xclusiv Company
Een van de gehonoreerde projecten Xclusiv Company
nieuws 05 feb '20

Beleidsplan 2021 - 2024

Overweegt u een aanvraag in te dienen voor een meerjarige festivalsubsidie voor de periode 2021-2024? Kijk op meerjarig.fondspodiumkunsten.nl voor ons overzicht van veelgestelde vragen.

Foto: Tetsuro Miyazaki
Foto: Tetsuro Miyazaki
nieuws 22 jan '20

Fast Forward 2 van start

Sacré Printemps, Hafiz Dhaou en Aïcha M’barek, festival On Marche. Foto: J. van Belle
Sacré Printemps, Hafiz Dhaou en Aïcha M’barek, festival On Marche. Foto: J. van Belle
Jeangu Macrooy | Foto: Anne-Marie Kok
Jeangu Macrooy | Foto: Anne-Marie Kok

Overweegt u een aanvraag in te dienen voor een meerjarige festivalsubsidie of meerjarige productiesubsidie voor de periode 2021-2024? Kijk op meerjarig.fondspodiumkunsten.nl voor ons overzicht van veelgestelde vragen.

nieuws 07 jan '20

198 SKIP-podia toegekend

Het Fonds Podiumkunsten heeft aan 198 podia subsidie toegekend voor kleinschalige en incidentele programmering (SKIP).

Overweegt u een aanvraag in te dienen voor een meerjarige festivalsubsidie of meerjarige productiesubsidie voor de periode 2021-2024? Kijk op meerjarige.fondspodiumkunsten.nl voor ons overzicht van veelgestelde vragen.

Een van de gehonoreerde projecten Schweigman& | Foto: Bowie Verschuuren
Een van de gehonoreerde projecten Schweigman& | Foto: Bowie Verschuuren
Een van de gehonoreerden Maxim Shalygin | Foto: Michal Grycko
Een van de gehonoreerden Maxim Shalygin | Foto: Michal Grycko
meer