Tweede aanvraagronde HR-voucher: professionaliseer het HR – en organisatiebeleid

28 januari 2022
Culturele en creatieve instellingen kunnen opnieuw de HR-voucher aanvragen voor ondersteuning bij hun HR- en organisatiebeleid. Aanvragen kon al tijdens een eerste ronde in 2021. De doelgroep voor deze voucher is in deze tweede ronde breder en dus beschikbaar voor meer organisaties. Daarnaast is het aan te vragen bedrag dit keer hoger, namelijk maximaal € 20.000, - incl. btw.
Waarvoor?
De regeling dient voor het inhuren van een HR-adviseur die kan bijdragen aan HR-vraagstukken binnen de organisatie. De voucher kan onder andere voor de volgende HR vraagstukken worden ingezet:

het creëren van een veilige werkomgeving (e.g. gedragscodes, signalering)

de ontwikkeling en uitvoering van het opleidingsbeleid voor medewerkers

optimaal hybride werken en thuiswerken

omgaan met krapte op de arbeidsmarkt; verleiden en behouden van talent

goed werkgeverschap en werkgeluk

begeleiding bij de uitvoering van een diversiteitsbeleid

andere HR vraagstukken waaraan binnen de organisatie behoefte is


Initiatiefnemers
De HR-voucher is een initiatief van de zes rijkscultuurfondsen, waaronder het Fonds Podiumkunsten en wordt bekostigd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel ondersteunt in de uitvoering.

Veranderingen ten opzichte van de eerste aanvraagronde
De eerdere aanvraagronde opende van begin 2021 tot juli 2021. De HR-voucher kon toen aangevraagd worden voor een bedrag van € 6.000, - (incl. btw). Het aan te vragen bedrag is in deze nieuwe ronde € 20.000, - (incl. btw). De groep mogelijke aanvragers is deze ronde uitgebreid.

Voor wie?
Een instelling of gezelschap dat via een aantal specifieke regelingen subsidie ontvangt via een rijkscultuurfonds komt in aanmerking voor de HR-voucher. In het geval van het Fonds Podiumkunsten gaat dit om de ontvangers van de Meerjarige Festivalsubsidies 2021-2024 en de Meerjarige Productiesubsidies 2021-2024. Op de website hr-vouchercultuur.nl is een volledige lijst te vinden van de in aanmerking komende subsidieregelingen per rijkscultuurfonds.

Voor eerdere aanvragers
De HR-voucher is ook aan te vragen als een eerdere aanvraag gehonoreerd werd. Het eerder toegekende bedrag wordt dan in mindering gebracht op het maximaal aan te vragen bedrag. (€ 20.000, - incl BTW). Eerdere aanvragers kunnen zich pas vanaf 21 februari aanmelden voor de regeling. Nieuwe aanvragers krijgen voorrang in het aanvraagproces.

Online spreekuur
Op 15 februari van 10.00 uur tot 11.00 uur kunt u deelnemen aan het online spreekuur over de HR-voucher. Dit spreekuur is bedoeld voor zowel inhoudelijke vragen over de regeling zelf als vragen over de invulling en inzetbaarheid van de HR-voucher.

Aanmelden kan via hrvouchercultuur@caop.nl onder vermelding van uw naam en organisatie.

Aanvragen
Kijk op hrvouchercultuur.nl voor de voorwaarden en voor het indienen van de aanvraag. Op de website vindt u ook interviews met eerdere aanvragers. Neem voor vragen telefonisch contact op via (070) 376 57 72, per mail naar hrvouchercultuur@caop.nl of door het online spreekuur bij te wonen.
nws.1277.untitleddesign.webp
De HR-Voucher is niet meer aan te vragen.
update 31 maart 2022
Per 25-03 is de HR voucher niet meer aan te vragen, omdat het hiervoor beschikbare budget op is. Meer informatie is te vinden via de website van de HR voucher.
De ISPA-fellows (vanaf linksboven, met de klok mee): Mxolisi Masilela (© Mashudu Phophi), Yannick Noomen (© Mario Spada), Andrea Voets (© Koosje Koolbergen) en Maya Roest (© Khalid Amakran)
De ISPA-fellows (vanaf linksboven, met de klok mee): Mxolisi Masilela (© Mashudu Phophi), Yannick Noomen (© Mario Spada), Andrea Voets (© Koosje Koolbergen) en Maya Roest (© Khalid Amakran)
Beeld: © janicetea via Unsplash
Beeld: © janicetea via Unsplash
Foto: © Doriene Marselje
Foto: © Doriene Marselje
Beeld: © RG-vc via Getty Images
Beeld: © RG-vc via Getty Images
2P-project Anywhere The Wind Blows | Foto: © Peter Lodder
2P-project Anywhere The Wind Blows | Foto: © Peter Lodder