Steunfonds Oekraïense makers geopend (update)


15 augustus 2022
Foto: Vika Strawberrika - Unsplash
Foto: Vika Strawberrika - Unsplash

Eerder maakte het kabinet bekend dit jaar een miljoen euro te reserveren om kunstenaars die naar Nederland zijn gevlucht tijdelijk te ondersteunen in de uitoefening van hun werkpraktijk. Het Steunfonds gaat op dinsdag 16 augustus open en is gericht op zowel individuele makers als gezelschappen. Aanvragen voor de regeling kan via het Nederlands Letterenfonds.


update 02 nov

Aanvraagloket Steunfonds Oekraïense makers gesloten

Het subsidieplafond voor het Steunfonds Oekraïense makers is inmiddels bereikt. Het aanvraagloket is daarom gesloten. Aanvragers met een openstaande aanvraag worden binnen vier tot zes weken na het indienen van de aanvraag op de hoogte gesteld van het besluit.
Er kan worden aangevraagd door Nederlandse culturele organisaties namens en in samenwerking met een individuele kunstenaar ofwel een gezelschap. De Nederlandse instelling of rechtspersoon kan ofwel voor maximaal drie individuele makers uit Oekraïne of Rusland aanvragen indienen, ofwel één aanvraag indienen voor een gezelschap van maximaal 15 personen.

Alle disciplines komen in aanmerking: film, podiumkunsten, beeldende kunst, creatieve industrie (waaronder architectuur en vormgeving), cultuureducatie, cultureel erfgoed, en letteren.

Met het Steunfonds zullen dit jaar tenminste 95 gevluchte kunstenaars in staat worden gesteld om hun werkpraktijk in Nederland voort te zetten. Per aanvraag is maximaal 9.900 euro beschikbaar.

Het budget voor het Steunfonds is beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De regeling wordt uitgevoerd door het Nederlands Letterenfonds, in samenwerking met de collega-rijkscultuurfondsen (Mondriaan Fonds, Nederlands Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Fonds Podiumkunsten en Fonds voor Cultuurparticipatie).

De regeling en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van het Nederlands Letterenfonds. Een Engelse samenvatting is hier te vinden.

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Als datum geldt de datum waarop de aanvraag compleet is ontvangen. De regeling staat open tot uiterlijk 15 november 2022 of zolang het budget strekt.

Meer informatie vind je hier.
Zeno van den Broek (linksboven), foto © Paul van Dorsten | Floor van Leeuwen (rechtsboven), foto © Tino Yu | Boogaerdt/VanderSchoot (onder), foto © Annaleen Louwes
Zeno van den Broek (linksboven), foto © Paul van Dorsten | Floor van Leeuwen (rechtsboven), foto © Tino Yu | Boogaerdt/VanderSchoot (onder), foto © Annaleen Louwes
Foto ©: Anne Reitsma
Foto ©: Anne Reitsma
Foto: © Niels Knelis Meijer
Foto: © Niels Knelis Meijer
Foto: Hanson in Paradiso | © Paradiso
Foto: Hanson in Paradiso | © Paradiso
Foto: © shawnanggg via Unsplash
Foto: © shawnanggg via Unsplash
Dietrich Pott | Foto: © Thijs Huizer
Dietrich Pott | Foto: © Thijs Huizer
Arnon Grunberg | Foto: © Sander Voerman
Arnon Grunberg | Foto: © Sander Voerman
meer