Vijfde steunpakket voor culturele en creatieve sector

08 april 2022
Robin Lie en Doortje Peters van Tappin-It Collective | Foto: © Sjoerd Derine/Delft Fringe Festival
Robin Lie en Doortje Peters van Tappin-It Collective | Foto: © Sjoerd Derine/Delft Fringe Festival

Staatssecretaris voor Cultuur en Media Gunay Uslu stelt een vijfde coronasteunpakket ter beschikking aan de culturele en creatieve sector. Het Fonds Podiumkunsten verdeelt opnieuw een deel van dit steunpakket. Naast de eerdere compensatieregelingen komt er 9,3 miljoen euro extra steun voor organisaties met meerjarige subsidie en verstrekt het Fonds een aantal projectsubsidies. Hieronder zetten we op een rij hoe het beschikbare budget van 2,6 miljoen euro voor projecten wordt besteed.
Compensatie lopende projecten productiesubsidie
Het Fonds compenseert 154 lopende projecten voor onvoorziene kosten als gevolg van het uitstellen en verplaatsen van tournees. Het gaat om projecten die eerder een productiesubsidie ontvingen. De aanvullende bijdrage van 1.467.485 euro wordt naar rato over de projecten verdeeld. Met de extra bijdrage kunnen deze initiatieven betrokkenen compenseren voor extra repetities, het vervangen van een cast of bezetting of andere kosten die de afgelopen periode met zich meebracht.

Compensatie voor nieuwe makers
Voor nieuwe makers die op dit moment een ontwikkeltraject doorlopen met steun van het Fonds is een aanvullende bijdrage van 345.000 euro beschikbaar. Dit wordt verdeeld over 23 trajecten die in 2020 en 2021 van start zijn gegaan.

Verhoging budget van lopende regelingen
Van twee regelingen gaat begin 2022 het budget omhoog. Het betreft de eerste aanvraagrondes van 2022 van de subsidie opdracht compositie en libretto en de werkbijdrage muziekauteur. Via deze regelingen ondersteunt het Fonds (direct of indirect) componisten en librettisten. Vanuit de covidmiddelen wordt 70.000 euro toegevoegd aan het budget voor opdracht compositie of libretto en 400.000 euro aan werkbijdrage muziekauteur.

Steun voor organisaties met meerjarige subsidie
Voor instellingen met een meerjarige productie- of festivalsubsidie 2021-2024 is er compensatie voor het verlies aan publieksinkomsten als gevolg van de beperkte openstelling van 12 november 2021 tot en met 8 maart 2022. Net als eerdere compensatie wordt deze steun automatisch uitgekeerd op basis van een rekenregel die is vastgesteld door het ministerie van OCW. De steun is bedoeld om personeel in dienst te houden en om opdrachten aan zelfstandigen (zoals zzp-ers en freelancers) te geven. Hierdoor wordt geïnvesteerd in kwaliteit en werkgelegenheid. Instellingen ontvangen hierover bericht.
Beeld: Vlaams Cultuurhuis de Brakke grond | ©Alex Heuvink
Beeld: Vlaams Cultuurhuis de Brakke grond | ©Alex Heuvink
Nieuws 22 mei 2024

Evaluatie coronasteun

Amala Dianor - DUB | Beeld: © Pierre Gondard
Amala Dianor - DUB | Beeld: © Pierre Gondard
Beeld: © International Society for the Performing Arts (ISPA)
Beeld: © International Society for the Performing Arts (ISPA)
Marmoucha Orchestra op het podium | Beeld: © M3B GmbH/Jens Schlenker
Marmoucha Orchestra op het podium | Beeld: © M3B GmbH/Jens Schlenker
Beeld: © MARTINSILENUS via Pixabay
Beeld: © MARTINSILENUS via Pixabay