Tweede aanvraagronde HR-voucher: professionaliseer het HR – en organisatiebeleid


28 januari 2022

Culturele en creatieve instellingen kunnen opnieuw de HR-voucher aanvragen voor ondersteuning bij hun HR- en organisatiebeleid. Aanvragen kon al tijdens een eerste ronde in 2021. De doelgroep voor deze voucher is in deze tweede ronde breder en dus beschikbaar voor meer organisaties. Daarnaast is het aan te vragen bedrag dit keer hoger, namelijk maximaal € 20.000, - incl. btw.


Waarvoor?


De regeling dient voor het inhuren van een HR-adviseur die kan bijdragen aan HR-vraagstukken binnen de organisatie. De voucher kan onder andere voor de volgende HR vraagstukken worden ingezet:

het creëren van een veilige werkomgeving (e.g. gedragscodes, signalering)
de ontwikkeling en uitvoering van het opleidingsbeleid voor medewerkers
optimaal hybride werken en thuiswerken
omgaan met krapte op de arbeidsmarkt; verleiden en behouden van talent
goed werkgeverschap en werkgeluk
begeleiding bij de uitvoering van een diversiteitsbeleid
andere HR vraagstukken waaraan binnen de organisatie behoefte is

Initiatiefnemers


De HR-voucher is een initiatief van de zes rijkscultuurfondsen, waaronder het Fonds Podiumkunsten en wordt bekostigd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel ondersteunt in de uitvoering.

Veranderingen ten opzichte van de eerste aanvraagronde


De eerdere aanvraagronde opende van begin 2021 tot juli 2021. De HR-voucher kon toen aangevraagd worden voor een bedrag van € 6.000, - (incl. btw). Het aan te vragen bedrag is in deze nieuwe ronde € 20.000, - (incl. btw). De groep mogelijke aanvragers is deze ronde uitgebreid.


Voor wie?


Een instelling of gezelschap dat via een aantal specifieke regelingen subsidie ontvangt via een rijkscultuurfonds komt in aanmerking voor de HR-voucher. In het geval van het Fonds Podiumkunsten gaat dit om de ontvangers van de Meerjarige Festivalsubsidies 2021-2024 en de Meerjarige Productiesubsidies 2021-2024. Op de website hr-vouchercultuur.nl is een volledige lijst te vinden van de in aanmerking komende subsidieregelingen per rijkscultuurfonds.

Voor eerdere aanvragers


De HR-voucher is ook aan te vragen als een eerdere aanvraag gehonoreerd werd. Het eerder toegekende bedrag wordt dan in mindering gebracht op het maximaal aan te vragen bedrag. (€ 20.000, - incl BTW). Eerdere aanvragers kunnen zich pas vanaf 21 februari aanmelden voor de regeling. Nieuwe aanvragers krijgen voorrang in het aanvraagproces.

Online spreekuur


Op 15 februari van 10.00 uur tot 11.00 uur kunt u deelnemen aan het online spreekuur over de HR-voucher. Dit spreekuur is bedoeld voor zowel inhoudelijke vragen over de regeling zelf als vragen over de invulling en inzetbaarheid van de HR-voucher.

Aanmelden kan via hrvouchercultuur@caop.nl onder vermelding van uw naam en organisatie.

Aanvragen


Kijk op hrvouchercultuur.nl voor de voorwaarden en voor het indienen van de aanvraag. Op de website vindt u ook interviews met eerdere aanvragers. Neem voor vragen telefonisch contact op via (070) 376 57 72, per mail naar hrvouchercultuur@caop.nl of door het online spreekuur bij te wonen.
update 31 mrt

De HR-Voucher is niet meer aan te vragen.

Per 25-03 is de HR voucher niet meer aan te vragen, omdat het hiervoor beschikbare budget op is. Meer informatie is te vinden via de website van de HR voucher.
Mathieu Wijdeven met juryvoorzitter Els Van Steenberghe | foto: © Eric Kampherbeek
Mathieu Wijdeven met juryvoorzitter Els Van Steenberghe | foto: © Eric Kampherbeek
Foto: Hanson in Paradiso | © Paradiso
Foto: Hanson in Paradiso | © Paradiso
Foto: Vika Strawberrika - Unsplash
Foto: Vika Strawberrika - Unsplash
Mime Wave | Foto: © Hans Boddeke
Mime Wave | Foto: © Hans Boddeke
V.l.n.r.: Koen Boesman (foto: Erik Van Grieken), Mathieu Wijdeven (foto: Nick Helderman), Raoul de Jong (foto: Hilde Harshage), Peer Wittenbols. Onder: scènefoto
V.l.n.r.: Koen Boesman (foto: Erik Van Grieken), Mathieu Wijdeven (foto: Nick Helderman), Raoul de Jong (foto: Hilde Harshage), Peer Wittenbols. Onder: scènefoto 'TAL'/collectief BOG (foto: Jan Rymenants).
Meral Polat en Andrea Voets | Foto: (l) © Janita Sassen, (r) Claudia Hansen
Meral Polat en Andrea Voets | Foto: (l) © Janita Sassen, (r) Claudia Hansen
Van Doesburghuis | Foto: © Johannes Schwartz
Van Doesburghuis | Foto: © Johannes Schwartz
meer