UITGANGSPUNTEN COMPENSATIEREGELING 4

11 februari 2022
nws.1279.persfoto2keihardsallydansgezelschapmaast.webp

Op 25 januari jl. heeft het kabinet aangekondigd dat de podia en theaters onder voorwaarden weer open mochten. Het Fonds Podiumkunsten heeft de opdracht gekregen van het ministerie van OCW om in dit kader een coronasteunmaatregel uit te voeren. De steun houdt verband met de verschillende beperkende maatregelen voor de sector en richt zich op het weer opengaan van de podia en theaters.
Aanvragen voor deze regeling kunnen worden gedaan door producenten. Zij worden geacht op basis van deze compensatie verantwoordelijkheid te nemen voor anderen in de keten en ervoor te zorgen dat (een reëel deel van) de subsidie terechtkomt bij uitvoerenden, zzp’ers en podia.

In dit bericht zetten we op een rij onder welke voorwaarden subsidie kan worden verkregen op grond van Compensatieregeling 4. Het loket voor deze regeling wordt in de periode maart-april opengesteld. Houd deze website in de gaten voor nadere informatie.

COMPENSATIEREGELING 4

1 FEBRUARI TOT EN MET 8 MAART | IN ONTWIKKELING

Wat zijn de uitgangspunten van de regeling?
De regeling ziet op concerten en voorstellingen die doorgaan en dus in principe niet op annuleringen. Hierop zijn een aantal uitzonderingen:
  • Annuleringen van ongeplaceerde concerten en voorstellingen als er een verbod op ongeplaceerde concerten en voorstellingen geldt.
  • Annuleringen van geplaceerde concerten en voorstellingen die langer dan 3 uur (inclusief pauze) duren als er een verplichte eindtijd van 22.00 uur geldt.
  • Annuleringen van geplaceerde concerten en voorstellingen als gevolg van quarantaineverplichtingen bij betrokken uitvoerenden of crew.
  • In de regeling wordt een overgangsperiode opgenomen. Tot en met 15 februari komen alle annuleringen in aanmerking voor subsidie.


Het gaat om een tegemoetkoming tot 85% van de misgelopen recetteopbrengsten minus de wel ontvangen kaartverkoopinkomsten. De berekening vindt op dezelfde wijze plaats als bij Compensatieregeling 2 en 3 op basis van een gemiddelde ticketprijs.

Er kan worden aangevraagd door rechtspersonen die producenten/organisatoren van professionele concerten en voorstellingen zijn of door hun vertegenwoordigers. Voorbeelden van een rechtspersoon zijn een stichting of een BV. Eenmanszaken, VOF’s en maatschappen zijn uitgesloten van deze regeling.

  • De regeling ziet niet op amateuraanbod.
  • De regeling ziet niet op buitenlands aanbod.
  • De regeling ziet niet op concerten/voorstellingen met een vergunningsplicht.
  • Producerende instellingen die meerjarig worden gesubsidieerd door OCW of het Fonds zijn uitgesloten.


Voor de uitwerking van de regeling werkt het Fonds samen met zowel het ministerie van OCW als met vertegenwoordigers uit de podiumkunstensector.

Voor vragen over de steunmaatregelen kunt u contact opnemen via compensatieregelingen@fondspodiumkunsten.nl

of

Bas de Kort - b.kort@fondspodiumkunsten.nl
Eduard Versteege – e.versteege@fondspodiumkunsten.nl
Beeld: Vlaams Cultuurhuis de Brakke grond | ©Alex Heuvink
Beeld: Vlaams Cultuurhuis de Brakke grond | ©Alex Heuvink
Nieuws 22 mei 2024

Evaluatie coronasteun

Amala Dianor - DUB | Beeld: © Pierre Gondard
Amala Dianor - DUB | Beeld: © Pierre Gondard
Beeld: © International Society for the Performing Arts (ISPA)
Beeld: © International Society for the Performing Arts (ISPA)
Marmoucha Orchestra op het podium | Beeld: © M3B GmbH/Jens Schlenker
Marmoucha Orchestra op het podium | Beeld: © M3B GmbH/Jens Schlenker