Nieuwe data meerjarige regelingen bekend


31 juli 2023

Het Fonds Podiumkunsten werkt aan de meerjarige subsidieregelingen voor de periode 2025-2028. Er zijn nieuwe data bekend, die we graag delen.


Informatieochtenden op drie locaties in het land


Medio oktober worden de regelingen op onze website gepubliceerd. Daarna houden we drie informatieochtenden voor aanvragers, verspreid over het land. Hier lichten we de regelingen toe en is er ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen aan medewerkers van het Fonds. Deze informatieochtenden worden gehouden op:
Vrijdagmorgen 20 oktober in Zwolle
Maandagmorgen 23 oktober in Eindhoven
Dinsdagmorgen 24 oktober in Den Haag

Noteer deze data alvast in de agenda’s. Begin september delen we meer informatie en kunnen aanvragers en geïnteresseerden zich inschrijven voor een van deze bijeenkomsten.

Relevante data op een rij


Hieronder nog eens alle relevante data rondom de meerjarige productieregeling en de meerjarige festivalregeling van het Fonds onder elkaar:

Publicatie meerjarige regelingen 2025 - 2028: medio oktober 2023
Informatieochtenden meerjarige regelingen: 20, 23 en 24 oktober 2023
Loket open voor indienen aanvragen: vrijdag 1 december 2023
Loket gesloten voor aanvragen: 31 januari 2024
Publicatie besluiten: juli 2024

Loket eerder dicht, besluiten eerder bekend


Het is goed te weten dat de planning van de meerjarige regelingen deze beleidsperiode is afgestemd op de planning van het rijk, de rijkscultuurfondsen en een aantal grote gemeenten. Dat houdt wel in dat het loket voor het indienen van een aanvraag bij het Fonds een maand eerder sluit dan vier jaar geleden, namelijk op 31 januari 2024. Daarmee kunnen de besluiten van het Fonds ook een maand eerder worden bekendgemaakt.

Vragen?


Heb je als (potentiële) aanvrager nu al een vraag, dan kun je deze stellen door ons te mailen via meerjarigeproducties@fondspodiumkunsten.nl of meerjarigefestivals@fondspodiumkunsten.nl.

Op de hoogte blijven?


Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor updates over de meerjarige regelingen van het Fonds.
Tania Kross. Foto: © Anne van Zantwijk
Tania Kross. Foto: © Anne van Zantwijk
Maarten van Hinte | Foto: © Nisran Azouaghe
Maarten van Hinte | Foto: © Nisran Azouaghe
Ensemble Asko|Schönberg | Beeld: © Asko|Schönberg
Ensemble Asko|Schönberg | Beeld: © Asko|Schönberg
Maartje Bonarius & Harm van der Laan (Tall Tales Company) | Foto: © Megin Zondervan
Maartje Bonarius & Harm van der Laan (Tall Tales Company) | Foto: © Megin Zondervan
Raoul Steffani | Foto: © Dana van Leeuwen
Raoul Steffani | Foto: © Dana van Leeuwen
Campagnebeeld FuturoPresente | Beeld: © Xaviera Altena
Campagnebeeld FuturoPresente | Beeld: © Xaviera Altena
meer