Onderzoek naar de Nederlandse Muziekprijs afgerond

10 november 2022
Foto: © Niels Knelis Meijer
Foto: © Niels Knelis Meijer

Na het doorlopen van het ontwikkeltraject van de Nederlandse Muziekprijs, maakte een musicus in december 2021 bekend niet te zijn voorgedragen voor de prijs zelf. De musicus stelde dat dit als een verrassing kwam en had kritiek op de wijze van afwijzing. Het Fonds Podiumkunsten, verantwoordelijk voor de organisatie van de prijs, besloot daarop om het gehele proces, de organisatie en de communicatie rondom de Nederlandse Muziekprijs nader te laten onderzoeken. Het onderzoek, dat afgelopen zomer van start ging, is nu afgerond.
Onafhankelijk onderzoek
De externe onderzoekscommissie werd gevormd door Janneke van der Wijk (voorzitter) en Martine Bijkerk, bijgestaan door Sara van der Kooi in de rol van secretaris. Zij onderzochten de toelating, begeleiding, opvolging en communicatie en de manier waarop deze zich verhouden tot de in het reglement vastgelegde beschrijving.

Opzet, commissie en respondenten

De onderzoekscommissie heeft in de periode juni tot en met september 2022 haar onderzoek verricht en nam in totaal 17 interviews af met onder andere voormalige voorzitters en (oud)leden van de commissie, kandidaten en potentiële kandidaten, waaronder kandidaten die de Nederlandse Muziekprijs hebben gewonnen, kandidaten die zijn afgewezen voor toelating tot het traject, en een kandidaat die de prijs niet heeft gewonnen.

De Nederlandse Muziekprijs onder de loep
Het onderzoek is afgerond en het onderzoeksrapport is recent door de onderzoekscommissie aan de directie van het Fonds Podiumkunsten aangeboden. Het rapport bevat waardevolle aanbevelingen voor de toekomstige inrichting van het studietraject van de Nederlandse Muziekprijs. Deze hebben betrekking op de beschrijving van de inhoud van het studietraject, de rollen van verschillende betrokkenen en de communicatie met de kandidaten. Het Fonds neemt de feedback ter harte en gaat met de aanbevelingen aan de slag, zodat deze staatsprijs zijn grote waarde voor het Nederlandse klassieke muziekveld kan verstevigen.

Het Fonds Podiumkunsten bedankt alle gespreksdeelnemers voor hun waardevolle bijdrage aan dit onderzoek en de commissie voor hun werk en de eindrapportage.

Over de Nederlandse Muziekprijs
De Nederlandse Muziekprijs is de hoogste onderscheiding die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan een musicus, werkzaam in de klassieke muziek, wordt uitgereikt. De prijs, die sinds 2007 is ondergebracht bij het Fonds Podiumkunsten, wordt toegekend op advies van de Adviescommissie Nederlandse Muziekprijs.
2P-project Anywhere The Wind Blows | Foto: © Peter Lodder
2P-project Anywhere The Wind Blows | Foto: © Peter Lodder
Van Doesburghuis | Foto: © Johannes Schwartz
Van Doesburghuis | Foto: © Johannes Schwartz
Beeld: Vlaams Cultuurhuis de Brakke grond | ©Alex Heuvink
Beeld: Vlaams Cultuurhuis de Brakke grond | ©Alex Heuvink
Nieuws 22 mei 2024

Evaluatie coronasteun